AVLYST! Jusshjelpa i Nord-Norge

Jusshjelpa i Nord-Norge er et tiltak som drives av studenter ved Det juridiske fakultet i Tromsø. Jusshjelpa gir gratis juridisk rådgivning og bistand i enkeltsaker.

Vi har spesialisert oss innenfor en rekke fagområder, herunder familie-, samboer-, utlending-, arverett-, barn-, arbeids- trygderett, fengselsrett-, husleie-, sosial-, helse- og gjeldsrett.

Dersom du har et juridisk problem, kan du møte opp og legge fram saken din for oss. Dette er helt gratis.

Vi kan ikke behandle saken direkte, men vi tar den med til kontoret hvor du vil få tildelt en saksbehandler og hvor det vil bli vurdert om vi kan bistå deg.

Vi har taushetsplikt. Jusshjelpa ser frem til å møte deg!

Lørdag 29. februar, kl. 11.00 – 15.00
Lørdag 28. mars, kl. 11.00 – 15.00
Lørdag 25. april, kl. 11.00 – 15.00
Lørdag 23. mai, kl. 11.00 – 15.00

----------------------------------
Jusshjelpa i Nord-Norge will be visiting Tromsø Library this spring.

You will be able to submit your case to us, in order to offer legal assistance.

We will be at the library on the following dates:

Saturday 29 February, 11 AM – 3 PM
Saturday 28 Mars, 11 AM – 3 PM
Saturday 25 April, 11 AM – 3 PM
Saturday 23 May, 11 AM – 3 PM

Arrangør: JUSSHJELPA I NORD-NORGE
: Hovedbiblioteket, grupperom 1 (plan 0)
Tid: lrdag 28. mars 11:00
Annet
Mer info