(Information in English and other languages further down)

Her finner du informasjon om kommunens håndtering av koronasituasjonen, og hvem du kan ta kontakt med hvis du trenger helsehjelp eller informasjon. 
 • Har du generelle spørsmål om korona/covid-19, som ikke dreier seg om du eller noen du står nær bør testes, ber vi deg besøke Folkehelseinstituttets nettsider eller å ringe den nasjonale infotelefonen på 81 55 50 15.
 • Er du usikker på om du bør testes? Ta «Koronasjekken» på HelseNorge.no, eller ta kontakt med vår koronatelefon dersom du er anmodet om å bli testet. Les mer under fanen «Hvem bør teste seg?»
 • Har du mistanke om at du kan være smittet, skal du ikke møte opp hos fastlege, legevakt eller vårt koronasenter uten avtale.
 • Vår koronatelefon 46 90 78 99 har for tiden åpent alle dager fra 08:30 til 22:00. 
 • Det er mulig å bestille time til koronatesting via vårt digitale bestillingskjema. Info og instruksjoner finner du her: «Bestill time for koronatest på nett».
 • Hvis du får behov for akutt helsehjelp skal du ta kontakt med legevakta (116 117) eller ambulanse (113)
 • For andre henvendelser til kommunen om korona/covid-19, kan du sende e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Ikke send sensitive opplysninger via e-post.

Siste nytt og pandemitall

Torsdag 26. november: Ukesrapport for perioden 16-22. november (uke 47)
Ukesrapportene i forbindelse med pandemien er ment å gi et overblikk over smittesituasjonen i kommunen, samt rapportere rundt noen av de viktigste pandemirelaterte aktivitetene som har foregått.
Denne uka finner man noen tall over pandemien og en vurdering av situasjonen slik den er i Tromsø nå.

Ukesrapport uke 48


Torsdag 26. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittested Ukraina) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 119
Antall som er isolert pga. covid-19 29 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 44
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 25 
Antall personer på karantenehotell 1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
  
*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
** Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller her. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

Onsdag 25. november: Tromsø kommune endrer korona-forskriften   
Formannskapet vedtok 24. november en liten oppmykning i forbudet mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Kommunen innførte 17. november en forskrift for å stoppe spredningen av covid-19 etter et lokalt utbrudd. Denne vil fortsatt gjelde, men med noen endringer. Se fanen «Lokale regler og anbefalinger» for hele teksten. 
 • Eldre nyhetsmeldinger og rapporter som tidligere er publisert her, finner du igjen under fanen «Siste nytt – arkiv» nederst på siden.

Lokale regler og anbefalinger

Endringer 25. november 2020

Tromsø kommune endrer korona-forskriften  
 
Formannskapet vedtok 24. november en liten oppmykning i forbudet mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Kommunen innførte 17. november en forskrift for å stoppe spredningen av covid-19 etter et lokalt utbrudd. Denne vil fortsatt gjelde, men med noen endringer. 

Fra onsdag 25. november gjelder fortsatt at det ikke er tillatt å arrangere eller delta på private sammenkomster med flere enn 10 personer til stede, men med følgende tillegg:   
 • Begrensningen på ti deltakere gjelder ikke for private sammenkomster der alle deltakerne tilhører samme husstand, to husstander eller etablerte kohorter i barnehager eller barneskoler.  
 • Dette innebærer at forbudet ikke er til hinder for at to familier kan møtes, og at barn som tilhører samme kohort kan samles på fritiden. 
 • Det er i denne sammenhengen ikke krav til at deltakere i samme husstand skal kunne holde 1 meters avstand. Det samme gjelder kohorter i barnehager eller skoler, så lenge den aktuelle barnehagen eller skolen ikke har innført rød beredskap i henhold til Veileder for smittevern under covid-19 utbruddet i 2020.  


Endringer 19. november 2020
 
Endringene gjelder fra 19. november til 8. desember 2020.
 
Nye råd:
Personer som reiser til Tromsø fra områder med høyt smittenivå (også i Norge) anbefales å teste seg på dag fem etter ankomst til Tromsø (i tillegg til å teste seg ved symptomer). For barn i barneskole- og barnehagealder uten symptomer, er denne testingen mindre aktuell. Den kan likevel gjennomføres dersom foreldre ønsker det. 

Man trenger ikke å være i karantene ved ankomst Tromsø, men vi ber alle om å følge de nasjonale anbefalingene for denne typen reiser. Dette innebærer en del forhåndsregler knyttet til de første ti dagene etter ankomst. Se de nasjonale rådene her.
 
Råd som avsluttes:
Begrensninger i aktiviteter for aldergruppen 15 – 20 år i idrett, arrangementer og fritidsaktiviteter avsluttes. Nasjonale regler, råd og veiledninger gjelder fortsatt. Anbefaling om utsettelse av kortvarig praksis/utplassering for elever i videregående skoler og studenter avsluttes.

For videregående skoler avsluttes alle råd utover økt fokus på de generelle anbefalingene. Nasjonale smittevernveiledere for covid-19 gjelder.

Oppsummert smittevernråd for Tromsø (kommer i tillegg til nasjonale råd)
 
Generelle råd
Det anbefales bruk av munnbind på offentlig transport når avstand ikke kan overholdes. (Det anbefales ikke bruk av munnbind til barn under 12 år).
Antallet kontakter gjennom en uke bør ikke overstige ti personer i sosiale sammenhenger ut over husstandsmedlemmer og barnehage- og skolekohorter.

Personer som reiser til Tromsø fra områder med høyt smittenivå (også i Norge) anbefales seg å teste seg på dag fem etter ankomst til Tromsø (i tillegg til å teste seg ved symptomer). Se ellers nasjonale råd.
 
Helsetjenesten
Forsterkede smittevernråd i tjenesten opprettholdes.
 
Skoler og barnehager
Videregående skoler: Det anbefales generell gjennomgang av planer og økt fokus på de generelle anbefalingene med ulike virkemidler. Ved utbrudd kan det gis strengere retningslinjer på enkeltskoler.

Ungdomsskoler: Det anbefales generell gjennomgang av planer og økt fokus på de generelle anbefalingene med ulike virkemidler. Ved utbrudd kan det gis strengere retningslinjer på enkeltskoler.

Barneskoler: Det anbefales generell gjennomgang av planer og økt fokus på de generelle anbefalingene med ulike virkemidler. Ved utbrudd kan det gis strengere retningslinjer på enkeltskoler.

Barnehager: Det anbefales generell gjennomgang av planer og økt fokus på de generelle anbefalingene med ulike virkemidler. Ved utbrudd kan det gis strengere retningslinjer på enkeltskoler
 
Universitetet
Universitetet legger til rette for hjemmeeksamen der det er mulig. Undervisningen vil fortsatt være en kombinasjon av digital undervisning og oppmøte med fokus på de generelle smittevernreglene. Vurdering om behov for tiltak knyttet til utbrudd gjøres fortløpende.
 
Private sammenkomster (NB! Denne forskriften er justert etter vedtak 24.11.20 - se lengre opp)
 • Det er nå forbud mot private sammenkomster med flere enn ti deltakere. Dette gjelder private sammenkomster i eget hjem, hage eller hytte. 
 • Det er påbud om at alle serveringssteder, også de uten skjenkebevilling, skal ha et system for registrering av gjester for å holde oversikt med hvem som har vært til stede.
Se lokal forskrift om smitteverntiltak ved covid-19, vedtatt 17. november 2020.

Der det ikke er laget egne anbefalinger/forbud gjelder de nasjonale reglene.

Fra tidligere er følgende anbefalinger gitt:
 • økt bruk av hjemmekontor
 • å unngå kollektivtransport

Hvem bør teste seg og hvor kan man testes? / Attest for negativt prøvesvar

Bør jeg teste meg?
Syns du det er vanskelig å vite om du skal teste deg? Da kan du ha nytte av tjenesten «Koronasjekk».

Koronasjekken, som HelseNorge.no står bak, hjelper deg å finne ut av om du trenger å testes, og viser deg veien videre. Etter at du har besvart noen spørsmål vil du få kortfattede og tilpassede råd til din situasjon. Du er anonym når du benytter tjenesten.

Alle med symptomer anbefales testing
Vi følger Folkehelseinstituttets kriterier.

Personer med symptomer på covid-19 bør testes raskest mulig. Dette inkluderer alle med nyoppstått luftveisinfeksjon.

Covid-19 har ofte følgende symptomer:
 • Feber
 • Hoste
 • Tungpustethet
 • Tap av smak- eller luktesans
 • Sår hals
 • Sykdomsfølelse.
Det er ikke et krav at du har feber for å testes. Hvis man får en luftveisinfeksjon, bør man testes selv om man bare har milde symptomer.

I tillegg kan alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, få teste seg.

For barn og skoleelever: Se under fanene «For deg som har barn i barnehage» eller «For deg som er foresatt for skoleelev eller SFO-barn».

Hvem skal du ringe?
 • Hvis du har behov for rask helsehjelp og føler deg alvorlig syk skal du ringe ambulanse (113)
 • Hvis du føler deg syk og trenger helsehjelp, skal du ta kontakt med din fastlege eller legevakt (116 117)
 • Hvis du skal testes eller er usikker på om du bør testes, ring kommunens koronatelefon 469 07 899. (Åpningstidene kan variere – du finner gjeldende åpningstider øverst i artikkelen i ingressen). 
 • For hørselshemmede er det en egen SMS-tjeneste. Les mer om dette under fanen «For hørselshemmede».
Generelt anbefales det fra Folkehelseinstituttet at alle med mistenkt covid-19-sykdom testes. Dersom du er usikker om på om du faller inn under mistanke covid-19, ta kontakt med din fastlege eller vår koronatelefon for å bli veiledet.

Folkehelseinstituttet melder også at det kan være aktuelt å teste personer uten symptomer. Ring vår koronatelefon dersom du er usikker på om du bør testes selv om du ikke har symptomer.

Hvor foregår testingen?
Testing av Covid-19 foregår ved vårt testsenteret ved gamle Kroken sykehjem i Jadevegen 69. Ta kontakt på telefon først for å avtale tid og for nærmere info om hvor og hvordan du møter opp på teststasjonen. Du kan også bestille testing via nett eller app i vår digitale bestillingstjeneste.

Unngå offentlig transport
Er det bekreftet eller mistanke om at du har covid 19-sykdom, skal du ikke ta offentlig transport. Du skal da kontakte helsepersonell for rekvirering av transport til behandlingssted. Mer informasjon om ordningen kan du lese her på UNNs nettsider, eller ved å ringe vår koronatelefon på 469 07 899.

Attest på negativ test for covid-19
Det er en del personer som er friske, men som likevel har behov for å få tatt en test på covid-19, og for å få en attest på at testen var negativ. Dette kan være i forbindelse med fritak fra karantene, slik det er beskrevet i covid-19-forskriften, eller på grunn av at arbeidsgiver krever testing. Eventuelt andre grunner.

Vårt teststed tester i utgangspunktet kun på mistanke om covid-19. Men behovet for testing av symptomfrie for å få en attest har etter hvert vist seg å være stort, slik at teststedet åpner for denne typen testing også. Ved stor pågang for testing vil slik testing bli nedprioritert til fordel for personer med mistenkt sykdom.

Selve testingen gjøres ved koronasenteret, og man vil i etterkant få en attest på norsk og engelsk som beskriver at man på den gitte datoen har gjennomført test på viruset SARS – CoV – 2, at metoden har vært PCR og at testen har vært negativ. Siden denne typen testing ikke gjøres på mistanke om sykdom må man betale for testen.

Prisen er 550 kroner for testen og attesten.

Private aktører

Aleris Sykehus i Tromsø har meldt at de fra og med fredag 4. september 2020 kan tilby koronatest for personer uten symptomer. Dette er et tilbud for dem som av ulike årsaker trenger dokumentasjon på at man ikke har korona. Les mer på Aleris' nettsider: Aleris Tromsø.

Koronatelefonen og andre hjelpetelefonnumre

Tromsø kommunes koronatelefon: 469 07 899
Åpningstiden varierer, og vi oppdaterer åpningstidene øverst i artikkelen.

Ta kontakt dersom du er usikker på om du eller en du står nær har behov for å bli testet.

Du skal ikke møte opp på teststasjonen uten å ha avtalt det via telefon først. Når du har avtalt testing, vil du få opplyst hvor du skal møte. Testing vil foregå gjennom luke eller som hjemmetesting.

Dersom du vil lese mer om kriteriene for å bli testet, kan du lese avsnittet «Hvem bør teste seg?».

Behøver du hjelp til å handle matvarer og dagligvareartikler?

Tromsø Røde Kors kan hjelpe å handle inn nødvendige dagligvareartikler og matvarer for deg som sitter i karantene eller isolasjon. Du kan ringe inn og bestille på telefon 776 13 661, mandag–torsdag mellom 12.00-14.00. 

Har du lyst å ha en telefonvenn?
Ring Tromsø Røde Kors på telefon 776 13 661. Da vil vi forsøke å skaffe deg en hyggelig telefonvenn blant våre frivillige.
Er du barn eller ungdom og trenger noen å snakke med?  
«Kors på halsen» er et gratis og anonymt samtaletilbud der du kan ringe inn (eller chatte) og snakke om det du har på hjertet med Røde Kors-frivillige. «Kors på halsen» holder åpent hver dag kl. 14-22.00. Ring 800 33 321

Helsedirektoratets informasjonstelefon: 815 55 015

Barnevernvaktas døgnåpne telefon: 951 95 240
For deg som er bekymret for barn som opplever omsorgssvikt.

Døgnåpen nasjonal alarmtelefon for barn og unge: 116 111
Barn og unge som fra før har  mange bekymringer kan oppleve økt behov for å bli sett og hørt  når en krise rammer. Dette er telefontjenesten som barn og unge selv kan ringe til.

TryggEst for voksne over 18 år: 90 79 20 00
Ta kontakt med TryggEst dersom du har behov for beskyttelse mot vold og overgrep. Telefonen er åpen alle hverdager fra kl  09:00-15:00. 

Hjelpetelefonen116 123
Mental helses døgnåpne telefontjeneste for alle som trenger noen å snakke med. Du kan være anonym og de har taushetsplikt.

Jordmortelefonen – egen kommunal telefontjeneste for gravide: 910 05 483
Er du gravid og har har behov for å snakke med jordmor, ta kontakt.

Rask psykisk helsehjelp og rask rushjelp
Losen lavterskelsenter tilbyr samtaler og behandling via telefon for personer over 18 år. Ring infosentralen for psykisk helse og rustelefon 915 27 690. Åpent mandag til fredag 09.00 – 15.00. I påsken er telefonen døgnåpen. De som betjener telefonen kan gi psykosial støtte, råd og veiledning.

NAV Tromsøs vakttelefoner
NAV Tromsø har for tiden tre vakttelefoner for å sikre at publikum får kontakt med dem. NAV har nå stor pågang grunnet omfattende permitteringer og sterk økning i antall søknader om dagpenger, sykepenger, sosialhjelp og omsorgspenger. Du finner alle aktuelle telefonnumre og åpningstider på NAV Tromsø.

