Et sikkert vårtegn er at det dukker opp søppel langs veger og strender i takt med at snøen tiner. Tradisjonen tro, tar Remiks i samarbeid med Tromsø kommune tak i utfordringene og setter i gang en storstilt vårryddeaksjon i bydelene.
 
Som følge av Covid-19 må smitteverntiltak følges. Det er mulig å organisere og gjennomføre ryddeaksjoner med inntil 50 personer så lenge aksjonen har en ansvarlig arrangør som har oversikt over alle som er til stede og som tar ansvaret for at gjeldende smittevernregler respekteres.
 
Smitteverntiltak i forbindelse med Covid-19: 
  • Små grupperinger
  • Hold god avstand til hverandre – Husk 1 meters regelen
  • Unngå å møte opp mange på et sted ved oppstart
  • Ikke del pose eller søppelsekk med andre
  • Folk som er syke eller i karantene skal ikke delta
 
  • Til hver rode trengs det minst ti voksne og arbeidet tar rundt to timer.
  • Det kan bli små endringer i rodetraseene. 
  • Ta gjerne barna med, men tenk sikkerhet. Alle som deltar skal ha på seg gul vest - denne må dere ha selv.
  • Bruk gode hansker og vask hendene grundig etter rydding
 
Søknadsfrist for tildeling av rode er mandag 25. mai 2019 klokken 23.59. 

Alle påmeldte lag, foreninger og korps må ha eget organisasjonsnummer. De lagene, foreningene og korpsene som fikk tildelt rode i fjor, får ikke tildelt rydderode i år. Dette gjøres fordi tilbudet er svært populært - og vi ønsker at dugnadskronene fordeles rettferdig. 
 
Den ansvarlige for din ryddegjeng henter engangshansker og søppelsekker på rådhuset i forkant av ryddingen. Her finner du kart over de 31 rodene som skal ryddes, og du velger to roder ditt lag/forening/korps ønsker å rydde i søknadsskjemaet. Dersom flere ønsker å rydde samme rode, vil det foretas trekning på hvem som får tildelt roden. ​

Slik søker du
Ansvarlige for ryddegjengen fyller ut søknadsskjemaet innen mandag 25. mai 2020 klokken 23.59. Vi trekker ut hvilke lag, foreninger og korps som får rydderoder onsdag 27. mai. 

Ryddingen kan foregå fra mandag 1. juni, og må senest være utført innen fredag 12. juni. Søppelet dere samler opp må leveres til Remiks returstasjon Sør på Skattøra i åpningstiden

Utviklingslag
Alle utviklingslag koordinerer selv rydding i sitt område og det honoreres også med 5.000 kr pr utviklingslag. Utviklingslagene avtaler selv med lag, korps og foreninger i sitt område om tidspunkt for rydding og hvor det skal ryddes. Utviklingslagene kjenner sitt eget nærområde best, og velger derfor selv hvilke strekninger som skal ryddes. Utviklingslagene får tilsendt en egen e-post om dette, og en behøver derfor ikke bruke søknadsskjemaet for rydding i distriktene.

Remiks henter søppelet utviklingslagene rydder, men dere må selv avtale tidspunkt for henting av søppel med Ivar Handeland (ivar.sture.handeland@remiks.no) på forhånd. 

Lurer du på noe?
Ta kontakt med rådgiver Matti Eira på telefonnummer 902 91 791, eller send e-post til matti.eira@tromso.kommune.no.