Leksehjelpen

Leksehjelp er et gratistilbud for barn fra 11 år, og ungdom/voksne som tar grunnskole- eller videregåendeutdanning.

Røde Kors Leksehjelp skal bidra til at alle elever i skolen får mulighet til å ta den utdannelsen de ønsker og dermed kunne praktisere et yrke som er i samsvar med den enkeltes interesser og evner, uavhengig av kulturell og sosial bakrgunn. Røde Kors har organisert gratis leksehjelp siden 1992. Ordningen er et supplement til, og en utvidelse av, det offentlige tilbudet. Røde Kors Leksehjelp er først og fremst en møteplass for mestring og motivasjon, der frivillige leksehjelpere legger til rette for et godt læringsmiljø. Leksehjelpen er i tillegg en viktig sosial arena der barn og unge knytter kontakter og skaper sosiale nettverk på tvers av klassetrinn, bakgrunn og generasjoner.

Smittevernstiltak:

Vi utelater servering dette semesteret.
Vi setter opp bord og stoler slik at det kun kan sitte én person per bord.
Hver vakt skal ha en smittevernsansvarlig.
Registrerering av alle deltakere.
Deltakerne blir informert om smittevern.
Har du luftveissymptomer – bli hjemme. Dette gjelder både frivillige og deltakere.

Arrangør: TROMSØ KOMMUNE OG TROMSØ RØDE KORS
: Hovedbiblioteket
Tid: tirsdag 29. september 16:00
Skole