Frivillighetssentraler i Tromsø

Trenger du hjelp til å handle, praktiske gjøremål, eller bare noen å snakke med? Da kan du ta kontakt med frivillighetssentraler:

Kirkens bymisjon Tromsø, telefon 77 68 48 88
E-post: post@bymisjontromso.no
 
Matsentralen, telefon 952 16 182 
Tilbyr utdeling og hjemkjøring av gratis mat til trengende.
Facebook.com/tromsoematsentral

Frelsesarmeen, telefon 77 68 31 82
Tilbyr utdeling av matposer fredager mellom klokken 11 og 13 i Grønnegata 97. Tilbyr utkjøring av mat ved behov, og er åpen for samtaler.
E-post: tromsoe@frelsesarmeen.no

Kirkene i Tromsø har stengt, men ansatte er tilgjengelige for samtaler per telefon. De kan kontaktes via sentralbordet på 77 60 50 90.
Åpningstider på telefon er mandag til fredag fra klokken 09:00 – 14:00.
For mer info se kirken.tromso.no

Til deg som har blitt testet for covid-19

For de fleste gir sykdommen bare mild til moderat sykdom. Noen få vil trenge legehjelp. Dersom du på et tidspunkt skulle oppleve behov for legehjelp må du ringe din fastlege eller legevakta (telefon 116 117). Ved akutt alvorlig sykdom ring 113. Dette gjelder også om du får behov for legehjelp før du har fått prøvesvaret. Opplys da om at du har blitt testet når du kontakter lege. Tegn på alvorlig sykdom er blant annet feber og nedsatt allmenntilstand kombinert med tungpust.
 
Mens du venter på prøvesvar
Hold deg hjemme så lenge du har symptomer. Dersom du omfattes av karantenebestemmelsene, skal du overholde karantenen ut tiden Om du er symptomfri og ikke omfattes av karantenekravene, rådes du likevel til å holde deg hjemme til du har fått svar på testen. De du bor sammen med trenger ikke å være hjemme så lenge de selv er frisk. Dette er svært viktig for å unngå smittespredning.

Prøven blir levert og analysert på UNN, mikrobiologen. Den vil bli analysert og svaret vil vanligvis foreligge dagen etter. Svaret ditt vil bli lagt inn på din side på helsenorge.no. Dersom du ikke finner ditt svar innen to dager, ber vi deg kontakte koronatelefonen for å sjekke hva som kan ha skjedd.

For å finne svaret kan du følge denne oppskriften
 1. Gå til helsenorge – min side på tjenester.helsenorge.no
 2. Logg inn med bank-id eller tilsvarende
 3. Gå på «Prøvesvar – resultat for test av koronavirus» 
 4. Trykk på Se resultat
Dersom du ikke får til å logget deg inn og lest beskjeden kan du ringe til koronatelefonen som da vil kunne gi deg svaret.
 
Negativ test
De fleste får negativt svar. Det betyr at vi ikke har påvist det aktuelle viruset, og at dine plager sannsynligvis er forårsaket av noen annet. Vanligvis et forkjølelsesvirus eller influensavirus.
Dersom du var i karantene før du ble testet, enten fordi du har vært i kontakt med noen som har fått påvist sykdom, eller fordi du har vært på reise skal du fullføre karantenen med samme sluttdato som tidligere.

Dersom du ikke har vært i karantene før du ble testet kan du gå på jobb når du har blitt symptomfri. Husk at det uansett er viktig å holde avstand til andre og vaske hendene ofte.
Prøvesvaret vil dukke opp automatisk på helsenorge.no
 
Inkonklusiv test
Av og til er svaret «inkonklusivt». Det vil si at det ikke er mulig å konkludere om du har blitt smittet eller ikke. Dette kan skyldes små mengder virus. Men vanligvis skyldes det at testen er overfølsom. Smitteteamet vil kontakte deg for evt. ny avtale for testing. 

Til deg som har fått påvist covid-19

Positiv test
Positivt svar betyr i denne sammenhengen at du har viruset. Dersom testen er positiv blir du ringt opp og du vil få informasjon om isolasjonsregler. Alle positive personer vil bli intervjuet med skjema DHIS-2, som er et nasjonalt spørreskjema. 

Du kan lese mer om dette på Folkehelseinstituttets nettsider. Intervjuet vil hjelpe oss med å finne ut hvem du kan ha fått smitten av og hvem du kan ha smittet.

Vi ønsker også å innhente opplysninger om nærkontakter, slik at personer som kan ha fått smitte fra deg, settes i karantene. Er testen positiv, betyr det et de du bor sammen med må være i karantene. Når vi ringer deg vil du få flere opplysninger, blant annet om når du er ferdig med isolering. Du har også mulighet å stille spørsmål. 

Her kan du se hvordan vi behandler dine personopplysninger  

For å unngå smittespredning er det viktig at du følger reglene for isolering
 • Du skal ikke gå ut av hjemmet, men kan oppholde deg i egen hage eller på egen balkong.
 • Du må få hjelp av andre til å gjøre nødvendige ærend.
 • Hold minst 1 meters avstand til dem du bor sammen med når det er mulig.
 • Hvis mulig, ha eget rom og bad. Bruk egne baderomsartikler, som for eksempel håndkle.
 • Avtal med legen din hvordan du skal følge med på egen helsetilstand.
 • Vask overflater hyppig.
 • De du bor sammen med, skal være i karantene.
 • Isoleringen varer i tre døgn etter at du er helt frisk og minst åtte dager etter at du ble syk.
Last ned og fyll ut skjemaet Til deg som har fått påvist covid 19

Karantene, isolasjon, smittetilfelle og nærkontakt – hva innebærer det?

Skal du i karantene? Her får du noen råd om hva du skal gjøre og kan gjøre.

Nasjonale karantenebestemmelser
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i tvungen isolasjon, noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.
Lokale karantenebestemmelser
Fram til og med 14. april 2020 hadde Tromsø kommune egne lokale karantenebestemmelser. Samme dato ble det kunngjort at bestemmelsene ikke videreføres, og at man i Tromsø dermed forholder seg til de nasjonale bestemmelsene som vi viser til ovenfor.

Hva er en nærkontakt og et smittetilfelle?
På Folkehelseinstituttets nettsider finner du til enhver tid definisjonene på mistenkt, sannsynlig og bekreftet smittetilfelle av covid-19 er, og definisjon på hva en nærkontakt er: Definisjoner av tilfelle og nærkontakt – FHI.no

For deg som har barn i barnehage

Når må barna holdes hjemme og hvor mange kan de leke med nå? «Hvor mye snørr er lov?»

Du som forelder eller foresatt finner de vesentligste smittevernrådene for barnehage på HelseNorge.no.

De tre hovedreglene for barnehager er:
 1. Syke barn og voksne skal ikke være i barnehagen
 2. God hygiene
 3. Redusert kontakthyppighet mellom personer
Barnehagene forholder seg til en veileder som er utstedt fra nasjonale myndigheter. Den gir føringer på hvordan hverdagen skal organiseres samtidig som smitteverntiltak er på plass.

Her kan du lese smittevernveilederen for barnehager, som først og fremst har barnehageledere og -ansatte som målgruppe, men som kan være nyttig også for deg som er forelder eller foresatt.

Redusert åpningstid
Barnehager kan redusere åpningstiden eller antall barn som er til stede samtidig, dersom det er nødvendig for å kunne oppfylle kravene til smittevernfaglig forsvarlig drift. Vi gjør derfor oppmerksom på at det for noen barnehager, for kortere eller lengre perioder, kan være behov for å måtte redusere tilbudet ytterligere. Dette kan skyldes forhold som: Lokaler eller fysiske utfordringer som utfordrer inndeling av barna. 
 
Foreldre får egen informasjon fra sin barnehage hvis det på grunn av smittevern blir nødvendig å redusere åpningstid ytterligere eller nødvendigå redusere antall barn som er til stede samtidig. Dersom barnehagen har kapasitet til å utvide åpningstid vil også dette bli gjort.
 
Barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner
Barnehager som har redusert åpningstid, må fortsatt opprettholde tilbudet til barn av foreldre i samfunnskritiske funksjoner eller virksomhetskritiske oppgaver. Disse skal ha tilbud etter behov, selv om barnehagene driver redusert. 
 
Foreldrebetaling
Dersom foresatte har fått redusert inntekt som følge av koronapandemien, er det mulig å søke om redusert pris. Les mer under «Søk om redusert foreldrebetaling».

For permisjon fra plass gjelder barnehagens vedtekter. Henvend deg direkte til den aktuelle barnehagen.
 
Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage? 
Dersom situasjonen utvikler seg videre må vi forvente at det før eller siden også blir påvist smitte hos et barn i barnehage eller skole. Alle skoler og barnehager er forberedt på hvordan de skal forholde seg til en mulig smittesituasjon. Blant annet har hver enkelt skole og barnehage laget sin egen plan.
 
Er du bekymret for barn som opplever omsorgssvikt?
For barn som opplever vold og omsorgssvikt kan perioden nå med koronasituasjonen bli ekstra vanskelig. De er ikke i barnehage eller skole, og har ikke nødvendigvis daglig kontakt med andre voksne. Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barnevernvakta på telefon 95 19 52 40. Barnevernvakta har døgnberedskap. Barn og unge kan selv også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Telefonen er åpen alle dager, hele døgnet.

For deg som er foresatt for skoleelev eller SFO-barn

Når må barna holdes hjemme, og hvor mange kan de leke med nå? «Hvor mye snørr er lov?»

Du finner de vesentligste smittevernrådene for grunnskoler på HelseNorge.no.

Tiltak i skole og SFO: 
Nasjonale myndigheter har utstedt en smittevernveileder for 1.-7. trinn og en for ungdomsskolen. Disse er egentlig først og fremst ment for skoleledere og -ansatte, men også du som er forelder eller foresatt kan ha nytte av å lese hvordan SFO- og skolehverdagen organiseres samtidig som smitteverntiltak er på plass.

Noen hovedregler: 
 • vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
 • ha godt renhold
 • vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
 • være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer og SFO
 • ha undervisning og samlinger i mindre grupper
 • holde god avstand til hverandre
Du kan søke om redusert foreldrebetaling for SFO
For å få reduksjon med på faktura for september, må det søkes før 31. august. Søkes det etter 1. september gjelder vedtaket fra første hele måned etter søknadstidspunktet og ut skoleåret. Les mer og finn søknadsskjema i artikkelen «Nå kan du søke om redusert foreldrebetaling i SFO»
 
Skoletilbud til barn av kronisk syke
Barn av kronisk syke skal, så langt det er mulig, gå på skolen. Dette er i tråd med føringer i veileder. Foresatte med kroniske sykdommer som ifølge FHI sin nettside kan gi risiko for korona, bes avklare med sin lege hvorvidt det er forsvarlig at deres barn får et skoletilbud. Dersom legeerklæringen tilsier at barn ikke kan delta i ordinær undervisning, må foresatte og skole i samarbeid finne gode løsninger på hvordan opplæring kan organiseres.

Opprettholde skole- og barnehagetilbud for visse grupper
Det er viktig å opprettholde virksomheten i helse- og omsorgstjenester og andre kritiske samfunnsfunksjoner, samt å unngå at personer i risikogrupper brukes til barnevakt.
Ledere av barnehager og rektorer ved barneskoler må derfor sørge for et tilbud til barn av foreldre, som jobber i helse- og omsorgstjenesten, transportsektoren eller innen andre kritiske samfunnsfunksjoner.

Dette gjelder følgende grupper, som er spesifisert og redegjort for på regjeringens egne nettsider:
 • Styring og kriseledelse
 • Forsvar
 • Lov og orden
 • Helse og omsorg
 • Redningstjeneste
 • IKT-sikkerhet i sivil sektor
 • Natur og miljø
 • Forsyningssikkerhet
 • Vann og avløp
 • Finansielle tjenester
 • Kraftforsyning
 • Elektroniske kommunikasjonstjenester
 • Transport
 • Satellittbaserte tjenester
 • Apotekene
Det samme gjelder for barn med særlige omsorgsbehov som ikke kan ivaretas når barnehage, skole eller andre dagtilbud er stengt.

Sårbare barn skal få hjelp
Helsedirektoratets retningslinjer for stenging av skole og barnehage gjør unntak for barn med særskilte omsorgsbehov. Bufdir har avklart med Utdanningsdirektoratet og Helsedirektoratet at dette handler om de barna som barnevernet gir hjelpetiltak til, barn i fosterhjem eller barn som kommunen av andre årsaker mener har et særskilt behov.

Dette kan du lese mer om på Bufdir sine sider.

Leker
Eleven skal ikke ta med egne leker og annet utstyr hjemmefra (gjelder ikke skolebøker/utstyr). 
 
Skoleskyss
Hvis elevene tar skolebuss må de huske å holde god avstand, både mens de venter på bussen og i bussen. Skoleskyss og offentlig transport bør unngås hvis det er mulig. Ved bruk av skoleskyss bør elevene sitte med minst et setes mellomrom. Det er viktig at elevene vasker hendene når de kommer til skolen.

Hva skjer hvis det oppdages smitte i en skole eller barnehage? 
Dersom situasjonen utvikler seg videre må vi forvente at det før eller siden også blir påvist smitte hos et barn i barnehage eller skole. Alle skoler og barnehager er forberedt på hvordan de skal forholde seg til en mulig smittesituasjon. Blant annet har hver enkelt skole og barnehage laget sin egen plan.
 
Er du bekymret for barn som opplever omsorgssvikt?
For barn som opplever vold og omsorgssvikt kan perioden nå med koronasituasjonen bli ekstra vanskelig. De er ikke i barnehage eller skole, og har ikke nødvendigvis daglig kontakt med andre voksne. Er du bekymret for et barn, kan du ta kontakt med barnevernvakta på telefon 95 19 52 40. Barnevernvakta har døgnberedskap. Barn og unge kan selv også ringe alarmtelefonen for barn og unge på 116 111. Telefonen er åpen alle dager, hele døgnet.

For butikker, serveringssteder og arrangører

På siden anbefalinger til butikker, serveringssteder og butikker  finner du kommunens anbefalinger for smittevern til butikk- og servicebransjen.

Jordmortjenesten og helsestasjonstjenesten

Til barn, foresatte og gravide som har timeavtale på helsestasjonene
Barn som har vært på reise i utlandet eller har foresatte som er i karantene, eller barn og gravide som har symptomer som forkjølelse og feber, skal ikke møte til timeavtale på helsestasjonene. Ring din helsestasjon om du er usikker: 
 • Kvaløysletta – 776 04 870
 • Langnes – 777 91 870
 • Sentrum – 911 79 230
 • Stakkevollan – 776 04 760
 • Tromsdalen – 776 04 970
Gravide kan som normalt bestille time på e-post timetiljordmor@tromso.kommune.no

Begravelser og annen kirkelig aktivitet

Helsemyndighetenes pålegg og anbefalinger, om å bidra til å redusere spredningen av koronaviruset, påvirker også begravelser.

For mer informasjon og spørsmål, kontakt Tromsø kirkelige fellesråd eller besøk deres nettsider: «Kirken i Tromsø og corona-situasjonen».

For hørselshemmede

Hørselshemmede og døve kan ta kontakt via SMS med vår koronatelefon eller med legevakt ved mistanke om smitte eller behov for akutthjelp.
 

Er du Telenor-kunde? Slik gjør du:
 • Du skriver henvendelsen din på ordinær måte og sender meldingen til telefonnummer 149. Du trenger ikke skrive noe kodeord.

