Kommunedirektør Stig Tore Johnsen
Telefon: 91 30 64 11

Kommunedirektøren har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste ansvarlig for administrasjonen.

Henvendelser til kommunedirektøren gjøres til administrasjonskonsulent Heidi Henriksen på e-post eller telefon 97 57 83 60.

Kommunedirektørens ledergruppe
Kommunedirektørens ledergruppe består av avdelingsdirektørene, stabssjefer og kommunikasjonssjefen. 

Arbeidsmiljøtjenesten

Arbeidsmiljøtjenesten (AMT) er kommunes interne bedriftshelsetjeneste og er et tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. AMT gir bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser i Tromsø kommune.

AMT har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Våre ansatte i AMT tilbyr en rekke ulike tjenester. 

Informasjon om Arbeidsmiljøtjenesten finnes på kommunens intranett.

Internkontrolltjenesten

Internkontrolltjenestens bistår med økonomi- og personalstøtte i forhold til utredning, analyse og rådgivning innen økonomi, utrednings- og organisasjonsarbeid. 
 
Lene Somby Iversen, controller
Telefon: 90 12 97 17