Deltakelse og representasjon av innvandrerne: lytt til innvandrernes stemmer

Caritas Tromsø og Svalbard er en frivillig organisasjon som skal hjelpe alle som havner i sårbare livssituasjoner uavhengig av religion, etnisk eller kulturell bakgrunn. Det jobbes med blant annet å tilby norsk kurs, samtalegrupper, og veiledning til arbeidsinnvandrere og au pair.

La oss si at innvandrerne (flyktninger, arbeidsmigranter, Au pair, osv.) har papirene i orden og er bosatt i Tromsø. Men hva med den menneskelige og sosiale siden? Hvordan finner man motivasjon og mening i hverdagen? Når føler man at det nye samfunnet er blitt et naturlig miljø, hvor lang tid tar det å få til trygge og stabile relasjoner? Ikke minst når slutter man å være (eller å føle seg) fremmed, flyktning, innvandrer? Hør stemmer fra de som har følte det på kroppen. I panelet sitter blant annet leder av integreringsutvalget, Abdalla Mohammed; Leder av NODA, Michelle Widerøe; Rådgiver ved Norges arktiske universitet, Rachel Isa Djesa.

: Hovedbiblioteket, Plan 2
Tid: fredag 31. januar 15:00
Debatt