Er du kunde av andre telefonoperatører? Slik gjør du:
 • Du skriver først et kodeord helt i begynnelsen av tekstmeldingen din. Kodeordet er 149. Deretter skriver du din henvendelse og sender meldingen til telefonnummer 2080.

Bestill time for koronatest via nett eller app
 • Du kan bestille time til koronatest via vår digitale bestillingsløsning. Bestilling er mulig både via nettleser (f.eks. med PC eller mac) og via app. Du finner info, instruksjoner og lenke til bestillingsskjemaet her: Her kan du bestille time for koronatest på nett

Information in other languages

Information about the corona virus in English, French, Swahili and Arabic. You will find the various articles below.


ENGLISH

Ten important points about the coronavirus
 
The virus has been named SARS-CoV-2 and is a coronavirus that can cause respiratory infection in humans. The disease is called Covid-19. Usually, the disease only results in mild symptoms, but some people can become seriously ill. Therefore, it is important that everyone helps to curb the spread of infection in society.
 
For more information visit the Institute of Public Health’s website
Sources: The Norwegian Institute of Public Health, helsenorge.no and tromso.kommune.no
 
1.
What do I do if I become seriously ill?

If you need urgent medical attention, contact the emergency clinic (116 117) or call an ambulance (113).
If you think you may be infected, do not visit your GP, the emergency clinic, or our testing station without first calling and agreeing this over the telephone.
 
2.
Does Tromsø municipality have its own coronavirus hot line?

Tromsø municipality has its own coronavirus hot line (469 07 899). The line is open every day between 08:30 and 22:00. Call us if you are unsure about whether you should be tested or if you know you should be tested.
 
3.
Should I be tested for Covid-19?

The vast majority of those tested have had an acute respiratory infection with fever or a cough or wheezing. “Acute respiratory infection” means a recently formed respiratory infection. If a doctor (for example, your GP), has diagnosed a need for testing, this can be implemented regardless of the criteria below.
 
Which groups are being tested?
 
·       Patients requiring hospitalisation
·       Patients in/residents of health institutions
·       Health personnel who work closely with patients. These may be tested if they show mild symptoms over 48 hours without any other probable cause
·       Patients with an underlying chronic disease (cardiovascular disease, diabetes, morbid obesity, chronic renal failure, significantly reduced lung function, etc.), regardless of age
·       Persons over 65 years of age
·       Persons who have been in close proximity to someone who has been confirmed infected with Covid-19
·       Children up to the age of 10 years showing mild symptoms over a 48-hour period
·       Teachers and kindergarten staff showing mild symptoms over a 48-hour period
·       Persons who have travelled abroad in the past 14 days
·       Persons working in the police, fire, or rescue services
·       Members of the local authority’s crisis management team and their immediate colleagues

Who should I call?
·       If you need urgent medical attention and are seriously ill, call an ambulance (113)
·       If you are unwell and need medical attention contact either your GP or the emergency clinic (116 117)
·       If you require testing and are uncertain of where to be tested call the local authority’s coronavirus hot line on 469 07 899.
·       There is a dedicated SMS service for people with impaired hearing. Read more about this service under “For people with impaired hearing”.
 
4.
What should I do to prevent infection?
 • Stay at least one metre away from other people.
 • Stay home if you feel ill.
 • Stay home if you are in quarantine or isolation.
 • Practice good hand hygiene.
 • Practice good coughing/sneezing habits.
 • Wash your hands frequently and thoroughly.
 • If you do not have soap and water available, use a sanitizing liquid.
 • Do not cough or sneeze on others.
 • Cough or sneeze into a disposable tissue.
 • If you do not have a disposable tissue then cough or sneeze into your elbow crease. 
5.
How should I physically relate to other people indoors and outside?

In outdoor public spaces you should keep at least one metre away from other people. When you are out, you should not be with more than five people at the same time. This does not apply if you are with your family or people in the same household. Indoors, you should keep at least two metres away from other people. This does not apply to family members or people living in the same household.
 
6.
How do I follow up on infection control in the kindergarten?

The Institute of Public Health and Directorate of Education have drawn up guidelines for infection control in kindergartens.
Several measures have been implemented to limit infection and to make the opening of kindergartens safe. The three main pillars for curbing the spread of infection are:
 1. Children and adults who are sick should stay away from kindergartens.
 2. Good hygiene practices.
 3. Reduced frequency of contact between people.
7.
How do I follow up on infection control in the school?

The Institute of Public Health and Directorate of Education have drawn up guidelines for infection control in schools.
Several measures have been implemented to limit infection and to make the opening of schools safe. The three main pillars for curbing the spread of infection are:
 1. Children, adults, and members of staff who are sick should stay away from the school.
 2. Good routines for hand hygiene and cleaning.
 3. Reduced contact between people. 
8.
What happens if an infection is detected in a school or kindergarten?

If the situation develops further, we must expect that sooner or later an infection will also be detected in a child in kindergarten or school. All schools and kindergartens are prepared for dealing with a possible infection situation. Each school and kindergarten has its own plan.
 
9.
Are you worried about a child who appears to be neglected?

For children who experience violence and neglect, this period can be especially difficult, as many children spend more time at home than they usually do. If you are concerned about a child you can call the Child Welfare Service hot line on 95 19 52 40. The line is open 24 hours a day. Children and juveniles can also call the hot line for children and juveniles on 116 111. This line is also open 24 hours a day.
 
10.
Are you pregnant?

The Institute of Public Health writes that there is currently little evidence that pregnant women are particularly prone to serious coronavirus illness.
Tromsø Municipal Authority has established a telephone hot line for pregnant women.
 
If you are pregnant and need to talk to a midwife, call 910 05 483. To book an appointment use timetiljordmor@tromso.kommune.no as before.
 
FRANÇAIS

Dix points importants sur le coronavirus

Le virus a été nommé SARS-Cov-2 et est un coronavirus qui peut provoquer une infection respiratoire chez l’homme. La maladie est appelée covid-19. Généralement la maladie ne provoque que de légères affections, mais certaines personnes peuvent tomber très malade. Par conséquent, il est important que chacun contribue à freiner la propagation des infections dans la société.

Pour plus d’informations, voir le site Web de l’institut de la santé publique

Sources : Institut de la santé publique, Le service de la santé norvégienne et tromsø.kommune.no
 
1.
Que dois-je faire si je tombe gravement malade ?
Si vous avez besoin de soins de santé d’urgence, contactez le médecin de garde (116 117) ou l’ambulance (113).
Si vous pensez être infecté par le virus, n’allez chez votre médecin traitant, aux urgences ou dans une station de test qu’après avoir téléphoné et avoir pris un rendez-vous.
 
2.
Est-ce que la municipalité de Tromsø possède son propre numéro de téléphone pour le coronavirus ?
Concernant le coronavirus, la municipalité de Tromsø possède son propre numéro de téléphone, le 46 90 78 99. La ligne de téléphone est ouverte tous les jours de 8h30 à 22h00. Vous pouvez nous contacter si vous ne savez pas si vous devez être testé ou si vous savez que vous devez être testé.

3.
Devez-vous vous tester pour le Covid-19 ?
La grande majorité des personnes testées doivent avoir une infection aiguë des voies respiratoires accompagnée de fièvre, de toux ou de respiration difficile. Par infection respiratoire aiguë, on entend une infection respiratoire nouvellement formée. Si un médecin, par exemple le médecin traitant du patient, a évalué la nécessité d’un test, celui-ci peut être fait indépendamment des critères ci-dessous.
Quels groupes sont testés ?
• Les patients nécessitant une hospitalisation
• Les patients / résidents d’établissements de santé
• Le personnel des services de santé ayant un travail proche avec les patients peuvent être testé pour des symptômes plus légers sans autre cause probable, existant depuis plus de deux jours.
• Les patients atteints d’une maladie chronique sous-jacente (maladie du cardiaque / vasculaire, diabète, obésité maladive, insuffisance rénale chronique, altération significative des fonctions pulmonaires etc..) quel que soit leur âge.
• Les personnes de plus de 65 ans
• Les personnes qui ont été en contact étroit avec un cas confirmé de covid-19
• Les enfants jusqu’à l’âge de 10 ans inclus, présentant des symptômes bénins qui ont duré plus de deux jours
• Les enseignants et le personnel des jardins d’enfants présentant des symptômes légers qui existent depuis plus de deux jours
• Les personnes ayant séjourné à l’étranger ces derniers 14 jours
• Les personnes employées dans la police, les pompiers et les secouristes
• Les membres de la gestion de crise de la municipalité et leur personnel le plus proche
Qui devez-vous appeler ?
• Si vous avez besoin de soins de santé urgents et que vous êtes gravement malade, appelez une ambulance (113)
• Si vous vous sentez malade et avez besoin de soins médicaux, contactez votre médecin traitant ou les urgences (116 117)
• Si vous devez être testé ou ne savez pas si vous devez le faire, vous pouvez appeler au téléphone du coronavirus de la commune le 469 07 899.
• Pour les malentendants, il existe un service séparé pour les SMS. Pour plus d’informations, allez sur le site consacré aux malentendants « For hørselshemmede ».
 
4.
Que devez-vous faire pour prévenir l’infection ?
• Essayez de rester à un mètre des autres personnes
• Restez à la maison si vous vous sentez malade
• Restez à la maison si vous êtes en quarantaine ou en isolation
• Ayez une bonne hygiène des mains
• Ayez une bonne hygiène lors de la toux
 • Lavez-vous les mains fréquemment et soigneusement
• Si vous ne disposez pas d’eau et de savon, vous pouvez utiliser un désinfectant
• Evitez de tousser ou d’éternuer sur les autres
• Tousser dans une serviette en papier et jetez-la
• Si vous n’avez pas de serviette en papier, toussez dans le coude
 
5.
Comment devons-nous nous comporter par rapport aux autres personnes à l’intérieur et à l’extérieur ?
Dans l’espace public, vous devez garder une distance d’au moins un mètre avec les autres personnes. Lorsque vous êtes à l’extérieur, vous ne devez pas être avec plus de cinq personnes en même temps. Cela ne s’applique pas si vous êtes avec votre famille ou des personnes du même ménage. A l’intérieur, vous devez vous tenir au moins à deux mètres des autres personnes, mais cela ne s’applique pas à ceux qui sont dans la même famille ou dans le même ménage.

6.
Comment gérer le suivi du contrôle des infections dans les jardins d’enfants ?
Suivant l’Institut de la santé publique, l’Institut de la santé publique et la Direction de l’éducation ont élaboré des orientations pour la prévention des infections dans les jardins d’enfants.
Un certain nombre de mesures ont maintenant été prises pour limiter la contagion et rendre l’ouverture des écoles justifiables. Les trois principaux piliers pour freiner la propagation de l’infection sont :
 1.  Les enfants et les adultes malades ne doivent pas être admis dans les jardins d’enfants
 2.  Une bonne hygiène
 3.  Une fréquence de contact réduite entre les personnes 
7.
Comment gérer le suivi du contrôle des infections à l’école ?
Suivant l’Institut de la santé publique, l’Institut de la santé publique et la Direction de l’éducation ont élaboré ensemble des orientations pour la prévention des infections à l’école.
Un certain nombre de mesures ont maintenant été prises pour limiter la contagion et rendre possible le maintien des enfants à l’école. Les trois principaux piliers pour freiner la propagation de l’infection sont :
 1.  Eloigner de l’école les enfants, les adolescents et les personnels malades
 2.  De bonnes procédures d’hygiène des mains et de nettoyage
 3.  Des contacts réduits entre personnes
8.
Que se passe-t-il si une infection est détectée dans une école ou un jardin d’enfants ?
Si la situation évolue davantage, il faut s’attendre à ce que, tôt ou tard, une infection soit également détectée chez un enfant soit dans un jardin d’enfants soit dans une école. Toutes les écoles et tous les jardins d’enfants sont prêts à faire face à une éventuelle infection. Chaque école et jardin d’enfants a son propre plan.
 
9.
Craignez-vous que les enfants soient négligés ?
Pour les enfants victimes de violence et de négligence, cette période peut être particulièrement difficile, car beaucoup d’enfants sont plus à la maison qu’ils ne le sont habituellement. Si vous pensez qu’un enfant est maltraité dans son foyer, vous pouvez contacter le service d’urgence de la protection des enfants au numéro 95 19 52 40. Ce service est ouvert 24 heures sur 24. Les enfants et les adolescents peuvent également appeler l’alarme pour les enfants et les adolescents au 116 111. Le téléphone est ouvert tous les jours, 24h / 24.
 
10.
Etes-vous enceinte ?
Suivant l’Institut de la santé publique, il y a actuellement peu de preuves que les femmes enceintes sont particulièrement sujettes à la maladie grave du coronavirus.
La municipalité de Tromsø a mis en place un service téléphonique pour les femmes enceintes.
Si vous êtes enceinte et avez besoin de parler avec une sage-femme, contactez le numéro de téléphone 910 05 483. Les autres rendez-vous peuvent être pris comme avant à : timetiljordmor@tromso.kommune.no
 
SWAHILI

Mambo kumi muhimu kuhusu virusi vya Corona.

 
Virusi vimepata jina la SARS-CoV-2 na virusi vya Corona vinasababisha mtu kukosa pumuzi. Ugonjwa unaitwa covid-19. Kawaida ugonjwa huu unasababisha maumivu kidogo, lakini watu wengine wanaweza kuumwa sana. Ndio maana ni muhimu watu wote wachangie uambukizi usisambae katika jamii.
 
Soma habari zaidi kwenye mtandao wa Taasisi ya Afya ya Umma
Vyanzo vya habari: Taasisi ya Afya ya Umma, Afya Norway, na tromso.kommune.no
 
1.
Nitafanya nini nikiumwa vibaya?
 
Ikiwa unahitaji msada wa afya wa haraka utawasiliana na mganga wa ulinzi (116 117) au huduma za gari ya ambulensi  (113).
Unashakia kwamba umeambukizwa , hautaenda kwa mganga wako binafsi , wla mganga wa ulinzi au kituo chetu cha kupima uginjwa bila kupiga simu kwanza na kupata makubaliano ya kwamba unaweza kuenda. 

2.
Manispaa ya Tromsø ina namba ya simu ya kutumia tu juu ya Corona ?

 
Manispaa ya Tromsø ina simu juu ya Corona tu, namba ni 46 90 78 99. Simu hio inafunguliwa siku zote kuanzia saa  08:30 kufika saa 22:00. Unaweza kuwasiliana nasi ikiwa unajishakia na ikiwa hauna uhakika kama unapaswa kupimwa au ikiwa una uhakika kwamba unapaswa kupimwa.
 
3.
Unapaswa kujipimisha ugonjwa wa Covid-19?

Idadi kubwa ya watu wengi wanapimwa lazima wakuwe kwenye hali ya dharura inasababishwa na ugonjwa wa dharura wa kupumuwa vibaya na homa au wana kikohozi au wanashindwa kupumuwa. Tukisema « ugonjwa wa dharura wa kupumuwa « tunamaanisha ugonjwa wa mpya wa njia za kupumuwa. Ikiwa daktari , kwa mfano mganga wako binafsi, anatathmini kwamba ni muhimu kujipimisha unaweza ukajipimisha , hata kwamba hauko katika makundi ya watu wanatajwa hapa chini.
 
