Har du tenkt på at når du gir penger til barn som tigger på gata, så er du kanskje med på å bidra til menneskehandel?

Har du tenkt på at når du leier inn den billigste arbeidskraften til oppussingsprosjektet ditt, så kan det bidra til menneskehandel?

I norsk lov heter det at menneskehandel er når en eller flere gjerningspersoner tvinger eller forleder noen andre til arbeid, tjenester, tigging, prostitusjon eller andre seksuelle ytelser, krigstjeneste i utlandet eller fjerning av kroppsorganer.

Men grensegangen mellom sosial dumping, ulike former for arbeidskriminalitet og menneskehandel kan være uklar. Det samme gjelder prostitusjon – grensegangen mellom utnyttelse og tvang, og frivillighet.


Spør vår koordinator
​Menneskehandel kan skje i hjemmet, på arbeidsplassen, på gata, på massasjeinstitutt eller på institusjon. Arenaer for menneskehandel har, med andre ord, ingen grenser. Menneskehandel kan både være organisert og ikke-organisert.

Så hva gjør du hvis du har en fornemmelse av at ting ikke er helt greit?

Kommunen har nå på plass en egen koordinator for arbeid mot menneskehandel og utnyttelse av sårbare personer. (Kontaktopplysninger finner du nederst i artikkelen).

Du som privatperson, offentlig ansatt eller næringslivsaktør er velkommen til å ta kontakt med vår koordinator dersom du har behov for å drøfte en mistanke du måtte bære på, eller om du trenger generelle råd om problematikken.

Hvis ønskelig, så kan vi garantere anonymitet både overfor deg som tar kontakt, men også for den eller dem som du måtte være bekymret for.


Et samarbeid mot menneskehandel

Vår koordinator har, i tillegg til rådgiverfunksjonen, også ansvaret for å samordne arbeidet i en samarbeidsgruppe. Samarbeidsgruppa består i dag av aktører fra Krisesenteret for Tromsø og omegn, NAV, barnevernet, sosialmedisinsk senter, politiet og RVTS Nord.

Samarbeidsgruppa har som oppgave å ivareta rettighetene til dem som er eller kan være utsatt for menneskehandel. Gruppa bistår også kommuneansatte og andre aktører i kommunen, arbeidsgivere og frivillige med råd, veiledning og kompetanse.

Kommunen og det offentlige generelt er forpliktet til å arbeide mot menneskehandel og mot utnyttelse av sårbare personer, i kraft av norsk lovverk og internasjonale og europeiske avtaler.


Ta kontakt:

Tromsø kommunes koordinator for arbeid mot menneskehandel og utnyttelse av sårbare personer er Elisabeth Arnesen.

Tromsø kommune vil ved hjelp av prosjektmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet implementere arbeidet mot menneskehandel og utnyttelse av risikoutsatte personer i organisasjonen.


Mer info: