Tirsdag 18. august: Alle på MS Roald Amundsen er ute av karantene
Tromsø kommune har i dag avsluttet karantene for ansatte om bord på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen. Det er fortsatt 11 om bord som er isolert på grunn av sykdom eller symptomer: Disse kan bli flyttet til et annet sted i løpet av de neste dagene. En avgjørelse om dette blir tatt sammen med blant annet Hurtigruten.

Onsdag 12. august:
I går kveld, tirsdag, slapp 46 av mannskapet på MS Roald Amundsen ut av karantene. Dette er personell som har testet negativt på covid-19. 50 personer blant mannskapet må fortsatt være i karantene i en tid fremover, til rundt 16. og 17. august, blant annet grunnet nærkontakt med noen som har testet positivt.19 personer forlot MS Roald Amundsen sist helg og har sittet i karantene i leiligheter i Tromsø, og de kunne gå ut av karantene tidligere på dagen tirsdag den 11. august.

Fredag 7. august klokken 14:
Smittestatusen relatert hurtigruteskipet MS Roald Amundsen er per nå, ifølge Folkehelseinstituttet, at 41 personer blant mannskapet og 21 passasjerer er smittet av covid-19. De fleste av disse er smittet på seilas nummer to.

Torsdag 6. august: 
Prøvene tatt av mannskapene om bord på MS Roald Amundsen viste fire nye positive, en uavklart og 112 negative.

Alle om bord på MS Spitsbergen er også testet. Ingen av prøvene er positive.

Eldre meldinger

Publisert torsdag 6. august kl 14:40
Vi var onsdag om bord på MS Roald Amundsen for å befare skipet og forholdene der.
 
Befaringen ga oss et hovedinntrykk av at det i all hovedsak er tilrettelagt for gjennomføring av isolasjon og karantene. De isolerte er plassert på en egen del av skipet og er dermed adskilt fra øvrige personer om bord. Det er enkelte utfordringer på båten når det gjelder smittevern. Dette er på skipets kjøkken og i forbindelse med helsepersonellet om bord.
 
I samarbeid med UNN gjennomførte vi helseundersøkelser om bord. Kommunen stilte med to leger og to sykepleiere, og UNN stilte med seks leger og seks sykepleiere.
 
Alle på skipet, som hadde behov for helsesjekk av lege, fikk det, og alle de isolerte ble undersøkt. Flere av de isolerte var plassert i isolasjon fordi de hadde delt lugar med personer som tidligere har avgitt positiv covid-19-prøve. Flere av de isolerte viste symptomer som kan dreie seg om sykdommen. Blant dem som var i karantene var det også noen som viste symptomer som ga mistanke om covid-19.
 
Vi besluttet at alle om bord, som tidligere ikke hadde testet positivt, skulle bli testet på nytt. Vi bestemte også at alle må oppholde seg på egen lugar til testresultatene foreligger. Vi forventer svar på prøvene i løpet av ettermiddagen i dag.
 
Tromsø kommune har overtatt ansvaret for den medisinske oppfølgingen av besetningen om bord. Helsepersonellet om bord er derfor inntil videre fritatt fra sin tjeneste.
 
Når det gjelder MS Spitsbergen, som ankom i morges, så er covid-19-testingen i gang. Vi tester skipets mannskap først og deretter alle passasjerene. De første svarene kommer i løpet av kvelden.
 
Ingen, verken blant mannskap eller passasjer, har lov å gå i land før vi vet resultatene av prøvesvarene.

Pressemelding onsdag 5. august kl. 20:05: Passasjer testet positivt etter hjemreise
En av passasjerene fra MS «Roald Amundsen», som satt i karantene i Tromsø, har testet positivt på koronaviruset etter avreise fra byen.
Vedkommende hadde tidligere testet negativt, men måtte testes på nytt på grunn av en feil med prøven. Svaret på den nye testen forelå etter avreise fra Tromsø. Denne gangen var prøven positiv. Dette er det femte tilfellet av positive prøver blant passasjerene Tromsø kommune har testet.

– Det har skjedd en misforståelse, som gjorde at det ikke ble fanget opp at vedkommende ventet på svar på en ny test da han skulle reise. Dette er beklagelig, men vi er ikke urolige for at smitten har spredt seg, sier kommunelege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.

I isolasjon i Hamarøy
Straks det positive prøveresultatet ble kjent for kommuneoverlegen onsdag ettermiddag, ble bilreisen hjem stanset. Bilen befant seg da i Hamarøy. Hamarøy kommune har stilt en kommunal bolig, beregnet til isolasjon av smittede, til disposisjon på kort varsel. Vedkommende befinner seg i isolasjon der nå.