Ni makundi ya watu gani wanapimwa?
 
·       Wagonjwa wanaohitaji kulazwa.
·       Wagonjwa /Wenye wanaishi katika taasisi za afya zakutoa huduma ya  utunzanji
·       Wafanyakazi katika huduma za afya wanaehusiyana na kazi za kusaidiya wagonjwa. Wanaweza kupimwa wakiwa na dalili ndogo za ugonjwa bila kuwa na sababu zingine zilionekana kwa muda wa zaidi ya siku mbili.
·       Wagonjwa walio na ugonjwa sugu ( ugonjwa wa moyo/ ugonjwa wa mishipa, ugonjwa wa sukari, ugonjwa wa kunenepa sana , ugonjwa sugu  wa mafigo, upungufu wa kutumika wa mafafa, nakadhalika) bila kujali umri wa mtu.
·       Watu zaidi wa umri wa miaka  65
·       Watu ambao waliekuwa karibu sana na mtu amehakikishiwa kuwa na ugonjwa wa  covid-19
·       Watoto wakufikisha miaka 10 wanao na dalili ndogo za ugonjwa kwa kipindi cha muda wa zaidi siku mbili.
·       Walimu na watumishi wa shule za chekechea wanao na dalili ndogo za ugonjwa kwa kipindi cha muda wa zaidi siku mbili.
·       Watu ambao wametokea kwenye safari ya nje ya nchi kwa siku 14 zilizopita.
·       Wafanyakazi katika kituo cha polisi , kituo cha kizimamoto na uokoaji. 
·       Wajumbe katika uongozi wa Manispaa kuhusu shida za dharura  na wafanyakazi walio karibu nawo.
Utapigia simu nani ?
·       Ikiwa unahitaji huduma ya afya ya haraka na unajisikia uko mgonjwa sana utapigia gari ya ambulensi (113)
·       Ikiwa unajisikia mgonjwa na unahitaji matibabu, wasiliana na daktari wako au mganga ulinzi  (116 117)
·       Ikiwa utapimwa au hauna uhakika kwamba unapaswa kupimwa unaweza kupiga simu ya manispaa ya kutumia juu ya Corona kwenye namba 469 07 899.
·       Kwa watu wana shida ya kusikia kuna huduma ya kutumia ujumbe wa simu. Soma zaidi kuhusu hiyo katika maandishi “ kwa watu wana shida ya kusikia”.

4.
Utapaswa fanya nini kwa kuzuia  maambukizi ?
 
 • Jaribu kubaki mita moja mbali na watu wengine. .
 • Baki nyumbani ikiwa unajisikia  unaumwa.  
 • Baki nyumbani ikiwa uko katika karantini ina maana kuwa chini ya uangalizi  au unatengwa na watu wengine.  
 • Kuwa na usafi wa mikono.
 • Kuwa na usafi ukiwa unakohoa.
 • Osha mikona yako vizuri mara kwa mara.
 • Ikiwa hauna maji na sabuni karibu, tumia dawa ya kuua vijijidudu.
 • Jihepushe na kukohoa au kupiga chafya ku watu wengine.
 • Koholea katika kitambaa cha karatasi ambacho unapita unatupa.
 • Ikiwa hauna kitambaa cha karatasi, koholea kwenye kiwiko cha mkono wako.  

5.
Tunapaswa kuhusiana vipi kimwili na watu wengine ndani ya nyumba na nje ?

 
Ukiwa nje katika fasi za umma, unapaswa kubaki mbali na watu wengine angalau mita mmoja . Unapokuwa nje , hawupaswi kuwa na watu zaidi ya watanu kwa wakati mmoja. Hautafuatilia hiyo ukiwa nje pamoja na watu wa familia yako au watu unaishi nawo katika nyumba mmoja. Ukiwa ndani ya jengo lazima ubaki mbali ya watu wengine angalau mita mbili , lakini hautafuatilia hiyo ukiwa pamoja na watu wa familia au watu unaishi nawo katika nyumba mmoja. 
 
6.
Itawezekana aje kufuatilia sheria za kujilinda uambukizi shule za chekechea?

Taasisi ya Afya ya Umma na Uongozi wa Elimu kwa pamoja wameandaa muongozo kwa ajili ya kuzuia maambukizi katika shule za chekechea ,  Taasisi ya Afya ya Umma imetangaza hiyo.
Kwa kuweza kupunguza maambukizi  na kuhakikisha kwamba masomo atafunguliwa , kuna hatua kadhaa  zimeandaliwa. Nguzo tatu za msingi za kuzuia maambukizi asisambae ni hizi :
 1. Watoto wagonjwa na watu wazima wa miaka ya juu hawataenda katika shule ya chekechea.
 2. Usafi mzuri.
 3. Kupunguza mawasiliano kati ya watu.
7.
Itawezekana aje kufuatilia sheria za kujilinda uambukizi shuleni?

Taasisi ya Afya ya Umma na Uongozi wa Elimu kwa pamoja wameandaa muongozo kwa ajili ya kuzuia maambukizi shuleni,  Taasisi ya Afya ya Umma imetangaza hiyo.  
Kwa kuweza kupunguza maambukizi  na kuhakikisha kwamba masomo atafunguliwa , kuna hatua kadhaa  zimeandiliwa. Nguzo tatu za msingi za kuzuia maambukizi asisambalatike ni hizi :
 
 1. Watoto wagonjwa, vijana na wafanyakazi hawataenda shuleni.  
 2. Utaratibu nzuri wa kunawa mikono na kufanya usafi.
 3. Kupunguza mawasiliano kati ya watu.
 
8.
Ni nini cha kufanya ikigunduliwa kuna mtu ameambukizwa katika shule au shule ya chekechea? 

Ikiwa hali hii inaendelea zaidi,lazima tujiandae kwamba mapema au baadaye itawezekana maambukizo agunduliwe kwa mtoto katika shule ya chekekechea au shuleni.  Shule zote na shule za chekechea zimeandaliwa kwa jinsi ya kukubiliana wakati itagunduliwa maambukizi. Kila shule ina mpango wake mwenyewe.   
 
9.
Una wasiwasi kuhusu watoto wanakosa huduma nzuri za malezi?


Kwa watoto ambao wananyanyaswa na wanakosa huduma nzuri za malezi kipindi hiki kinaweza kuwa ngumu sana , kwa kuwa watoto wengi wanabaki nyumbani kuliko kawaida. Ikiwa una wasiwasi juu ya mtoto, unaweza kuwasiliana na mlinzi wa shirika ya ustawi wa watoto kwa simu 95 19 52 40. Mlinzi wa shirika ya ustawi wa watoto unatowa huduma za uokoaji mchana na usiku. Watoto na vijana wanaweza wenyewe kupiga simu kwenye namba ya simu ya kutisha  116 111. Simu yiko wazi siku zote , mchana na usiku.
 
10.
Je, wewe una mimba ?
Kwa sasa, Taasisi ya Afya ya Umma inaandika kwamba kuna ushahidi mdogo kwamba wanawake wana mimba wanakabiliwa na ugonjwa mbaya wa virusi vya Corona.
Katika manispaa ya Tromsø, imetolewa huduma ya kuongea kwenye simu na wanawake wana mimba. 

Ikiwa wewe una mimba na unahitaji kuongea na huduma  za kuzalisha wanawake , tafadhari wasiliana kwenye namba ya simu 910 05 483. Kuomba mualiko ni kama mbele, tumia imeli timetiljordmor@tromso.kommune.no.
 
عربى

عشر نقاط هامة عن الكرونا (korona)

لقد تسمى الفيروس بإسم سارس-كوف-2 (SARS-CoV-2) و هو فيروس تاجى يمكن أن يؤدى إلى إلتهاب الجهاز التنفسى لدى البشر. المرض يسمى كوفيد – 19 (covid-19) من المعتاد أن يؤدى المرض فقط إلى أعراض طفيفة. إلا أن بعض الأشخاص قد يمرضون بشدة. لذلك  فإن من المهم أن يتعاون الجميع فى الحد من تفشى العدوى فى المجتمع.
اقرأ أكثر من خلال المواقع الخاصة بمعهد الصحة العامة

المصادر: معهد الصحة العامة (Folkehelseinstituttet)، هلسة نورجة (Helsenorge)، tromso.kommune.no (بلدية ترومسو).

1
ما الذى أقوم بفعله إذا مرضت بشدة؟
إذا كنت فى حاجة إلى المساعدة العاجلة فعليك التواصل مع الطوارئ الطبية (116 117) أو مع الإسعاف (113).
إذا كان لديك شك بأنك قد تكون مصابا، فلا يجب أن تتوجه إلى طبيب الأسرة أو مشفى الطوارئ أو مختبر الفحص قبل الإتصال و الموافقة على ذلك أولا.

2
هل لدى بلدية ترومسو (Tromsø) هاتف خاص بالكرونا؟
لدى بلدية ترومسو (Tromsø) هاتف خاص بالكرونا (46 90 78 99). و الهاتف متاح يوميا من الساعة (08:30) و (19:00) .  يمكنك الإتصال بنا إذا كنت غير متأكد مما إذا كان يتوجب عليك إجراء الفحص أو إذا كنت تعلم بالفعل بأن عليك إجراء الفحص.

3
هل يتوجب عليك إجراء فحص كوفيد – 19 (covid-19

هؤلاء أو الغالبية العظمى التى يتم فحصها يجب أن يكون لديها أعراض التهاب حاد فى الجهاز التنفسي مصحوب بالحرارة أو السعال او ضيق التنفس. المقصود من "إلتهاب حاد فى ألجهاز ألتنفسي" أى ظهور أعراض إلتهاب حاد فى الجهاز التنفسي حديثاً. أما فى حالة أن قام طبيب، على سبيل المثال الطبيب العام للمريض، بتقييم إجراء الإختبار فيمكن القيام بذلك بغض النظر عن المعايير المذكورة أدناه.
أى المجموعات معنيين بالفحص؟
 • المرضى ذوى الحاجة للفحص.
 • المرضى / المقيمين فى المعاهد الصحية.
 • العاملين بالمجال الصحى و على إتصال مباشر بالمريض بطبيعة العمل، فيمكن إجراء الإختبار لهم في حالة ظهور أعراض خفيفة بدون اسباب معروفة و التى استمرت لأكثر من يومين.
 • المرضى ذوى الأمراض المزمنة الكامنة (أمراض القلب -/الاوعية الدموية، السكرى، السمنة المفرطة، الفشل الكلوى المزمن، القصور الواضح بوظائف الرئة، إلخ) بغض النظر عن العمر.
 • الأشخاص من هم اكبر من 65 عام.
 • الأشخاص الذين كانوا على إتصال مباشر مع حالة إصابة مؤكدة ب كوفيد – 19 (covid-19).
 • الأطفال حتى عمر 10 سنوات و كل من يكملها هذا العام بظهور أعراض و لو خفيفة و التى استمرت لأكثر من يومين.
 • المعلمون و موظفو رياض الأطفال الذين يعانون من أعراض خفيفة و التى استمرت لأكثر من يومين.
 • الأشخاص الذين كانوا خارج البلاد خلال أل 14 يوما الماضية.
 • الأشخاص العاملين بالشرطة و الإطفاء و الإنقاذ.
 • أعضاء إدارة الأزمات فى البلدية و موظفيهم المباشرين.
 
من الذى يتوجب عليك الإتصال به؟
 • إذا كنت فى حاجة إلى الرعاية الصحية العاجلة و تشعر بالمرض الشديد فعليك الإتصال بالإسعاف (113)
 • إذا كنت تشعر بالمرض و فى حاجة إلى الرعاية الصحية، اتصل بطبيبك الخاص  أو غرفة الطوارئ (116 117)
 • إذا كنت تعلم بأن عليك إجراء الفحص أو اذا كنت غير متأكد مما إذا كان يتوجب عليك اجراء الفحص، فيمكنك الإتصال برقم البلدية المخصص للكرونة (469 07 899) كل يوم من الساعة (08 -20).
 • لضعاف السمع هناك خدمة خاصة عن طريق الرسائل النصية (SMS) يمكنك قراءة المزيد عن هذا من خلال المبوبة "ضعاف السمع" (For hørselshemmede).
 •  
ما الذى يتوجب عليك فعله لتجنب العدوى؟
 • حاول أن تحافظ على مسافة متر مع الآخرين.
 • عليك بالبقاء فى المنزل إذا شعرت بالمرض.
 • عليك بالبقاء فى المنزل إذا كنت فى فترة الحجر أو العزل.
 • حافظ على نظافة وقائية جيدة لليدين.
 • حافظ على نظافة وقائية جيدة أثناء السعال.
 • قم بغسل اليدين بدقة و باستمرار.
 • إذا لم يتوفر لديك الماء و الصابون فعليك بإستخدام المواد المطهرة.
 • تجنب أن تسعل أو تعطس تجاه الآخرين.
 • عليك السعل فى مناشف الجيب الورقية و التى يمكن التخلص منها.
 • إذا لم يكن لديك مناشف الجيب الورقية، استخدم مفصل الكوع فى السعل.
 
 1.  
كيف يمكننا الإتصال جسديا مع الآخرين فى الداخل و فى الخارج؟
بالنسبة للخارج فى الأماكن العامة، عليك الإلتزام بمتر واحد على الأقل مع الأشخاص الآخرين، فى الخارج عليك أن لا تجتمع مع أكثر من خمسة أشخاص فى وقت واحد، لا يسرى ذلك إذا كنت مع اسرتك أو أشخاص من نفس العائلة، فى الداخل يجب الابقاء على مترين على الأقل مع الآخرين، و لكن لا ينطبق ذلك على أفراد الأسرة أو أشخاص من نفس العائلة.

6
كيف يستطيع الشخص إتباع مكافحة العدوى فى روضة الأطفال؟
قام معهد الصحة العامة و وزارة التعليم بالتعاون على تقديم دليل إرشادى للوقاية من العدوى فى رياض الأطفال، كتب ذلك معهد الصحة العامة.
و للحد من العدوى وضمان السلامة فى فتح رياض الأطفال قد تم إتخاذ عدة إجراءات، الأركان الرئيسية الثلاثة للحد من إنتشار العدوى هى:
 1. على الأطفال و الكبار المرضى عدم التواجد فى روضة الأطفال.
 2. النظافة الوقائية الجيدة.
 3. الحد من الإفراط فى الإتصال بين الأفراد.
7
كيف يستطيع الشخص إتباع مكافحة العدوى فى المدرسة؟
قام معهد الصحة العامة و وزارة التعليم بالتعاون على تقديم دليل إرشادى للوقاية من العدوى فى المدرسة، كتب ذلك معهد الصحة العامة.
و للحد من العدوى وضمان السلامة فى فتح المدرسة قد تم إتخاذ عدة اجراءات، الأركان الرئيسية الثلاثة للحد من إنتشار العدوى هى:
 1. على الأطفال، الشباب و الكبار المرضى عدم الحضور إلى المدرسة.
 2. نظام جيد لنظافة اليدين و النظافة الوقائية.
 3. الحد من الإفراط فى الإتصال بين الأفراد.
 
