— Vi ønsker å finne alle som har den nye koronavirussykdommen, covid-19. Dette gjør vi både for å sikre god oppfølging av den enkelte, men også for å hindre smittespredning, sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.


Nyoppståtte symptomer 

Dersom du har nyoppstått luftveisinfeksjon kan du altså nå bli testet for covid-19, uavhengig av om du er i en risikogruppe eller ikke.  
 
De som tester positivt isoleres, og alle som har vært i nærkontakt med smittede personer settes i karantene. Slik stoppes smittekjedene og smitten begrenses. 
 
— På denne måten kan vi fortsette å åpne samfunnet igjen uten å miste kontrollen på smittespredningen, forklarer Brattland.  


God kapasitet

Kapasiteten ved teststasjonen justeres etter behov, og akkurat nå beskrives kapasiteten som svært god. Brattland forteller at det likevel er vanskelig å vurdere behovet for testing framover. Tromsø kommune planlegger å øke testkapasiteten betydelig, i tilfelle det kan komme en ny smittetopp på et senere tidspunkt. 

Dersom noen har hatt luftveissymptomer i lenger tid, kan de nå bli testet? Eller er det bare de som har nyoppstått symptomer?  

— Vi tester kun personer som har såkalt «akutt luftveisinfeksjon». Akutt betyr i denne sammenhengen nyoppstått. Bruken av disse begrepene skyldes at man ikke skal teste personer med kroniske plager, for eksempel allergier. Dersom man har vært forkjølet i noen uker og fremdeles er forkjølet, så kan man bli testet. Dersom man har vært syk og nå har blitt frisk er ikke testing lenger aktuelt, sier Brattland. 

Hvem skal du ringe?

  • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
  • ​Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
  • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes kan du ringe kommunens koronatelefon 469 07 899 (kl 08–20 alle dager)
  • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede».

Hvor foregår testingen?

Testing av Covid-19 foregår ved vår teststasjon i Fiolvegen. Ta kontakt på telefon først for å avtale tid.