Lesesirkelen iFokus: Martin Erntsen - "Sult"

Hvert halvår leser vi oss gjennom og diskuterer et knippe mer eller mindre aktuelle utgivelser. Programmet legges ut i sin helhet i god tid før første lesesirkel avholdes, og vi kjøper inn nok eksemplarer til at alle som er interesserte i å delta får mulighet til det. Av og til får vi også besøk av forfatteren bak boka vi har diskutert i etterkant av lesesirkelen, og du har da en gylden mulighet til å komme med innspill til spørsmål vi kan stille når vi bokbader.

Arrangør: TROMSØ BIBLIOTEK OG BYARKIV
: Hovedbiblioteket
Tid: tirsdag 11. februar 17:30
Litteratur