ما الذى يجب فعله إذا حدثت عدوى فى إحدى المدارس أو رياض الأطفال؟
إذا تطور الوضع بشكل أكبر، فإن علينا أن نتوقع أيضا ان يتم الكشف عن إصابة لاحقة أو مسبقة لطفل فى روضة الأطفال أو المدرسة، جميع المدارس و رياض الأطفال على أتم الإستعداد لكيفية التعامل مع أى حالة إصابة محتملة، و لكل مدرسة أو روضة أطفال الخطة الخاصة بها.

9
هل أنت قلق على طفل يعانى من إهمال فى الرعاية؟
بالنسة للأطفال الذين يعانون من ممارسة العنف او الإهمال فى الرعاية فإن هذه الفترة صعبة بشكل خاص، حيث ظل العديد من الأطفال فى المنازل أكثر من المعتاد.  إذا كنت قلقا على طفل ما، يمكنك الاتصال بأمن حماية الطفل على رقم هاتف (95 19 52 40).أمن حماية الطفل متاح طوال اليوم. الأطفال و الشباب يمكنهم الإتصال شخصيا على هاتف الإنذار الخاص بالأطفال و الشباب على رقم هاتف (116 111). الهاتف متاح يوميا و طوال اليوم.

10
هل أنتى حامل؟
هناك القليل جتى الآن فيما يتعلق بأن الحوامل قد يكن عرضة لخطر الإصابة بأمراض فيروس الكرونا، حسب ما ذكر معهد الصحة العامة.
فى بلدية ترومسو (Tromsø)، تم تخصيص خدمة هاتفية منفصلة للنساء الحوامل.
إذا كنت حامل و فى حاجة للتحدث مع المتابعة النسائية (jordmor)، يمكنك الإتصال على رقم هاتف (910 05 483)، حجز الموعد يتم كما هو من قبل من خلال (timetiljordmor@tromso.kommune.no).

 

National advice and information

Visit the Norwegian Institute of Public Health's topic page. There you will find all the brochures and videos about coronavirus in many languages. 
 
Information about how you can avoid getting infected, or how to prevent infecting other people, is to be found on this page: General advice and information to the public.
 


 

Generell informasjon og andre smitteverntiltak

Servicetorget: 77 79 00 00 (08:00 – 15:00)
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

Andre henvendelser om korona eller covid-19:
Har du opplysninger eller kjenner til forhold i Tromsø relatert koronasituasjonen, som du mener at vi i kommunen bør kjenne til – eller har du spørsmål omkring Tromsø kommunes håndtering, anbefalinger eller reglement – kan du sende din henvendelse til oss via e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Ikke send oss sensitive opplysninger på e-post.

Media retter sine henvendelser til e-post-adressen kommunikasjon@tromso.kommune.no.

Vår beredskap mot korona
Tromsø kommune har en egen beredskapsplan for pandemier (verdensomspennende epidemier). Se Tromsø kommunes pandemiplan – revidert 4. februar 2020.

​Vi er bevisst på at eldre personer og personer med underliggende kroniske sykdommer er mer utsatt. Vår innsats er derfor særlig rettet mot forebyggende innsats i de deler av tjenesten – og samfunnet forøvrig – der personer er i risikogrupper. Kommunen har også en beredskap for høyt sykefravær i egne tjenester.

Vil du hjelpe – eller trenger du hjelp?
Mange mennesker i Tromsø trenger for tiden hjelp på grunn av koronasituasjonen. Facebookgruppa «Tromsø hjelper Tromsø» vil legge til rette for at du både kan motta og tilby hjelp her i tromsøområdet. Sammen med frivilligheten i Tromsø Røde Kors og Kirkens bymisjon legger Tromsø kommune til rette for god dugnadsånd. Alle som vil hjelp eller trenger hjelp kan melde seg inn.
 

Nasjonale råd og tiltak

Du finner det meste du trenger av informasjon hos nasjonale helsemyndigheters informasjonssider og -tjenester:

Folkehelseinstituttes nettsider - fhi.no
Siste oppdaterte informasjon finner du på Folkehelseinstituttets nettsider. Her finner du fakta, råd og informasjon om symptomer, inkubasjonstid, behandling, reiser, arrangement og forebyggende tiltak.

Helsedirektoratets informasjonstelefon
Finner du ikke svar på spørsmålet ditt, kan du ringe Helsedirektoratets informasjonstelefon 815 55 015. Der får du svar på generelle spørsmål, som for eksempel i hvilke områder det foregår spredning og hvilke symptomer du skal være oppmerksom på.


Skal du ut å reise?
Sjekk UDs reiseinformasjon i god tid før avreise.


Arrangementer og andre tilbud
Tromsø kommune følger Helsedirektoratets til enhver tid gjeldende anbefalinger for arrangementer, gruppestørrelse og avstand. I perioder med høy smitte kan lokale tiltak innføres, se fanen Lokale tiltak på denne siden.

Smittesporingsarbeid og personopplysninger

I en pandemi som Covid-19 er smittesporing et viktig arbeid som er lovfestet gjennom smittevernloven. Tromsø kommune har etablert et smittesporingsteam som skal følge opp personer som tester positivt på Covid-19 (SARS-COV 2.) For å kunne utføre dette arbeidet er det nødvendig å behandle personopplysninger.
 
Formål
Hensikten med sporingsarbeidet er å bidra til rask kartlegging av personer som er smittet eller er i fare for å bli smittet, samt formidling av karantene eller isolasjonsråd. Videre skal sporingssystemet gjennom overvåkning på befolkningsnivå også bidra til å følge smitteutbredelse og vurdere effekt av smitteverntiltak.
 
Hvilke opplysninger samler vi inn?
 Hvis du har blitt testet for covid-19 kan du logge deg inn på helsenorge.no for å lese svaret på testen.
 
Dersom din test er positiv, vil smittesporingsteamet kontakte deg per telefon. Du vil bli spurt om opplysninger som kontaktdetaljer, fødselsnummer, symptomer, underliggende sykdom, yrke, og arbeidsgiver. I tillegg vil vi spørre deg om reiser og andre oppholdssteder den siste tiden. For å sikre kvalitet i innsamlingen bruker smittesporingsteamet et spørreskjema som er laget spesielt for smittesporingsarbeid ved pandemier. Smittesporingsteamet vil rutinemessig kontakte deg minst to ganger i løpet av din sykdomsperiode.  
 
For å få en idé om hvor du kan ha blitt smittet spør vi også om når og hvor du har vært i de siste to ukene før du ble syk, og hvilke personer du har hatt nærkontakt med i tiden fra og med 48 timer før du fikk symptomer. 

Hvem deles opplysningene med?
Dersom du har fått påvist smitte er kommunen forpliktet til å videreformidle disse opplysningene til Folkehelseinstituttet (FHI). Din arbeidsgiver blir kontaktet dersom du er helsepersonell, jobber i store bedrifter eller i barnehage og skole. Ved behov for oppfølging i annen kommune kan det være nødvendig å videreformidle opplysninger til kommuneoverlegen i den aktuelle kommunen.
 
Det er også viktig at de du kan ha smittet får beskjed om dette, slik at de kan ta forhånsregler for å unngå videre smittespredning. For å sikre dette vil de personene du oppgir som nærkontakter bli kontaktet av smittesporingsteamet. De vil kunne bli kontaktet både via SMS og ved oppringing fra en smittesporer.  Vi vil ikke oppgi ditt navn til nærkontakten med mindre du samtykker, men kan ikke utelukke at vedkommende vil kunne resonere seg frem til hvem den smittede er. 
 
I særlige tilfeller der kommunen vurderer at noen kan være smittet eller står i fare for å kunne bli smittet, vil vi kunne videreformidle opplysninger uten ditt samtykke.
 
Lagring
Selve opplysningen om at du er smittet vil bli lagret i din pasientjournal. Øvrige opplysninger som innhentes lagres i Fiks Smittesporing, en nasjonal løsning utviklet for kommunenes smittesporingsarbeid. Folkehelseinstituttet vil også ha disse lagret i meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). Analyser vil ikke inneholde navn og fødselsnummer eller andre direkte gjenkjennende opplysninger. 
 
 Hvilke rettigheter har du? 
 • Du har rett til innsyn
Du kan henvende deg til kommunen og be om å få innsyn i dine personopplysninger. Foreldre/ foresatte har rett til å vite hvilke opplysninger som er registrert om egne barn frem til de er 16 år. Dersom barnet er mellom 12 og 16 år skal det få uttale seg før innsyn eventuelt kan gis.

Vi vil svare på din henvendelse innen 30 dager. Vi vil be deg om å bekrefte identiteten din eller oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg ta i bruk dine rettigheter overfor oss. Du må derfor legge ved kopi av gyldig legitimasjon. Dette gjør vi for å være sikre på at du er den du er, og at ingen andre gir seg ut for å være deg. 
 • Du har rett til korrigering 
Dersom du oppdager feilaktige personopplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. Kommunen skal også på eget initiativ rette mangelfulle eller feilaktige opplysninger. 
 • Du har rett til å be om begrensning eller sletting 
Dersom du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at denne informasjonen blir begrenset eller slettet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel arkivloven. 
 • Du har rett til å klage til Datatilsynet 
Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner mer informasjon på Datatilsynets nettsider.
 • Kostnadsfrie rettinger 
Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis, med mindre anmodningene dine er åpenbart grunnløse eller overdrevne. 

Kontaktinfo:
Kommunedirektøren er øverste ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Dersom du har spørsmål om behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende e-post til postmottak@tromso.kommune.no eller personvernombud@tromso.kommune.no

Karantenehotell

For å begrense importsmitte innførte regjeringen en ordning med karantenehotell fra 9. november 2020. 

Reisende fra utlandet som lander på Tromsø lufthavn, Langnes skal være 10 dager i karantene på karantenehotell. Det er fire kommuner i Troms og Finnmark som skal ha karantenehotell: Tromsø, Storfjord, Alta, Sør-Varanger.
 • De som kommer over grensa fra Kilpisjarvi skal i karantenehotell i Storfjord (Skibotn)
 • Det er politiet som henviser reisende bosatt i utlandet til karantenehotell.
 • For å i det hele tatt kunne reise inn i Norge, må utenlandske statsborgere ha med seg en negativ covid-19 test som er mindre enn 72 timer gammel. Karantene må likevel holdes.
Det er fem viktige unntak fra karantenehotell-opphold:
 • De som er bosatt i eller eier bolig i Norge, og som oppholder seg i boligen eller på annet egnet oppholdssted.
 • De som har kommet til Norge for å utføre arbeid eller oppdrag, og har en arbeids- eller oppdragsgiver som har sørget for et egnet oppholdssted med enerom i karantenetiden.
 • Asylsøkere og overføringsflyktninger som har egne ordninger.
 • De som er folkeregistrert som bosatt og de som har meldt flytting til Norge, selv om de ennå ikke er folkeregistrert.
 • Norske studenter som studerer i ett av de nordiske landene. De trenger ikke gjennomføre karantenen på karantenehotell selv om de ikke er folkeregistrert i Norge. 

Karantenehotell avklares i Tromsø per nå fra tilfelle til tilfelle, men kommunen vil snart komme tilbake til en endelig avtale om hvor dette skal ligge. Uansett vil man få henvist sted ved konkret behov av grensepolitiet.
 
Dokumentasjon på at man er bosatt i Norge
Med «bosatt i Norge» menes personer som er folkeregistrert som bosatt i Norge eller har meldt flytting til Norge i Folkeregisteret. Det må kunne dokumenteres ved innreise at du er bosatt i Norge. Dette kan eksempelvis gjøres ved å vise til opplysninger om registrert bosted hos Skatteetaten.

Dokumentasjon ved innreise på at man eier bolig
Eier du bolig i Norge må du kunne dokumentere det ved innreise. Bolig omfatter også fritidseiendommer som hytte, men ikke campingvogner og båter. Det er ikke tilstrekkelig at du leier bolig. For personer i samme husstand som reiser sammen, for eksempel ektefeller eller samboere og barn, er det tilstrekkelig at minst én av de reisende eier en bolig i Norge.

Henvisning til karantenehotell
Hvis du skal være på et karantenehotell i 10 dager, skal du ikke booke rom selv. Du blir du henvist av grensepolitiet. Du vil få utlevert informasjon som karantenehotellet har utarbeidet for sine karantenegjester. Det er viktig at du setter deg godt inn i denne informasjonen og at du forholder deg til det som står beskrevet.
Informasjon om hvilket karantenehotell du blir henvist til blir først gitt av grensepolitiet når du ankommer flyplassen.
Nasjonale myndigheter godkjenner ikke hotell som er bestilt av den enkelte eller korttidsleie som godt nok for å hindre smitte fra utlandet. Man skal heller ikke være i karantene i andres bolig.

Hva koster det å bo på karantenehotell?
Du må betale en egenandel for oppholdet. Egenandelen er på 500 kroner per døgn for privatpersoner og 1500 kroner per døgn for arbeidsgivere. Disse prisene inkluderer fullpensjon. Husk å vise billett eller bording pass når du sjekker inn på hotellet. Dette for å sikre at du får redusert pris på ditt opphold.
Hvis du utvikler symptomer er det viktig at du isolerer du deg på hotellrommet og ringer legevakt tlf. 116 117 for vurdering av helsepersonell.
 
For spørsmål: 
Telefon: 77 79 00 00
E-post: servicetorget@tromso.kommune.no

 
Mer informasjon 
Se råd og regler ved innreise til Norge på helsenorge.no
Se regjeringens nettside for spørsmål og svar om innreise til Norge.
 

 

Ofte stilte spørsmål

Nedenfor har vi samlet noen av spørsmålene vi jevnlig mottar, med tilhørende svar:

Jeg har vært i kontakt med personer fra områder med aktiv smitte. Bør jeg teste meg eller ta noen forholdsregler?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært på reise i et område med vedvarede smitte og har blitt forkjølet. Hva gjør jeg?
Dersom du har vært i et område med aktiv og vedvarende spredning, se Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.
 
Jeg har vært i kontakt med en person som har vært i et område med vedvarede smitte og som var forkjølet. Hva gjør jeg?
Dette finner du svar på Folkehelseinstituttets side for fakta, råd og tiltak omkring korona.

Hvem skal i hjemmekarantene og hva gjelder da?
De nasjonale retningslinjene bestemmer og redegjør for dette. Dette finner du til enhver tid svar på på Folkehelseinstituttets nettsider her.
 
Hva er karantene og isolasjon – og hva gjelder da? 
Man skiller på karantene og isolasjon. Les detaljerte beskrivelser på Folkehelseinstituttets nettsider.

Har Tromsø kommune en koronatelefon?
Ja. Kommunen opprettet en kommunal koronatelefon torsdag den 12. mars. Telefonnummeret er 469 07 899. Den er som hovedregel åpen og bemannet mellom klokken 08:30 og 15:00 alle dager. I perioder, dersom behov, vil vi midlertidig utvide åpningstiden. Vi gjør oppmerksom på at telefontjenesten opplever stor pågang til tider, og det kan periodevis være vanskelig å nå gjennom. Vi ber deg derfor være tålmodig og prøve igjen på et senere tidspunkt, eller du kan benytte deg av vår digitale bestillingsløsning via nett eller app (se neste spørsmål).

Kan man bestille time til koronatesting via nett eller app?
Ja, det kan man. Gå til artikkelen «Her kan du bestille time for koronatest på nett». Der vil du finne info, lenke til vårt digitale bestillingskjema, instruksjoner for hvordan du bestiller. Du bør være klar over at det er enkelte grupper som ikke kan bruke det digitale bestillingsskjemaet. Unntakene er listet opp i artikkelen.

