AVLYST! Leksehjelpa

Tromsø Røde Kors tilbyr leksehjelp til barn fra 5.klasse til ungdoms- og videregående skole. I tillegg er leksehjelpa åpen for elever fra Voksenopplæringa med ungdomsskole- og videregåendepensum.

Leksehjelpen foregår på Tromsø bibliotek og byarkiv (undervisningsrommet) tirsdager, onsdager og torsdager kl 16.00 – 20.00.

Du kan også bruke digitalleksehjelp: www.digitalleksehjelp.no

Finn informasjon om ukeplanen for Leksehjelpen på Røde Kors sin Facebook-side. Se facebook.com/leksehjelptromsorodekors/.

Arrangør: TROMSØ RØDE KORS
: Hovedbiblioteket, undervisningsrommet
Tid: onsdag 8. april 16:00
Skole