– Helsetjenesten vår ivaretar nå vedkommende i samarbeid med Tromsø kommune. Vi forventer ingen lokal spredning knyttet til dette tilfellet, sier ordfører Britt Kristoffersen i Hamarøy.

Ingen nærkontakter
Det befant seg en annen person, også denne i karantene, i samme bil. Vedkommende vil få tilgang til en ny leiebil for å kunne kjøre til hjemkommunen. Denne personen er fortsatt i karantene og underlagt de strenge reglene Tromsø kommune satte som betingelser for avreise. Vedkommende vil få forlenget karantenetiden med nye ti dager fra onsdag.

– Ingen av de to som reiste sammen i denne bilen har vært i nærkontakt med andre underveis fra Tromsø. Vi anser derfor smitterisikoen som minimal. De var heller ikke i nærkontakt med de andre som var i karantene i Tromsø, slik at den positive prøven har ikke noen konsekvenser for dem, sier Trandem.

Publisert onsdag 5. august kl 14:00:
Situasjonen omkring MS Roald Amundsen er nå at 37 personer blant besetningen har testet positivt på covid-19. Blant disse 37 er fire personer som ble innlagt på Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN). Blant passasjerene er det fire personer som har testet positivt, hvorav en av disse har bostedsadresse i Tromsø.
 
Fra kommunens side har vi i dag befart MS Roald Amundsen i samarbeid med UNNs smittevernsenter. Der har vi observert de faktiske forholdene på skipet blant annet for å vurdere skipets egnethet som karantene- og isolasjonssted.
 
I løpet av nær framtid skal kommunens og UNNs helsepersonell gå om bord i skipet. Da foretar vi en nærmere gjennomgang av besetningen om bord, og gjennomføre samtaler med personene om bord. Vi gjør også kliniske undersøkelser hvis og når det eventuelt er nødvendig.
 
Et nytt hurtigruteskip, MS Spitsbergen, ankommer og fortøyes til havn i Tromsø rundt klokken ni i morgen, torsdag 6. august, i Breivika. Da skal vi fra kommunens side være på plass på stedet.
 
Vi skal teste alle om bord mot covid-19. Alle på skipet vil være i karantene til alle prøvesvarene foreligger og alle har testet negativt.

Dersom noen skulle teste positivt, vil situasjonen og tiltakene for disse vurderes da.


Pressemelding tirsdag 4. august kl. 19:55:
Passasjerene fra MS «Roald Amundsen», som har vært i karantene i Tromsø siden fredag, har i dag fått tillatelse av kommuneoverlegen til å reise hjem under strenge betingelser. Alle har testet negativt på covid-19. 
 
De kan ikke reise med offentlig transport, men med arrangert transport med buss og bil i regi av Hurtigruten. Forutsetningen er at de underveis følger et sett med særegne smittevernregler, i tillegg til de nasjonale karantenereglene. Disse er blant annet: 
 
• De må holde minst to meter avstand til andre enn de som tilhører egen husstand. 
• Ved fergeoverfart må de sitte i bilen/bussen.
• Eventuell overnatting må være forhåndsavtalt og overnattingsstedet må være kjent med at de forholder seg til gjester som er i karantene. 
• De bør som hovedregel ikke oppsøke offentlig steder. Nødvendige ærend i butikk, fylling av bensin, toalettbesøk og så videre kan gjennomføres, men da med minst to meter avstand til andre og sikring av smittevern/hygiene, særlig under dobesøk.  
• De kan ikke besøke kafeer/veikroer eller liknende dersom dette ikke er forhåndsavtalt og det er laget et opplegg som sikrer karantenereglene. Vi anbefaler take-away og/eller at det kjøpes inn mat i forkant av reisen.
• Alle kan oppholde seg ute der avstand til andre kan sikres.
 
Passasjerene må signere på at de garanterer å følge disse reglene på veien hjem, og fortsette karantenetiden på ti dager hjemme. Hjemkommunene har fått eller får beskjed fra Tromsø kommunes smittesporingsteam om at de får hjem en passasjer i karantene.

– Vi skjønner at passasjerene vil hjem. Ens eget hjem er også det beste stedet å være i karantene. Gjennom disse reglene, som er utformet i tråd med nasjonale helsemyndigheter, sikrer vi at reisen er trygg og forsvarlig, sier kommunelege Inger Hilde Trandem.

