Tromsø kommunes kulturstipend for ungdom 2020 
Kulturstipendet er på 25 000 kroner og deles mellom Sofie Lauritzen og Kevin Berro. 
 
Juryens begrunnelse: 
Juryen har satt som et premiss at det er like viktig å være inspirerende for andre, slik at dette gir ringvirkninger, som at man er flink. Det er også viktig å være nyskapende og kreativ, og at man har vært aktiv lengre enn kun i 2020. Juryen valgte å legge vekt på to personer som er initiativrike, kreative og selvstendige. I tillegg er de gode forbilder, de hjelper andre og tør å gjøre nye ting selv. Begge mottakerne er dyktige innenfor sine felt og er viktige pådrivere innen kulturfeltet. Begge satser også på videre aktivitet innen kunst og kultur. 
  
Juryen anbefaler at Kulturstipend for ungdom 2020 pålydende kr.25.000,- deles mellom Sofie Lauritzen og Kevin Berro. 
  
Sofie Lauritzen har deltatt aktivt i samtlige skolerevyer i Tromsø. Hun har et engasjement og et pågangsmot som juryen har lagt merke til, og det er meget positivt at hun arbeider for at så mange som mulig skal få delta i revytradisjonen. I tillegg spiller hun i band og er aktiv på mange fronter i kulturlivet i Tromsø. 
  
Kevin Berro er en driftig tilrettelegger og skuespiller som også er aktiv på mange ulike arenaer. Han legger til rette for andre, bidrar positivt i de miljøene han deltar i og er en stor kreativ ressurs i ungdomskulturmiljøet i Tromsø. 
  
Sofie Lauritzen og Kevin Berro fortjener den påskjønnelsen Tromsø kommunes kulturstipend for ungdom er. 
  
Juryen håper at stipendet kan brukes til videre aktivitet innenfor feltet. Juryen besto av: Line Utkilen Sørensen (Kulta), Ida Karoline Renø Svendsen (Rådstua), Maria Graff (tidligere mottaker av stipendet), Karl Kristian Hansen (Tvibit), Patrik Westermann (kulturansvarlig i Tromsø ungdomsråd) og Sif Vik (sekretær for juryen). 
  
  
 Tromsø kommunes kulturstipend forkunstnere eller kulturarbeidere 2020 
 Kulturstipendet er på 25 000 kroner og går til en engasjert kulturarbeider innen feltet film; Anna Näumann.  
  
 Juryens begrunnelse:  
Årets unge mottaker frilanser som kunstner og skribent i Tromsø. Hun har journalistbakgrunn og har jobbet for både NRK og Dagbladet TV før hun fullførte kunstutdannelse fra Nordland Kunst og Filmhøgskole vår 2020.   
  
Filmarbeidet hennes ligger i krysningsfeltet mellom både film og kunst, dokumentarfilm og fiksjon. Prosjektene hennes har aktivistisk tilnærming og ett av prosjektene hun arbeider med i Tromsø omhandler bevaring av miljø og arktisk sameksistens. Hun er med i samtidens diskusjon omkring kunst og natur, og prosjektet har internasjonal  appell.  
  
Film og media er veldig aktuelt i forbindelse med kommunikasjon i dagens situasjon.  
  
Stipendet skal brukes til prosjektet, Coast Collaboratio hvor hun inviterer inn aktører med 
tverrfaglige bakgrunner til å utforske sameksistensen mellom arter som deler på habitatet langs kystlinja.   
  
 
 VinnereKulturstipend2020.JPG
Bakerst fra venstre: Sif Vik (sekretær for juryen) og ordfører Gunnar Wilhelmsen. Foran fra venstre: Anna Näumann og Sofie Lauritzen. Stipendmottaker Kevin Berro kunne ikke være tilstede på tildelingen, derfor bilde på pinne i midten.  
  
Foto: Tvibit