AVLYST: Advokatvakta

Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning gjennom tjenesten Advokatvakta på hovedbiblioteket. Mange bruker også Advokatvakta for å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med.

På dager med advokatvakt kan interesserte registrere seg ved skranken på hovedbiblioteket etter kl. 16.15. Da vil du få tildelt tid for møte med en advokat. I enerom vil man få konsultasjon fra en advokat i inntil 30 minutter. Advokaten skal kun gi muntlige råd samt søke å avklare om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Bare advokater med medlemskap i Den Norske Advokatforeningen kan delta i Advokatvakta.

Advokatvakta høsten 2020:
20. august
3. september
17. september
1. oktober
15. oktober
29. oktober
12. november
26. november
10. desember

Arrangør: TROMSØ KOMMUNE
: Hovedbiblioteket
Tid: torsdag 10. desember 16:15
Annet