Hvordan kan hørselshemmede og døve ta kontakt med Tromsø kommunes koronatelefon?
Dette finner du svar på her på siden under fanen «For hørselshemmede».

Kan jeg bare møte opp på legevakta eller ved kommunens teststasjon ved mistanke om korona?
Du kan ikke møte opp på legevakta eller ved vår teststasjon uten å ha ringt først. Ring koronatelefonen på 469 07 899 for mer info.

Hvem skal testes?
Kriteriene for hvem som skal testes for koronasmitte endres fra tid til annen. Oppdaterte kriterier vil du til enhver tid finne på Folkehelseinstituttets nettsider her. Les mer under fanen «Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar»
 
Koster det noe å teste seg for korona?
Nei. Testing er som hovedregel gratis, men i enkelte tilfeller opplever vi at personer som er friske og symptomfrie likevel har behov for å få tatt en test mot covid-19. Dette kan være for å få attest at man har testet negativt på viruset for eksempel for å bli fritatt fra karantene, slik det er beskrevet i covid-19-forskriften, eller på grunn av at arbeidsgiver krever testing. Siden denne typen testing ikke gjøres på mistanke om sykdom må man betale for testen. Prisen vil være 550 kroner for testen og attesten. Les mer under fanen «Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar».

Kan jeg få snakke direkte med smittevernoverlegen eller de kommunale overlegene i Tromsø kommune?
I forbindelse med koronavirusutbruddet har de stor arbeidsbyrde og svarer som hovedregel ikke direkte overfor innbyggere. Vi henviser til koronatelefonen: 469 07 899.

Hvilke smitteverntiltak gjøres på busser, ferger og båter i og rundt Tromsø?
Dette er en henvendelse som du må rette til Troms fylkestrafikk hvis det dreier seg om busser, ferger og båter i Tromsø by og i Troms og Finnmark fylke. Troms fylkestrafikk har lagt ut reiseråd og -info på deres nettsider. Dersom det gjelder Hurtigruta, må du rette spørsmålet til dem eller besøke deres nettsider.

Jeg skulle reise med fly fra Tromsø lufthavn til et arrangement et annet sted i Norge. Arrangementet er nå avlyst av smittevernhensyn. Dekker reiseforsikringen min, flyselskapet eller reisebyrået dette?
Dette er en henvendelse som du må rette til de nevnte aktører. Dette ligger utenfor Tromsø kommunes ansvar og myndighet.

Hvilke tiltak gjøres ved Tromsø lufthavn?
På Tromsø lufthavn gjelder til enhver tid anbefalinger og regler som Avinor redegjør for på deres nettsider under «Informasjon i forbindelse med koronaviruset». I tillegg samarbeider Tromsø kommune med politiets grensekontroll om personkontroll på utenlandsreiser.

Hvordan har Tromsø kommune forberedt seg på denne sykdommen?
Tromsø kommune har en egen pandemiplan med en rekke tiltak som kan være aktuelle ved såkalte pandemier.

Hva skjer hvis man bryter pålegg om å holde seg i karantene?
De som bryter pålegg om karantene kan risikere å bli satt i «tvungen isolasjon», noe helsedirektøren i Helsedirektoratet advarte om den 5. mars i år.

Hvem eller hva avgjør hva som er samfunnskritiske funksjoner?
Det er opp til hver virksomhet å definere hvem som har en jobb som er samfunnskritisk. Snakk med din nærmeste leder. Dersom du er usikker om du jobber i en samfunnskritisk funksjon, les detaljerte beskrivelser her.

Jeg har ikke noe sted å være i karantene. Hvem ordner dette for meg?
Det er den enkeltes ansvar å få til dette. Vi anbefaler at man benytter muligheten til å reise hjem. Om man likevel velger å bli, kan hoteller brukes.

Hvem har ansvar for de ekstra utgiftene dette påfører meg?
Snakk med din arbeidsgiver, ditt forsikringsselskap eller ditt kredittkortselskap (som ofte har reiseforsikring inkludert om du har betalt reisen med dette)

Jeg mistenker eller vil varsle om smittevernbrudd blant en eller flere aktører i Tromsø. Hvor melder jeg inn dette?
Justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H) uttalte på regjeringens pressekonferanse den 14. august at vi i Norge ikke har et eget «koronapoliti» og skal ikke ha det heller. Dette gjelder følgelig også i Tromsø. Dersom du har opplysninger eller kjenner til forhold i Tromsø relatert koronasituasjonen, som du mener at vi i kommunen bør kjenne til, kan du sende din henvendelse til oss via e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Har du spørsmål om Tromsø kommunes håndtering, anbefalinger og regler jamfør koronasituasjonen, kan du sende dine spørsmål til samme e-post-adresse.

Se pressekonferanser og møter i opptak

Du finner opptak og direktesendinger av de aller fleste møtene våre på vår youtubeside: Politiske møter – Tromsø kommune. Der finner du opptak av møter og konferanser som vi under koronasituasjonen frem til og med 29. mai 2020 har sendt direkte på nett:

29. mai: Pressekonferanse om koronasituasjonen

27. mai: Kommunestyremøte

19. mai: Formannskapsmøte

14. mai: Pressekonferanse om koronasituasjonen

11. mai: Pressekonferanse med 17. mai-komiteen

7. mai: Pressekonferanse om koronasituasjonen

5. mai: Formannskapsmøte

30. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

27. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

24. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

22. aprilPressekonferanse om koronasituasjonen

20. april: Pressekonferanse om koronasitusjonen

17. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

16. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

15. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

14. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

8. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

7. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

7. april: Ekstraordinært formannskapsmøte

6. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

3. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

3. april: Spørretime for barn og unge

2. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

1. april: Pressekonferanse om koronasituasjonen

31. mars: Formannskapsmøte

31. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

30. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

27. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

26. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

25. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

24. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

23. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

20. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

19. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

18. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

17. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

17. mars: Formannskapsmøte

13. mars: Møte i oppvekst- og utdanningsutvalget

12. mars: Ekstraordinært møte i formannskapet

12. mars: Pressekonferanse om koronasituasjonen

Siste nytt – arkiv

Onsdag 25. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (antatt smittested Oslo) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 119
Antall som er isolert pga. covid-19 28
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 51
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 25
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Tirsdag 24. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (Antatt smittet i annen kommune i Troms og Finnmark fylke) 
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 117
Antall som er isolert pga. covid-19 31
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 69
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 23
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Mandag 23. november: Dagens pandemitall (korrigert klokken 10:29)
Vi gjør oppmerksom på at vi tidligere i morges publiserte noe ukorrekte tall hva gjelder antall i isolasjon. Dette er nå korrigert i tabellen her:
Antall nye positive siste døgn 1 (nærkontakt)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 123
Antall som er isolert pga. covid-19 30
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 83
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Russisk tråler Aquamarine,
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 23
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Søndag 22. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  7 hvorav;
 • 6 fra det russiske fiskefartøyet «Aquamarine». 3 meldt på formiddagen lørdag i egen pressemelding. 3 meldt fra UNN kl. 2200.
 • 1 importsmitte: Antatt smittested Ukraina. Har vært i karantene siden ankomst Tromsø.
Antall uten kjent smittekilde*  0
Antall tester gjennomført i går  95
Antall som er isolert pga. covid-19  29
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  104
Ventetid på test – befolkning (dager)  0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)  0
Kort status lokale utbrudd  Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19 i kommunalt bo-tilbud  20
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Lørdag 21. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Antall uten kjent smittekilde*  0
Antall tester gjennomført i går  161
Antall som er isolert pga. covid-19  30
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  106
Ventetid på test – befolkning (dager)  0
Ventetid på test – helsepersonell (dager)  0
Kort status lokale utbrudd  Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud  18
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

*Uten kjent smittekilde betyr at vi ikke har registrert personen som nærkontakt tidligere, og at vedkommende ikke antas å være smittet annet sted i landet eller i utlandet.
** Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller her. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

Fredag 20. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 206
Antall som er isolert pga. covid-19 34
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 126
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 18
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: unn.no/koronavirus
 

Torsdag 19. november:  Nye smittevernråd gjeldende fra i dag
Begrensningene i aktiviteter for aldersgruppen 15-20 år avsluttes. Personer som kommer fra områder med mye smitte (også i Norge) bes om å teste seg fem dager etter ankomst til Tromsø. De nye rådene kan leses i sin helhet under fanen «Lokale regler og anbefalinger».

Torsdag 19. november kl 12:40: Vårt telefonkøsystem fungerer som normalt igjen
Telenor har nå meldt at de har rettet feilen som rammet vårt telefonkøsystem «Mobilt bedriftsnett». De som ringer vår koronatelefon skal dermed fra og med nå ikke lenger oppleve lengre ventetid enn normalt.

Torsdag 19. november kl 12:25: Kan fortsatt være noe ventetid på koronatelefonen
Vi har ennå ikke mottatt melding om at feilen vedrørende vårt telefonkøsystem «Mobilt bedriftsnett» er rettet. Det kan derfor på ubestemt tid fortsatt være noe lengre ventetid på å komme gjennom på vår koronatelefon. Vi beklager dette. Dersom du har behov for å teste deg for covid19, minner vi om at det er mulig å bestille time til koronatesting via vårt digitale bestillingskjema. Info og instruksjoner finner du her: «Bestill time for koronatest på nett».

Torsdag 19. november kl 10:30: Fortsatt problemer med vårt telefonkøsystem
Telenor melder til oss at det fortsatt er feil på telefonkøsystemet «Mobilt Bedriftsnett», noe som også rammer vår koronatelefon. Telenor har meldt til oss at de jobber med saken og at de sender oss en oppdatering om deres arbeid rundt klokken 11 i dag. De som ringer vår koronatelefon skal som normalt komme gjennom, men feilen kan medføre noe lengre ventetid før man får svar.
 
Torsdag 19. november kl 09:35: Kan være lengre ventetid på koronatelefonen
Telenors «Mobilt bedriftsnett»-system har vært nede og utilgjengelig i morgentimene i dag, noe som har forårsaket at køsystemet på vår koronatelefon ikke har fungert slik det skal. Dette kan ha medført og kan ennå medføre noe lengre ventetid på å komme gjennom på vår koronatelefon. Telenor har meldt til oss at de jobber med å løse driftsutfordringene og satser på at systemet er oppe og går igjen rundt klokken 10 i dag.

Torsdag 19. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 2 (begge antatt smittet i Tyrkia)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 182 
Antall som er isolert pga. covid-19 34
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 134
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Russisk tråler, Aquamarine: Mannskap på 42 hvorav 16 har testet positivt på covid19. 
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 18
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 Onsdag 18. november: Oppsummering fra dagens pressekonferanse
Siste døgn er det ingen nye smittede blant Tromsøs befolkning. Det er første gang siden 24. oktober at det ikke er påvist nye tilfeller av covid-19.

Et nytt russisk fiskefartøy er kommet til Tromsø på grunn av smitte ombord. Det er påvist 16 tilfeller av korona på båten «Aquamarin» av et mannskap på 42.

Smitte på fartøy håndteres som et enkeltstående utbrudd, alle som var ombord er i karantene og isolasjon slik at det ikke påvirker smittesituasjonen i Tromsø for øvrig. De smittede er innlosjert i kommunens isolasjonsavdeling på koronasenteret i Kroken. Alle har landlovsnekt slik at mannskapet ikke kan bevege seg utenfor isolasjonssted eller karantenested.

Status ved testsenteret for øvrig er ikke berørt av Aquamarin sin ankomst. Det er god kapasitet til både å få seg test og på telefon. Koronatelefonen er åpent til kl 22:00 hver dag fremover. Ved behov for å øke test kapasiteten er dette også fult mulig. Det er én dag ventetid på å få seg test i den digitale bestillingsløsningen Helseboka – noe fortere om man ringer inn.

Onsdag 18. november: Dagens pandemitall

Antall nye positive siste døgn 16 (alle tilhører russisk tråler)
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 198
Antall som er isolert pga. covid-19 47
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 180
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd utover russisk tråler
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 1
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus


Tirsdag 17. november:  Russisk skip med smittet person til kai i Tromsø (Pressemelding)

Tromsø kommune testet tirsdag formiddag hele mannskapet om bord på det russiske fiskefartøyet «Aquamarine», som ligger til havn i Breivika. En person i besetningen ble natt til tirsdag fraktet til Universitetssykehuset Nord-Norge med mistanke om covid-19-sykdom. Vedkommende har nå testet positivt.

Det er 42 personer i mannskapet, alle russiske.

– De oppholder seg om bord og får ikke gå i land inntil videre. Mannskapet transporteres i løpet av tirsdag bort fra båten og blir innlosjert på et egnet karantenested, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

Besetningsmedlemmer som viser symptomer forenelige med covid-19 blir innlosjerte ved koronasenteret i Kroken.

Tromsø kommune vil trolig kunne offentliggjøre prøvesvarene fra det øvrige mannskapet onsdag formiddag.

Kommunen har tirsdag også testet alle ansatte i Tromstun barnehage etter at et barn i barnehagen i helgen testet positivt på covid-19. Disse prøvesvarene er også forventet å være klare til onsdag formiddag.

Om lag 30 personer ved voksenopplæringa testes også i dag, deriblant 24 elever og fem lærere. Dette er gjort etter at en elev i helga testet positivt for covid-19. Prøvesvarene fra voksenopplæringa er forventet å bli klare til onsdag formiddag.


Tirsdag 17. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde* 0
Antall tester gjennomført i går 146
Antall som er isolert pga. covid-19 31
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 224
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen nye utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 2
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Mandag 16. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde*
Antall tester gjennomført i går 358 
Antall som er isolert pga. covid-19 50
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 319
Ventetid på test – befolkning (dager)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd En elev ved Voksenopplæringa har testet positiv. 21 elever og 5 voksne er i karantene. Skolen er uansett stengt i dag på grunn av planleggingsdag, men vil starte opp som vanlig i morgen. I dag vil skolen bli vasket ned, slik at skolen er ren til elever og lærere kommer tilbake. 
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 2
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 


Søndag 14. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 4
Antall uten kjent smittekilde* 1
Antall tester gjennomført i går 397
Antall som er isolert pga. covid-19 47
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 351
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd  Ingen nye utbrudd.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud -
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: unn.no/koronavirus
 

Fredag 13. november: Nytt tilbud om drop in-testing i Mellomvegen 110 i helgen

På grunn av stor pågang på koronasenteret i Kroken åpner Tromsø kommune for drop-in-testing i Mellomveien 110 lørdag og søndag, i lokalene til den tidligere lærerskolen.

Det blir et lignende opplegg som i Tromsdalshallen forrige uke. Men med litt mindre kapasitet.

Det kan bli kaldt og venting ute så vi oppfordrer folk til å kle seg etter været, det blir garantert både kaldt og ventetid.

