Opplevelseskortet kan tildeles barn og unge i alderen 4 - 17 år i familier med vanskelig økonomi. Aktivitetene og opplevelsene er mange og varierte. For eksempel så tilbyr Aurora kino Fokus, Tromsøbadet og Fjellheisen to billetter for innehaver av kortet og en ledsager per år. Polaria, Nordnorsk Vitensenter og Tromsø museum gir fri tilgang hele året. Du finner også tilbud innen idrett, fritidsklubber og ferietilbud i regi av Fritid.

Her kan du sende søknad og lese mer om hvilke tilbud Opplevelsedkortet gir gratis adgang til.

Klatrehallen jenter i klatreveggen.JPG

Tromsø klatresenter gir opplæring og låner deg det utstyret du trenger. De tilbyr 6 besøk i året og setter et kryss på baksiden av kortet per besøk.

Opplevelseskortet er et samarbeid mellom private aktører, Tromsø kommune v/NAV Tromsø og avdeling for kultur og idrett.