Hvordan håndtere uønskede hendelser på nett?

I anledning Safer Internet Day inviterer Datatilsynet, Utdanningsdirektoratet og Norsk senter for informasjonssikring til seminar om digital håndteringskompetanse.

Seminaret retter seg mot fagpersoner som gjennom sitt arbeid møter barn, eksempelvis ansatte i skole, SFO og helsetjenester. Målet er å gi noen konkrete tips til håndtering av uønskede hendelser på nett.

Ved å sette sammen et program med innledere fra ulike fagområder, håper vi å kunne belyse ulike utfordringer og avdekke potensielle tiltak.

Arrangementet er gratis - og det blir dessuten strømmet.

PROGRAM

8.30-9.00: Frokost

9.00-10.00: Innlegg ved
- Mobbeombudet i Troms
- Politiet
- Datatilsynet
- Slettmeg.no

10.00-10.15: Kaffepause

10.15-11.00: Panelsamtale
Hvordan skal vi ruste barn og unge til å håndtere uønskede hendelser på nett?
Hvilke utfordringer møter barn og unge?
Hvilken kompetanse trenger voksne for å kunne være til hjelp for barn og unge?

Disse spørsmålene og flere til skal vi diskutere sammen med representanter fra
- Datatilsynet
- NorSIS/ Slettmeg.no
- Tromsø kommune
- Mobbeombudet

Marker at du deltar slik at vi kan beregne nok frokost til alle ☕️🥪

Det er Utdanningsdirektoratet, Datatilsynet og Norsk senter for informasjonssikring som står bak arrangementet.

: Hovedbiblioteket, Plan 2
Tid: tirsdag 11. februar 08:30
Foredrag
Mer info