Internasjonalt seminar: Et bærekraftig Tromsø - hvor langt har vi kommet?

**Merk endring av tidspunkt til kl. 18.00 - 20.00**

Norske kommuner skal planlegge framtiden med utgangspunkt i FNs bærekraftmål. Tromsø kommune har derfor utarbeidet strategidokumentet 'Kommuneplanens samfunnsdel' med utgangspunkt i de tre dimensjonene av bærekraftig utvikling; klima og miljø, sosiale forhold og økonomi. Første utkast av strategien ble lagt ut til høring samt offentlig ettersyn 18. februar, og skal endelig vedtas i juni 2020. Hva står i dokumentet så langt, og hvordan blir bærekraftmålene ivaretatt i strategien? Hva kan Tromsø kommune lære fra andre kommuner, og hva er spesielt for Tromsø?

På ukens Internasjonalt Seminar skal vi diskutere første utkast av Kommuneplanens samfunnsdel. Vi har invitert flere ulike samfunnsaktører for å presentere sine perspektiver og forventninger til arbeidet, og vi får et innblikk i hvordan andre kommuner arbeider med FNs bærekraftmål.

Innledere:

Marlene Berntsen Bråthen, varaordfører Tromsø Kommune

Magnus Skjelmo Kristiansen, samfunnsplanlegger Tromsø Kommune

Kristian Mjøen, sekretariatsleder for FN-sentret i Trondheim og prosjektleder for TRD3.0

kommentarer fra:

Ida Jacobsen, hotelldirektør The Edge

Silje Ask Lundblad, leder Naturvernforbundet

Tormod Eilertsen Sletvold, leder frivillighetssentralen Kirkens Bymisjon

Andreas Arild og Kasper Kristoffersen, initiativtakere Human Initiativets


Møteleder: Marte Laundal, linjeforeningen Samfunnsplanleggerne

Arrangeres i samarbeid med: Tromsø Kommune og Samfunnsplanleggerne

: Hovedbiblioteket, Plan 2
Tid: torsdag 20. februar 18:00
Debatt
Mer info