De nye bankkontonumrene på kommunal fakturering er 1506 44 10870 og for kommunale avgifter benyttes 1506 44 10943 i DNB. Disse kontonummerne vil erstatte de gamle bankkontonumrene i SNN (4750 19 46504 og 4750 19 46520).

Tromsø kommunes kunder skal forholde seg til kontonummeret som står på fakturaen mottatt fra oss. I en overgangsfase vil det som kommer inn på de gamle bankkontoene automatisk bli omdirigert til de nye bankkontoene i DNB, dette ivaretar alle innbetalinger som kommer til de gamle SNN-kontoene. Alle Vippskontoer og bankterminaler er nå koblet til de nye bankkontoene i DNB. 
 
Spørsmål om kommunal fakturering og kommunale avgifter kan sendes på e-post til innfordring@tromso.kommune.no 
 
Spørsmål om bankbytte kan sendes på e-post til regnskap@tromso.kommune.no