Advokatvakta

Kommunen tilbyr gratis juridisk rådgivning gjennom tjenesten Advokatvakta på hovedbiblioteket. Mange bruker også Advokatvakta for å få avklart hvorvidt de har en sak de bør gå videre med.

På dager med advokatvakt kan interesserte registrere seg ved skranken på hovedbiblioteket etter kl. 16.15. Da vil du få tildelt tid for møte med en advokat. I enerom vil man få konsultasjon fra en advokat i inntil 30 minutter. Advokaten skal kun gi muntlige råd samt søke å avklare om det er grunnlag for å gå videre med saken.

Bare advokater med medlemskap i Den Norske Advokatforeningen kan delta i Advokatvakta.

Datoer:
25. februar
11. mars
25. mars
8. april
22.april
6. mai
20. mai
3. juni
17. juni

Arrangør: DEN NORSKE ADVOKATFORENINGEN OG TROMSØ BIBLIOTEK
: Hovedbiblioteket
Tid: torsdag 22. april 16:15
Annet
Mer info