Kommuneplanen er kommunens viktigste plan. Formålet er å skape langsiktighet og
forutsigbarhet for kommunens innbyggere. Den består av en samfunnsdel og en arealdel.
  • Samfunnsdelen bestemmer over alle planer og tiltak som kommunen gjennomfører
  • Arealdelen gir rammer for bruk og vern av arealer i kommunen
 
Tid: Mandag 20. januar fra kl. 18:00 – 21:00 
Sted: Tromsø bibliotek 

Det har vært gjennomført møter i utviklingslagene i Kvaløyvågen, Ramfjorden og på Ersfjordeidet. Nå er det folkemøte i sentrum.
 
Les mer om møteprogrammet og kommuneplanen
Har du interesse av å delta? Meld deg på her.