Tidspunkt:

Lørdag: 09:00-11:00 og fra 12:00-20:00. Siste innslipp klokken 19:00.
Søndag: 09:00-20:00. Siste innslipp klokken 19:00.
 • Alle som skal teste seg må ha med legitimasjon, bruke munnbind og være påpasselig med å holde minst to meters avstand til andre.
 • Det vil være personell til stede for å holde orden og avstand i køen.
 • Parkering på oppmerkede plasser. 
 • Har man symptomer eller er i karantene skal man ikke bruke offentlig transport.
 • Husk navnet på fastlegen om du har.
Grupper som oppfordres til å teste seg:
Personer i alderen 16-19 år
Nærkontakter til påvist smittede
De som nærmer seg karanteneslutt eller nylig har gått ut av karantene
 
Det blir parallelt åpent som vanlig på koronasenteret i Kroken. Da må man først bestille time enten via den digitale Helseboka eller på telefon 46 90 78 99.


Torsdag 12. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent smittekilde*
Antall tester gjennomført i går 294
Antall som er isolert pga. covid-19 77
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 998
Ventetid på test – befolkning (dager) 3
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 2
Kort status lokale utbrudd Ingen endringer.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 3
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 


Onsdag 11. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Antall uten kjent opphav 1
Antall tester gjennomført i går 202
Antall som er isolert pga. covid-19 82
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 955
Ventetid på test – befolkning (dager) 3
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Ingen endring fra i går.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 2
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus

Tirsdag 10. november: Ukesrapport for perioden 2-8. november (uke 45)
Ukesrapportene i forbindelse med pandemien er ment å gi et overblikk over smittesituasjonen i kommunen, samt rapportere rundt noen av de viktigste pandemirelaterte aktivitetene som har foregått. Denne uka finner man noen tall over pandemien, status smittevernutstyr, konsultasjoner hos leger og tilsyn serveringssteder. I tillegg er det laget en foreløpig rapport over smitteutbrudd i kommunen. 
Ukesrapport uke 45
Foreløpig rapport over smitteutbrudd november 2020

Tirsdag 10. november: Dagens pandemitall
Det ble i går påvist 3 nye tilfeller. 2 er bekreftet, mens ett tilfelle ble vurdert som å være «sannsynlig covid-19». Det siste innebærer symptomer forenlig med covid-19 hos en person som er nærkontakt til tidligere kjent tilfelle, men at testing ikke kan gjennomføres.
 
Det jobbes med etterregistrering av tilfeller, slik at øvrige tall ikke er oppdaterte akkurat nå.
 
Følgende skoler er påvirket av smitte:
 
Ersfjordbotn: 27 barn og 7 ansatte i karantene
Selnes skole: 6 barn og 2 voksne i karantene
Storelva skole: 33 barn i karantene
Langnes skole: en base i karantene
Straumsbukta: Skole med tre trinn, ett trinn i karantene
Lunheim skole: Ett trinn på SFO samt to elever og 15 ansatte er i karantene
Kaldfjord skole: 24 elever er i karantene
Tromsdalen skole: 16 elever og 1 ansatt i karantene
 
For de videregående skolene har det ikke vært mulig å få fullstendig oversikt over hvem som har vært i kontakt med hvem. Derfor er elever satt i karantene basert på om de har vært i klasse med en som har testet positiv.

Kongsbakken vgs: 26 elever testet positiv (noen av disse har også gått på Kulturskolen).
Tromsdalen vgs: 11
Ishavsbyen vgs: 6
Kvaløysletta vgs: 2
 
Kvaløysletta sykehjem: 1 ansatt smittet. 14 beboere og 5 ansatte i karantene. Alle beboere ute av karantene i dag. Ingen nye tilfeller.

Mandag 9. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 14 
Antall tester gjennomført i går  
Antall som er isolert pga. covid-19 108 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt  
Ventetid på test – befolkning (dager)
Ventetid på test – helsepersonell (dager)
Kort status lokale utbrudd  
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 

Søndag 8. november: 15 tilfeller siste døgn
Lørdag 7. november ble det totalt registrert 15 positive covid-19-prøver i Tromsø. Det kom med andre ord sju nye tilfeller etter oppdateringen Tromsø kommune sendte til media lørdag. Ti av tilfellene er nærkontakter til andre kjente tilfeller, mens det jobbes med smittesporing i de øvrige fem tilfellene.
To tilfeller lørdag knytter seg til kommunens tjenestetilbud:
Det ene er en ansatt ved Lakselvbukt bo- og servicesenter, som er nærkontakt til et annet kjent tilfelle.
Det andre dreier seg om en lærer ved Kaldfjord skole.
I ett av de andre tilfellene har en som har testet positivt vært innom kafeen Bryggejentene lørdag 31.10
Kommuneoverlegen ber andre gjester denne dagen være ekstra oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for testing.


Lørdag 7. november: Åtte nye tilfeller fredag og nye skoletilfeller
Fredag ble det registrert åtte nye covid-19-tilfeller i Tromsø, alle med kjent smitteopphav. Per lørdag klokken 11:30 var det kommet ytterligere åtte nye tilfeller. Her er smitteopphavet kjent i noen av tilfellene, mens andre ikke er kartlagt. Dette var status på skolesmitte per lørdag klokken 11:30:

Det er registrert fire nye tilfeller ved Tromsdalen videregående skole. Dermed er det totalt seks elever ved skolen som har testet positivt så langt. Det er ikke kjent hvor stor andel av de rundt 500 prøvene fra skolen som er ferdig analysert. I tillegg er det kommet to nye tilfeller ved Ishavsbyen videregående skole.

- Ved Ishavsbyen videregående er rundt 40 elever testet. Eventuelle ytterligere tiltak vurderes fortløpende, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.
En elev ved Storelva skole har også testet positivt. Dette er samme elev som var nærkontakt til en positiv fra en annen skole. Her er hele klassen i karantene allerede.
- Per nå er det ikke nødvendig med ytterligere tiltak ved denne skolen, sier Kristoffersen.


Fredag 6. november: Dagens pandemitall
 
Hva rapporteres Tall per i går klokka 2400
Antall nye positive siste døgn
Antall tester gjennomført i går 877
Antall som er isolert pga. covid-19 80
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt Tall ikke oppdatert
Ventetid på test – befolkning (dager) 3 (for prioriterte) 4 (for andre)
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Kommer seinere som egen oversikt
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 2
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus
 
Den daglige pandemirapporteringen har falt ut et par dager pga høyt arbeidspress og vansker med å skaffe oversikt over tall.
Det er ennå noen utfordringer med å få oversikt over spesielt nærkontakter.

Fredag 6. november: Elever og lærere ut av karantene

591 av 762 elever ved Kongsbakken videregående skole er i kveld informert om at de er tatt ut av ordinær karantene. De anbefales likevel å holde seg mest mulig hjemme og unngå å ha eller være på besøk hos andre enn nær familie, eller være i andre sosiale sammenkomster frem til og med 14. november. De øvrige elevene er informert om at de fortsatt er i karantene. Ansatte som får negativ test, og som ikke er nærkontakter, kan gå ut av ordinær karantene når de har fått testsvaret. Når det gjelder Ishavsbyen og Tromsdalen videregående skoler, er det for tidlig å ta personer ut av karantene før testresultater foreligger.


Fredag 6. november: Teststasjonen i Tromsdalen holder åpent utover ettermiddagen
Drop-in-testsenter i Tromsdalen (se neste punkt under) holder åpent utover ettermiddagen, og fram til klokka 19:00 kan folk møte opp for testing i Tromsdalshallen. Fagleder Øivind Benjaminsen melder om at det går unna, at folk er flinke med køkulturen og at stemningen er god.

Torsdag 5. november: Oppretter drop-in-testsenter i Tromsdalen
Timelistene ved koronasenteret i Kroken er fulle i flere dager fremover. Tromsø kommune tar derfor i bruk Tromsdalshallen for en raskere testing av innbyggere.
Førstkommende fredag, lørdag og søndag kan alle som ønsker det komme og teste seg uten å ha bestilt time først. Ansatte ved Ishavsbyen, Tromsdalen og Kongsbakken videregående skoler er prioritert fredag mellom 08:30 og 10:00, mens det fra litt etter 11:00 til 15:00 er åpent for alle.

Lørdag og søndag er åpningstiden 09:00-15:00. Det er ikke bestemt videre åpningstid foreløpig. Tilbudet gjelder også personer som allerede har bestilt time til testing, men som ikke har fått time før om mange dager. Det vil være personell til stede for å holde orden og avstand i køen. Alle som skal teste seg må ha med legitimasjon, bruke munnbind og være påpasselig med å holde avstand til andre.

Vi ønsker at de som har fått beskjed om at de nærkontakt til noen som har testet positivt opplyser om dette når de tar testen. De som har fått time på koronasenteret må også oppgi dette, så får vi frigjort timer i bookingsystemet


Torsdag 5. november: Elever på Ishavsbyen vgs testes i kveld
Tromsø kommune tester i kveld fra klokka 22:00 totalt 35 elever som går på Ishavsbyen videregående skole. Det er tidligere i dag rapportert om én positiv test for covid-19 på skolen, derfor tester man mulige nærkontakter. Prøvene tas i Tromsdalshallen etter at elevene på Tromsdalen videregående skole er ferdigtestet.
Skolen skriver på nettsiden sin at samtlige elever og lærere er i karantene fra og med i dag 05.11 og til sporingsteamet tar kontakt med ny beskjed.
– Vi har senket tiden på testing. En klasse tar nå omtrent 30 minutter, så det går effektivt, forteller Fagleder på koronasenteret Øivind Benjaminsen.


Torsdag 5. november: Nye nasjonale tiltak
Regjeringen innfører nye nasjonale tiltak. De kan leses her:   – Hold dere hjemme, ha minst mulig sosial kontakt.

Torsdag 5. november: Nye lokale tiltak
Kommunen har fra og med i dag innført nye tiltak for å redusere smittetrykket. Mange av tiltakene er rettet mot aldersgruppen 15-20 år. I situasjonen med økt smitte i Tromsø, spesielt knyttet til ungdom og flere skoler kom kommuneoverlegen på dagens pressekonferanse med Tromsø kommunes anbefalinger rettet mot ulike målgrupper. Se fanen «Lokale tiltak» under for hele lista.

Torsdag 5. november: 34 nye smittetilfeller siste halvannet døgn
Det siste halvannet døgnet har vi avdekket 34 nye smittetilfeller i Tromsø. 26 av tilfellene har tilknytning til Kongsbakken videregående skole fordelt på seks klasser i alle alderstrinn. Totalt 78 personer er i isolasjon grunnet covid19-smitte. Vi har et stort antall personer som er i karantene, men det lar seg ikke tallfeste nøyaktig da antallet endrer seg fortløpende. Kommunen jobber iherdig med smittesporing.

Onsdag 4. november: Koronatelefonen utvider
Koronatelefonen får utvidet åpningstid til kl 22:00 daglig inntil videre. Testkapasiteten vil også dobles torsdag og fredag slik at flere får muligheten til å teste seg.

Onsdag 4. november: Flere smittetilfeller på skoler
Fra dagens pressekonferanse kl 12:00: 
16 elever på Kongsbakken videregående skole har testa positivt for koronaviruset, tillegg har tre elever ved Tromsdalen videregående skole testa positivt. Kommunen planlegger å gjennomføre en massetest på Tromsdalen videregående skole.

– Det er en alvorlig situasjon. Det er nå viktigere enn noen gang at vi står sammen og er ekstra forsiktige i alt vi gjør, sa ordfører Gunnar Wilhelmsen.


Tirsdag 3. november: Lokale smitteverntiltak vedtatt
På grunn av økning i smitte innfører kommunen nå noen tiltak for å prøve å få bedre kontroll på smittespredningen. Les i artikkelen Tromsø innfører lokale smitteverntiltak.

Tirsdag 3. november: En hjelp til deg som er i karantene
Har du fått beskjed om å gå i karantene, er det noen ting du kan gjøre og noen ting du ikke kan gjøre. Her kan du lese hva som gjelder.

Tirsdag 3. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  7 hvorav;
 • 2 personer huststandsmedlemmer, ikke knyttet til andre tilfeller. Sporing foregår
 • 2 elever ved Tromsdalen vgs
 • 1 ansatt Kongsbakken vgs
 • 1 ansatt Selnes skole
 • 1 nærkontakt tidligere tilfeller
Antall tester gjennomført i går 200 
Antall som er isolert pga. covid-19 42
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 260
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 2
Kort status lokale utbrudd Tromsdalen vgs:
3 elever testet positiv; 17 elever 3 ansatte i karantene etter første tilfelle. Ytterligere smittesporing pågår
 
Kongsbakken vgs:
2 ansatte testet positiv. 96 elever i karantene, 7 ansatte. Dette etter første tilfelle ytterligere smittesporing pågår.
 
Selnes skole:
1 ansatt testet positiv. 6 elever og en ansatt i karantene
 
Sør-Tromsøya sykehjem:
Alle beboere er nå ute av isolasjon. Det har ikke vært dødsfall.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se: https://unn.no/koronavirus


Tirsdag 3. november: Koronasmitteverntiltak på formannskapsmøtets saksliste
Lokale smitteverntiltak og -anbefalinger er på sakslista under dagens formannskapsmøte. Du kan følge formannskapsmøtet direkte fra klokken 12 via Youtube eller via artikkelen «Følg våre politiske møter her».

Mandag 2. november: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2
Siste påviste tilfelle 01.11.2020
Antall tester gjennomført i går 144
Antall som er isolert pga. covid-19 39 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 193
Ventetid på test – befolkning (dager) 2
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Smitte Tromsdalen VGS. 1 har testet positiv. 3 ansatte og 17 elever satt i karantene.
Smitte Kongsbakken VGS. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 7
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 Se: https://unn.no/koronavirus
 
Søndag 1. november: Status for de siste tilfellene
I to av de siste fem tilfellene jobbes det med å kartlegge opphavet til smitten. For de øvrige er smittekilden kjent. Totalt er nå 36 personer isolerte i Tromsø, mens 237 er i karantene som følge av at de er nærkontakter. Sju personer er i isolasjon på koronasenteret i Kroken.
 
– Vi har økt testkapasiteten de nærmeste dagene og oppfordrer alle som får en nyoppstått luftveisinfeksjon, selv med milde symptomer, til å melde seg for testing. Ring koronatelefonen om du er usikker, eller ta en koronatest på nett før du bestiller time, sier Øivind Benjaminsen, fagleder ved koronasenteret til Tromsø kommune.

Lørdag 30. oktober: Fem nye smittetilfeller
Det siste døgnet har det kommet fem nye positive covid-19-tilfeller i Tromsø. To av tilfellene har kjent smitteopphav, mens tre ikke har det. Det jobbes nå med smittesporing knyttet til disse.
 
– Vi har de siste to ukene sett en økning i antall tilfeller der det er krevende eller umulig å finne smittekilden. Dette er ofte tilfeller der det også er mange nærkontakter, og dette gjør smittesporingsarbeidet utfordrende. Dersom denne situasjonen fortsetter, vil det være krevende å klare å holde kontroll på smitten i byen. Det vil nå være avgjørende at vi klarer å stramme inn oppfølgingen av de smittevernrådene som finnes. Vi vurderer fortsatt fortløpende om det er nødvendig å iverksette lokale tiltak for å få bedre kontroll på situasjonen, sier Brattland.

Smittesporingsteamet til Tromsø kommune ser også at mange av tilfellene innebærer personer som har vært blant folk selv om de har hatt symptomer, og personer som har hatt relativt stor omgangskrets.
 
