Internasjonalt seminar: Griseindustriens hemmeligheter- En øyeåpner for norsk dyrevelferd?

Aktivist Norun Haugen gikk undercover med kamera i norsk kjøttindustri i fem år. Funnene hun gjorde ble vist i Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter i 2019, og reaksjonene lot ikke vente på seg. Dokumentaren avdekker alvorlige eksempler på håndtering, kastrering og avliving av gris og brudd på mattilsynets regelverk for dyrevelferd. Norges Bondelag har lagt seg flat – men hvem er egentlig ansvarlig for forholdene? Med synkende priser på kjøttvarer, så må bøndene effektivisere dyreholdet ytterligere. Hva er Norges dyrevelferdsutfordringer? Er det noe som har endret seg etter avsløringene i dokumentaren til Haugen? Og hvordan er praksisen i andre land?

Innledere:
Norun Haugen
Medvirker til dokumentaren 'Griseindustriens hemmeligheter'
Haugen gikk undercover med kamera i norsk kjøttindustri i fem år. Funnene hun gjorde ble vist i Brennpunkt-dokumentaren Griseindustriens hemmeligheter i 2019, og dokumentaren har skapt stor debatt om norsk dyrevelferd. Hagen vil dele sine opplevelser og inntrykk, samt diskutere hvilke utfordringer som møter landbruksindustrien knyttet til svineproduksjon.


Møteleder:
Vanessa Brall, Grønn FramtidGrunnet Covid-19 vil vi kun godta en maksimum av 45 deltakere til dette seminaret. I samarbeid med våre medarrangører, følger vi FHIs råd angående smittevern og smittesporing. Derfor ber vi våre deltakere om å vise respekt, holde god avstand og holde seg hjemme hvis du føler deg uvel eller har luftveissymptomer. Se mindre

: Hovedbiblioteket, Plan 2
Tid: torsdag 17. september 19:00
Debatt
Mer info