En pandemi er et sykdomsutbrudd som rammer svært mange mennesker og sprer seg over store deler av verden. Begrepet brukes hovedsakelig om infeksjonssykdommer.

Det er gjennom historien beskrevet en rekke pandemier av ulikt omfang, alvorlighetsgrad og varighet.

De fleste pandemiene de siste tiårene har vært influensapandemi. Men også andre virus har hatt potensiale til å utvikle seg til pandemien.

Denne planen bygger på nasjonale planer for influensapandemi, men er samtidig laget generisk med tanke på å omfatte også andre typer pandemier.