aktiv på dagtid logoAktiv på Dagtid er et aktivitetstilbud for deg som er bosatt i Tromsø kommune, som står helt eller delvis utenfor arbeidslivet. Aktivitetene foregår på dagtid og er tilrettelagt for de med ulike fysiske og psykiske utfordringer. Vanngym, helsestudio, trimsykkel, stavgang og bowling er noen av tilbudene.

Timeplan og brosjyre

Kom i gang med lavterskeltilbud fysisk aktivitet
Aktiv på dagtid som drives av Troms idrettskrets. Alle som er mellom 18-70 år, bosatt i Tromsø og som er helt eler delvis utenfor arbeidslivet og mottar trygdeytelser som sykepenger, attføringspenger, rehabiliteringspenger, uføreytelser, overgangsstønad, dagpenger eller økonomisk sosialstøtte kan delta i prosjektet. Aktiv på Dagtid er et allsidig og variert aktivitetstilbud tilpasset mennesker med ulike fysiske og psykiske utfordringer.

Registreringsskjema kan hentes og fylles ut på kontoret til Aktiv på dagtid i Fløyahallen. Timeplanen får du på Servicetorget

Kontakt apdtromso@idrettsforbundet.no for mere informasjon. 

Følg Aktiv på dagtid Tromsø på Facebook.