Administrasjonssjef Britt Elin Steinveg
Telefon: 911 51 414

Administrasjonssjefen har det øverste ansvaret for den løpende driften av Tromsø kommune, og er øverste ansvarlig for administrasjonen.

Henvendelser til administrasjonssjefen gjøres til administrasjonskonsulent Heidi Henriksen på e-post eller telefon 975 78 360.

Administrasjonssjefens ledergruppe
Administrasjonssjefens ledergruppe består av avdelingsdirektørene, stabssjefer og kommunikasjonssjefen. 

Arbeidsmiljøtjenesten

Arbeidsmiljøtjenesten (AMT) er Tromsø kommunes interne bedriftshelsetjeneste og er et tilbud til alle ansatte i Tromsø kommune. Avdelingen har seks ansatte, som skal yte bistand til arbeidsgivere og arbeidstakere for å bidra til å skape sunne og trygge arbeidsplasser i Tromsø kommune.

Vi har kompetanse innen fagområdene arbeidsmedisin, yrkeshygiene, ergonomi, organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø. Våre ansatte i Arbeidsmiljøtjenesten tilbyr en rekke ulike tjenester. 

Internkontrolltjenesten

Internkontrolltjenesten har som hovedoppgave å styrke bistanden og veiledning innen økonomi- og personalforvaltning. Teamet skal i tillegg kunne bistå forbedringsprogrammet med økonomi- og personalstøtte i forhold til pågående utrednings- og organisasjonsarbeid.
 
Teamet skal gjennomføre utredning, analyse og rådgivning innen økonomi og personalforvaltning. For å utarbeide tiltak som iverksettes for å bedre rutiner og arbeidsprosesser, for å oppnå budsjettbalanse og styrke det helsefremmende arbeidet i enhetene og organisasjonen.
 
Avdelingsdirektørene samarbeider om å velge ut hvilke enheter som skal motta bistand.
 
Internkontrolltjenesten består av:
 
Lene Somby Iversen, controller
Telefon: 901 29 717
Utredning, analyse og rådgivning innen økonomi
 
Andreas Buunk, controller
Telefon: 466 69 229
Utredning, analyse og rådgivning innen økonomi