Tromsøs arrangementer skal utvikle Tromsø som arktisk hovedstad, og gjøre Tromsø til et attraktivt sted for innbyggere og besøkende. Dette skal gjøres gjennom å satse på arrangementer som styrker og kombinerer Tromsøs urbane og arktiske kvaliteter.