Naturmangfold i byen?

Det er krav om utredning av naturmangfold i alle arealplaner, som for eksempel sentrumsplanen i Tromsø. Kravet kommer fra et ønske om bærekraftig planlegging og utvikling.
Er det plass for naturmangfold i en by? Hvilke muligheter og utfordringer gir dette?

: Hovedbiblioteket, Plan 2
Tid: onsdag 11. desember 11:30
Debatt