Publisert mandag 3. august 23:00:
Ytterligere én passasjer fra den andre seilasen på MS Roald Amundsen har testet positivt på covid-19. Det ble klart mandag kveld. Vedkommende er innbygger i Tromsø kommune og befinner seg i isolasjon. De andre fem prøvene som ble tatt mandag ga negativt utslag. I tillegg har en person gått ut karantenetiden og trenger derfor ikke å testes. Fortsatt gjenstår det å ta prøve av én passasjer fra siste seilas. Dette skjer tirsdag 4. august. Totalt har da tre passasjerer, av de 75 Tromsø kommune har hatt ansvar for å teste, testet positivt. To av disse er hjemmehørende i andre kommuner, men befinner seg i isolasjon i Tromsø.
 
Publisert mandag 3. august klokken 13:
I dag har vi fått étt nytt positivt tilfelle. Dette er en passasjer fra siste seilas, som er innlosjert i Tromsø. Dette betyr at vi har to positive tester av totalt 75 passasjerer som Tromsø kommune har ansvar for å følge opp. Ingen av de som har testet positivt har vært i nærkontakt med innbyggere i Tromsø. Ei heller har noen av våre egne innbyggere testet positivt siden det siste smittetilfellet den 8. juli.

Statusen er per nå slik:
  • 36 personer med hjemstedsadresse i Tromsø har vært på de to aktuelle seilasene med Hurtigruten.
  • 28 personer av dem er testet.
  • 25 personer har testet negativt mot covid-19, og vi venter enda på prøvesvar fra tre personer.
  • Fem skal testes i ettermiddag og én person skal testes i morgen, tirsdag 4. august.
Antall personer som oppholder seg i Tromsø, men som ikke er bosatt her, er 47. Der har vi nå 45 negative svar og hittil tilsammen to positive. Disse to ble satt i isolasjon umiddelbart etter at positivt prøvesvar forelå.

Vi har jobbet for fullt gjennom hele helgen, og arbeidet fortsetter denne uka. Kommunen begynner å få en god oversikt og samarbeider godt med Hurtigruten, for å ivareta alle passasjerer, og med Folkehelseinstituttet om den nasjonale smittesporingen.


Publisert søndag 2. august:
I alt 36 ansatte og fire passasjerer ble bekreftet smittet søndag 2. august.

Hele mannskapet på båten, totalt 160 personer, er testet. Alle er nå enten i isolasjon eller karantene om bord på skipet, som ligger til kai i Tromsø. Om lag 40 passasjerer som fortsatt er i Tromsø er i karantene. Alle som er smittet er i isolasjon og følges opp av kommunehelsetjenesten der de er.

Passasjerer må være i karantene
Passasjerer som ikke har reist videre fra Tromsø allerede, er innkvartert i Tromsø. De er i karantene i ti dager fra dagen de gikk i land. Det er viktig at alle passasjerer som har reist fra Tromsø også er i karantene i ti dager der de nå befinner seg. Dette gjelder passasjerer fra begge de to siste seilasene (avreise 17. og 24. juli).

Tromsø kommune har testet alle passasjerer som er i Tromsø og som har vært på den siste seilasen. Vi forventer de siste prøvesvarene i løpet av mandag. Arbeidet med å kartlegge hvem passasjerene har vært i nærkontakt med og bevegelsmønster. Dette er tidkrevende arbeid, og det tar tid å få ringt alle for kartlegging.

Folkehelseinstituttet følger opp og har kontroll på passasjerer som ikke oppholder seg i Tromsø, samt passasjerer fra den første seilasen.

Ring selv!
Viktig: Dersom du har vært om bord på båten i løpet av de siste to ukene (avreise 17. og 24. juli), eller har vært i nærkontakt med noen som har vært om bord på båten i denne perioden og du ikke har blitt kontaktet av helsepersonell for en kartleggingssamtale, oppfordrer vi deg selv til i ringe helsetjenesten i din egen hjemkommune, eller Tromsø kommunes koronatelefon på 469 07 899. 

Dette må du gjøre for at vi skal få oversikt over hvor du har beveget deg, hvem du har vært i kontakt med og for å avtale testing. Husk at du som har vært om bord skal være i karantene der du befinner deg, og ikke kan ta offentlig transport. Sjekk Folkehelseinstituttets sider for retningslinjer.

Vi har økt kapasitet på både testarbeidet og koronatelefonen. Det kan være noe ventetid på telefonen på grunn av stor pågang. 

Vi oppfordrer befolkningen for øvrig til å fortsette med de vanlige smitteverntiltakene; hold 1-2 meters avstand til andre utenom husttanden, vask hendene, host i armhulen og hold deg hjemme om du har symptomer på luftveisinfeksjon.