Digitalt arrangement: Proveniens. Eiersignaturer, eiermerker og eiernotater i eldre bøker

(Gjengitt fra Nasjonalbiblioteket):
Dette er et digitalt arrangement. Arrangementet strømmes live på nb.no.

Hva kan eiersignaturer, eiermerker og eiernotater fortelle om bruken av og holdninger til bøker i tidligere tider? Halvdagsseminaret vil handle om hvordan menn og kvinners boksamlinger og enkeltbøker kan gi innsikt i eiernes sosiale og kulturelle status, samt i spredningen av ideer og holdninger i Norge.

Foredrag ved Øivind Berg, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, «Systema naturæ» – en norsk opplysningsprests naturhistoriske arbeidsbok, Bård Frydenlund, direktør ved Eidsvoll 1814: «… Passende til wort kiære Norges fremtidige Wel». Boksamlingenes betydning for den norske revolusjonen i 1814, og Bente Lavold, forskningsbibliotekar ved Nasjonalbiblioteket, Religiøse bøkers vandringer mellom kvinner på 1600-tallet.

Arrangør: Nasjonalbiblioteket
: Nasjonalbiblioteket (digitalt)
Tid: torsdag 27. mai 13:00
Mer info