Fra og med 2020 vil feiing og tilsyn av fyringsanlegg bli varslet innbyggerne på bakgrunn av et risikotall. De boligene med fyringsanlegg som har høyest risikotall, vil være de som blir prioritert først for feiing eller tilsyn.

Dette betyr at ordningen der feiing eller tilsyn har foregått hvert fjerde år opphører. Du bør derfor ikke bli overrasket hvis feieren ikke kommer til deg, selv om du ser at feieren er i arbeid i nabolaget ditt.
 
Slik beregnes risikotallet 
Utregningen av risikotall skjer som følge av tidligere oppdrag til fyringsanlegg, slik som skorstein og ildsted. I tillegg vil alt av bygningstyper, fyringsmønster, sotmengde og tidligere registrerte avvik bli tatt med i risikoberegningen. I de tilfeller der det aldri har vært registrert utført tilsyn eller feiing, vil dette gi et høyt risikotall.
 
Meldeplikt
Etter at du har mottatt varsel om enten feiing eller tilsyn, plikter du som huseier å gi tilbakemelding til seksjon for brann og redning, samt være til stede eller ha en representant til stede under tilsynet.
 
Tilsyn gjennomføres også i de tilfeller der det ikke er tilknyttet ildsted(er), fordi en skorstein skal være intakt og klar til å tas i bruk til enhver tid. I dag varsles dette hovedsakelig via SMS.
 
Det er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap som har pålagt alle kommuner å foreta feiing og tilsyn etter denne metoden. Dette er hjemlet i forskrift om brannforebygging §17.