Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Byutvikling - fast eiendom

Adresser og vegnavn

Oppsetting av gatenavnskilt

Geodatakontoret har ansvaret for skilting, herunder gate-, veg, områdenavnskilt, informasjonstavler, kryssorienteringsskilt, kvartalsskilt og andre opplysningsskilt for å oppnå god merking av adressene.
 
Nødvendige skilt settes opp hurtigst mulig etter at navnsetting er vedtatt. Alle husnummer skal merkes med skilt. Gateadresser som ikke har adgang fra den gata/vegen de har adresse til, skal dessuten merkes med henvisningsskilt som er synlig fra gata/vegen.
 
Eier/fester av bygning/eiendom kan pålegges å sette opp og bekoste husnummerskilt og henvisningsskilt som nevnt ovenfor på sin bygning/eiendom i samsvar med regler fastsatt av kommunen. Ved utskifting av ødelagte skilt, manglende skilting eller feilskilting kan man kontakte Geodatakontoret.

Adresseendring

Her kan du melde om ny adresse for boligen. (Hvis det gjelder flytting av personer skal dette meldes til folkeregisteret.)

Meldeskjema for adresseendring

Tjenestebeskrivelse

Navn på tjenesten:
 
Adressetildeling
 
Lovgrunnlag:
 
Kontakt:
 
Guri Woll, telefon 901 09 700
Geir-Ulf Johansen, telefon  482 01 955
Adresse:
 
Byutvikling, Rådhuset, Postboks 6900, 9299 Tromsø
Hva gjør kunden:
 
Tar kontakt med kommunen (telefon; e-post, brev; oppmøte)
Hva gjør kommunen:
 
Mottar forespørselen
Vurderer eksisterende adressering i området.
Tar stilling til ønsket om endret/ny adresse
Registrerer adressetildelingen på kart og i registre
Informerer eier samt en del offentlige instanser.
Hvilke krav / forutsetninger stilles:
 
Ingen
Gebyr/betaling:
 
Nei
Leveringstid:
 
2 uker
Skjemaer:
 
Nei
Informasjons-materiell:
 
Regler for oppsetting av husnummerskilt i Tromsø kommune
 
 
 
Nærmere beskrivelse av tjenesten:
 
Alle leiligheter - og de aller fleste bygninger - skal ha egen adresse. Dette m.a. for at besøkende og utrykningskjøretøyer skal finne fram. Den mest brukte adkomsten i dag skal benyttes som adresse. Om adkomsten skal endres senere, kan adressen kurant endres. Kommunen tildeler adresser i form av husnummer til gate/veg. Ved fortetting vil det i enkelte tilfelle være nødvendig å pålegge endring av eksisterende adresse. Som oftest vil dette bety innføring av bokstav i tillegg til husnummeret. Gate-/vegnavnet fastsettes som i de fleste tilfelle også av kommunen. Dette er en egen tjeneste underlagt kulturenheten. Vi videreformidler ønsker om navneendringer og forslag til navnsetting av nye veger.
 

Nyeste tildelte adresser

Les også:

 Skriv ut |
Del denne side: