Åpent lunsjmøte – BoBy Nord

Tema: Naturmangfold i byen?

Er det plass til naturmangfold i byen? Hvilke muligheter og utfordringer skaper dette for planlegging og bygging i sentrum?

Der det ikke asfalteres, rulles det gjerne ut «ferdig-plen» rundt prosjektene, i den fortettede byen. Grønt, ja, men håpløst som bidrag til naturmangfoldet. Men det finnes kanskje alternative løsninger?

BoBy Nord har utfordret fagfolk og aktivister til å spille inn sine erfaringer og tiltak som kan bidra til et bedre naturmangfold i by. Vi får også høre om vurderingene som skal gjøres i planprosesser og myndighetenes roller ift. dette. Vi håper på spennende bidrag og en frisk debatt på vårt kommende lunsjmøte.

Møteprogram:
Velkommen ved møteleder Nils Aarsæther, BoBy Nord

Innlegg ved:
Margareth W. Sundfør, Troms fylkeskommune
Tone K. Reiertsen, Norsk institutt for naturforskning
Berit Steenstrup, DYRK Tromsø

Spørsmål, debatt, julekaker og kaffe.

: Hovedbiblioteket, Plan 2
Tid: onsdag 11. desember 11:30
Debatt