Digitalt arrangement: Morgenmøte om samskaping

Hvordan kan biblioteket bli mer relevant for lokalsamfunnet?
Hvorfor arbeide med samskaping og empatistyrt innovasjon, og hvilke nye innsikter gir det?
Hva skjer når vi utvikler tilbudet vårt sammen med innbyggerne og ikke bare for dem?
Foredragsholder er Kristi Guldberg som arbeider som formidler på Bergen Offentlige bibliotek avd. Loddefjord. Hun er opptatt av bibliotekets rolle i lokale fellesskap, og synes det er lurere å spørre folk om hva de tenker, enn å gjette hva de ønsker.
Kristi har bakgrunn som etnolog og kulturviter fra UiB, opplæring i metoden Design Thinking, og har jobbet med en rekke ulike medvirkningsprosjekter i Bergen kommune. På dette frokostmøtet vil Kristi snakke om erfaringer fra "Ta publikum med fra begynnelsen", et forprosjekt til etablering av nytt bydelsbibliotek på Indre Laksevåg.

Møte blir holdt på Zoom
Meeting ID: 815 8370 3473
Passcode: 903794
Møtelenke: bit.ly/32TxWp4

Arrangør: Norsk bibliotekforening avd. Vestland
: Norsk bibliotekforening avd. Vestland
Tid: tirsdag 4. mai 09:00
Foredrag
Mer info