(Assertive community treatment team - Aktivt Oppsøkende behandlingsteam)

Tromsø kommune ved Rus- og psykiatritjenesten og UNN HF ved Psykisk helse- og rusklinikken samarbeider om drift av ACT-teamet. Teamet gir aktivt oppsøkende behandling til mennesker med alvorlige psykiske lidelser og omfattende tilleggsutfordringer.

I målgruppen til ACT-teamet inngår personer med alvorlig psykose og/eller bipolare lidelser, med omfattende funksjonsnedsettelse og behandlingsbehov. De kan ha tilleggsproblemer knyttet til rusmiddelmisbruk/ruslidelse eller lett psykisk utviklingshemming. Mange er ikke i stand til å nyttiggjøre seg ordinære tilbud.

Kontakt oss

Besøksadresse: Søndre tollbodgate 9A, 9008 Tromsø
Postadresse: ACT-teamet, Postboks 1277, 9263 Tromsø

Ansatte
Lisa Eidsmo, spesialsykepleier, telefon 941 35 363
Ken Sommervik, miljøterapeut, telefon 958 91 466
Trine Pettersen, sosionom, telefon 958 73 934
Laila Haugslett, psykiater, telefon 941 47 335
Kristian Kristiansen, erfaringskonsulent, telefon 48276153
Robert Karlsen, spesialsykepleier/teamleder, telefon 941 68 155
Hanne Forelvmo Hansen, merkantil/vernepleier, telefon 958 69 351
 

Teamets arbeidsmetoder

  • Aktiv og oppsøkende behandlingsform.
  • Kartlegging (for eksempel psykisk/somatisk helse, rus, økonomi, funksjonsnivå).
  • Langvarig behandling og samordnede tjenester, både kommunale helse-/sosialtjenester og spesialisthelsetjenester. Teamet samarbeider tett med aktuelle samarbeidspartnere.
  • Relasjons- og nettverksbygging.
  • Hjelp til mestring og strukturering av dagliglivets gjøremål f.eks for bolig, medisinering og økonomi.

Personale
Teamet er tverrfaglig sammensatt med sju stillinger: miljøterapeut, vernepleier, ruskonsulent, miljøarbeider, psykiatrisk sykepleier, merkantil konsulent, psykiater.

Nyttige lenker og dokumenter