Kommunestyret skal 26. september behandle administrasjonssjefens forslag til budsjett for 2019, samt handlings- og økonomiplan for 2019-2022.

Her finner du en digital, klikkbar versjon av handlings- og økonomiplan for 2019-2022.

Foretrekker du å lese den i pdf-format, finner du den her.

Ser du etter forslaget til gebyrregulativ og betalingssatser for 2019? Det finner du her.