– Jeg vil igjen understreke at alle som har symptomer må holde seg hjemme. Dette er det aller viktigste tiltaket for å unngå smittespredning. Jeg vil også oppfordre alle til å følge anbefalingene fra nasjonalt hold om å begrense sitt sosiale nettverk, sier smittevernoverlege Trond Brattland.

I forbindelse med dagens Halloween-feiring minner smittevernoverlegen om følgende:
 
– Sånn som situasjonen er i Tromsø nå, må vi alle ta høyde for at vi kan bli smittet hvor som helst. Jeg vil minne alle som skal på Halloween-feiring i dag om å være bevisst på hvor mange nærkontakter de har, og passe på å holde avstand til andre festdeltakere, sier Brattland.

Fredag 30. oktober: Spisestedgjester bes være oppmerksomme på covid19-symptomer
I forbindelse med smittesporing ønsker vi å oppfordre alle som har vært innom spisestedene Allegro i Tromsdalen og Allegro på Pyramiden i perioden fra og med 20. oktober og fram til i dag om å være oppmerksomme på symptomer på luftveisinfeksjon, slik som feber, hoste, tungpustethet, tap av smak- eller luktesans, sår hals, eller sykdomsfølelse.
 
– Dersom man får det må man holde seg hjemme og melde seg for testing, selv ved milde symptomer. Bakgrunnen er at personer med tilknytning til disse to spisestedene har testet positivt på covid19, sier smittevernoverlege Trond Brattland.
 
De som er bekreftet smittet er i isolasjon. Kommunen har som smittevernmyndighet ikke sett behov for å stenge spisestedene. Vi minner om at publikum, med unntak av noen grupper, kan bruke vår nett- og appløsning for å bestille time til koronatesting.

Fredag 30. oktober: Syv nye smittetilfeller – 31 totalt
Det har det siste døgnet blitt påvist syv nye tilfeller av covid-19 i Tromsø. Tre av disse er antatt smittet i Polen og en er antatt smittet i Oslo. De øvrige er antatte nærkontakter til personer som har fått påvist smitte tidligere. Det antas at ingen av disse syv innebærer ukjent smittekilde. Smittesporing pågår, og vi jobber med å sikre detaljinfo knyttet til smittekilder.
 
Følgende lokale klynger med smitte finnes i Tromsø nå:
 • Det nevnte reisefølget fra Polen, som i alt teller seks personer, hvorav fem er bekreftet smittet.
 • Sør-Tromsøya sykehjem: Ingen nye tilfeller påvist på snart to uker. Det vurderes nå avisolering av fire beboere som ble smittet. To ansatte er fremdeles isolert.
 • Fiskebåten Leinebris: Foreløpig bare én person som er bekreftet smittet.
 • Klynge knyttet til Handelshøgskolen: Totalt fem personer er smittet. Fire av disse har formell tilknytning til skolen, mens den femte, som ikke har noe tilhørighet til skolen, er nærkontakt av en eller flere av de fire. Her er opprinnelig smittekilde ennå ukjent, men smittesporing pågår ennå.
 • Klynge etter ett tilfelle i forrige uke, som vi meldte om mandag 26. oktober som ukjent smitteopphav. Antatt opphav av smitte er Oslo. Smittesporing pågår.
Per nå er det totalt 31 personer med bekreftet covid19-smitte i Tromsø.

Vi gjentar våre formaninger fra gårsdagens pressekonferanse: Vi har flere tilfeller knyttet til universitetsmiljøet og utelivet, og ser at det er i sosiale sammenhenger blant yngre folk vi ser størst smittespredning nå. Vi må redusere smitten. Det er derfor viktig at serveringssteder registrerer gjestene sine, alle holder god avstand, er flink med håndhygienen og følger de generelle smittevernrådene.

Fredag 30. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  7 hvorav;
 • 3 personer med antatt smittested Polen
 • 1 person med antatt smittested Oslo
 • 3 nærkontakter til personer som har fått påvist smitte tidligere
Siste påviste tilfelle 29.10.2020
Antall tester gjennomført i går 211
Antall som er isolert pga. covid-19 31
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 194
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Det er flere klynger av smitte i Tromsø:
 • Sør-Tromsøya sykehjem: Ingen i karantene. 2 ansatte og 4 beboere isolert
 • Gruppe med 6 personer i ett reisefølge. 5 personer smittet, antatt smittested Polen.
 • Båten Leinebris: 1 person smittet, antatt smittested er Russland.
 • Klynge med fem personer der fire er knyttet til Handelshøgskolen
 • Klynge etter et smittetilfelle fra uke 43 med antatt smittested Oslo. Smittesporing pågår.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  Se UNN.no – Koronavirus
 


Fredag 30. oktober: Publisering av dagens pandemitall forsinket
Publisering av dagens pandemitall vil bli forsinket i dag grunnet opprydding i vår database med smittetall og -oversikt. Vi kan foreløpig ikke si noe om hvor lenge forsinkelsen vil bli.

Torsdag 29. oktober: Smittetilfeller knyttet til uteliv og studentmiljøer
Vi har en smitteklynge i Tromsø nå med forgreninger til ulike sosiale arenaer, studentmiljø og uteliv blant annet. Ett smittetilfelle er knyttet til besøk på utestedet O'Learys mellom klokken 19:00 og 21:00 den 24. oktober. Samme person har vært på utestedet Gründer klokken 23:00-01:00 samme kveld, den 24. oktober.
– Vi vil oppfordre gjester som var på disse stedene denne datoen om å være oppmerksomme på symptomer og ha lav terskel for å teste seg ved minste symptom, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen. Nærkontakter er kartlagt og kontaktet.
Personen er blant studentene på Handelshøyskolen i Tromsø som har testet positivt for covid-19, og vedkommende har også en deltidsjobb på Tromsøbadet. Det vurderes ikke å være noen smittefare for gjester, men noen av personalet er satt i karantene. Karantenen får ingen driftskonsekvenser for Tromsøbadet.
– Jeg vil uansett oppfordre alle som har forkjølelsessymptomer til å ha lav terskel for å teste seg. Hvis hvert individ gjør det de kan for å redusere faren for å smitte andre eller bli smittet selv, hindrer vi at smitten brer seg på samfunnsnivå, sier kommuneoverlegen.

Torsdag 29. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 3
1 med antatt smittested i Polen. 2 antatt smittet lokalt, smittesporing pågår.
Siste påviste tilfelle 28.10.2020
Antall tester gjennomført i går 152 
Antall som er isolert pga. covid-19 25 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 143
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Sør-Tromsøya sykehjem: alle ansatte ute av karantene, fremdeles 2 som er isolert. Alle fire beboere fremdeles isolert, men vurdering av avisolering pågår.
Fiskebåt Leinebris: fremdeles 1 som har testet positiv. 12 i karantene.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 2 (oppdatert 27. oktober) 
* Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller her. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

Onsdag 28. oktober: Foreløpig ingen flere positive smittetilfeller avdekket blant kormedlemmer
Tromsø kommune har denne uken drevet smittesporing knyttet til et kor. Alle de ti første prøvene tatt av kormedlemmer viser negativt resultat. Vi venter fortsatt på 20 prøvesvar, som er ventet å komme utover kvelden onsdag og torsdag, men vi kan nå med stor sannsynlighet slå fast at aktiviteten i dette koret ikke har vært en massesmittehendelse. Dette var noe vi først fryktet, fordi kor som kjent er en arena som potensielt kan spre smitte. Smittesporingsteamet jobber fortsatt med å finne smittekilden i to positive tilfeller fra denne uka. Tirsdag 27. oktober kom det ett nytt positivt prøvesvar. Vedkommende antas å ha vært nærkontakt til en av de tidligere positive. Vi er fortsatt i en situasjon der vi har relativt lite smitte i Tromsø-samfunnet.

Vi ser enkelttilfeller av personer som er smittet lokalt. Jobben består i å fange opp disse tilfellene og avklare smitteopphavet der det er mulig. Vi oppfordrer alle som har symptomer til å teste seg. Det er et viktig bidrag til å beholde kontroll på smitten i samfunnet, i tillegg til de vanlige forhåndsreglene vi alle må ta. Testkapasiteten på koronasenteret er nå økt for å ta unna pågang fra innbyggere som skal testes.

Onsdag 28. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1 (Smittesporing pågår. Antatt nærkontakt til tidligere tilfelle)
Siste påviste tilfelle 27.10.2020
Antall tester gjennomført i går 188 
Antall som er isolert pga. covid-19 23 
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 128
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 1
Kort status lokale utbrudd Sør-Tromsøya sykehjem intet nytt. Man venter på avisolering av smittede beboere
Fiskebåten Leinefjord, kun én person smittet. Antatt smittested er Russland. De fleste andre i besetningen er i karantene og testes regelmessig.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 2 (oppdatert 27. oktober 2020) 
 


Tirsdag 27. oktober: Dagens pandemitall
 
Antall nye positive siste døgn  2. Begge antatt importsmitte.
I tillegg er det to tilfeller som har fått påvist smitte andre steder, men der smittesporing påvirker Tromsø.
Den ene er en av besetningen på båten Leinebris. For den personen i besetningen som har testet positiv er antatt smittested Russland.

I tillegg er det en person som er hjemmehørende i Tromsø men har testet positiv i annen kommunen i forbindelse med reise. Her pågår smittesporing.
Siste påviste tilfelle 26. oktober 2020
Antall tester gjennomført i går 130
Antall som er isolert pga. covid-19 22
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 106
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Sør-Tromsøya sykehjem ikke noe nytt.
Ellers en rekke enkelttilfeller der enkelte medfører omfattende smittesporing
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 2
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (Oppdatert 26. oktober)
 

Tirsdag 27. oktober: Nye nasjonale retningslinjer
Regjeringen innfører fra onsdag 28. oktober strengere retningslinjer for å begrense covid-19. 
Her finner man blant annet at i private hjem, hager eller hytter ikke bør samle mer enn 5 gjester i tillegg til husstandsmedlemmer. Egne regler for barn i faste grupper.

Det anbefales at alle er sammen med færre personer i sosiale sammenhenger. Antall personer på private arrangement på offentlig sted og leide lokaler begrenses til 50.
I tillegg strammes karanteneplikten inn for utenlandske arbeidere fra og med 31. oktober.

Oppdaterte lenker til ulike områder finner du i fanene lengre ned på denne siden.

Mandag 26. oktober: Koronatelefonen
Onsdag 28. oktober stenger koronatelefonen kl 18:00 grunnet avvikling av personalmøte denne kvelden. 


Mandag 26. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 5 (4 er nærkontakter til kjente tilfeller, 1 ny der smittesporing pågår, foreløpig ukjent smittekilde). 
Siste påviste tilfelle 25. oktober 2020
Antall tester gjennomført i går 130
Antall som er isolert pga. covid-19 22
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 93
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Sør-Tromsøya sykehjem, ingen nye tilfeller
Russisk tråler, alle avisolerte og båten er frigitt.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 2
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (oppdatert 26. oktober) 
 


Mandag 26. oktober: Fra helgens pressemeldinger

Fredag kveld meldte kommunen om tre nye personer som har testet postivt for covid-19. Den ene av disse er student ved UiT Norges arktiske universitet, og har hatt en rekke nærkontakter. Alle disse er kontaktet av kommunens smittesporingsteam og er testet eller vil bli testet.
 
Studenten har tatt buss i perioden vedkommende har vært smitteførende, og kommuneoverlegen ber derfor busspassasjerer være ekstra oppmerksomme på symptomer. Det gjelder personer som mandag 19. oktober tok bussrute 32 fra Hamna til UiT mellom 07:30 og 08:00, passasjerer som tok rute 34 fra UiT via Giæverbukta til sentrum rundt klokken 12:00 og passasjerer som tok rute 28 fra Giæverbukta og nordover mot eller til Hamna mellom klokken 12:00 og 13:00. Disse trenger ikke teste seg uten videre eller være veldig bekymret, men kommunen ber dem være ekstra oppmerksomme på symptomer. 
------
Mandag morgen kommer fiskefartøyet "Leinebris" til kai i Tromsø. Om bord er det en russisk person i mannskapet som har testet positivt på koronaviruset. Vedkommende skal først ha avlagt to negative tester i Russland og ble også testet ved ankomst til Norge før han gikk om bord. Rundt et døgn senere var det positive resultatet klart.

Helsepersonell fra Tromsø kommune går om bord for å teste hele mannskapet. Ingen fra båten får gå på land før testresultatene er avklart. Dette kan være avklart mandag kveld. Det er ikke avklart om den positive i mannskapet skal tas ut av båten og til isolasjon på koronasenteret i Kroken.
 
- Båten innebærer ingen fare for befolkningen i Tromsø. Dette er en smittesituasjon vi har kontroll på, sier fagleder Øivind Benjaminsen ved koronasenteret.

Fredag 23. oktober: Dagens pandemitall
 
Antall nye positive siste døgn
Siste påviste tilfelle 21.10.2020
Antall tester gjennomført i går 149 
Antall som er isolert pga. covid-19 19
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 68
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen endringer lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 7
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 22. oktober) 
Antall vaksiner satt i på kommunens vaksineringssted (mot sesonginfluensa) 240


Torsdag 22. oktober. Dagens pandemitall
 
Antall nye positive siste døgn 1. Smittested Sverige 
Siste påviste tilfelle 21.10.2020
Antall tester gjennomført i går 137
Antall som er isolert pga. covid-19 20
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 69
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Russisk tråler: ingen nye tilfeller. Av de 30 smittede er nå 25 ute av isolering. De fire som ikke ble smittet er ute av karantene. Det gjenstår 5 personer i isolering.
Utbrudd Sør-Tromsøya sykehjem: ingen nye tilfeller. Siste positive er fra fredag 16. oktober.
Siste tilfelle uten kjent kilde fra 19. oktober. Smittesporing foregår ennå.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 7
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (Oppdatert 19. oktober) 
 


Onsdag 21. oktober. Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 1. Antatt smittet i Polen. 
Siste påviste tilfelle 20.10.2020 
Antall tester gjennomført i går 154
Antall som er isolert pga. covid-19 21
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 68
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Sør-Tromsøya sykehjem ingen nye tilfeller.
Russisk tråler, ingen nye tilfeller
Siste person smittet lokalt med ukjent smittekilde 19. oktober. Smittesporing med jakt på smittekilde pågår fremdeles. Dette innebærer blant annet testing av aktuelle personer som gjør at det tar tid. Det er ikke mistanke om at det har vært en massesmittehendelse.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 7
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 19.10.2020) 
 

Tirsdag 20. oktober: Ukesrapport for perioden 21. til 27. september
To lokale utbrudd har preget arbeidet med covid-19 i Tromsø. Det ene er utbrudd knyttet til en russisk tråler. Her testet 30 av et mannskap på 34 positivt. Dette utbruddet førte til at Tromsø fikk et høyt nivå på antall smittede, men dette utbruddet har ingen betydning for vurderingen av smittesituasjonen i Tromsø da mannskapet har vært isolert hele tida. I tillegg har det vært et utbrudd på Sør-Tromsøya sykehjem. Her har til nå fire beboere og fem ansatte testet positivt. Alle disse er ennå isolert. Det ble for to uker siden påvist smitte hos en elev ved Langnes skole. Denne situasjonen er over uten at noen andre har fått påvist smitte. Høstferien i Tromsø i uke 41, og i resten av landet i uke 40, har sannsynligvis vært årsak til en økning av smitteimport de siste ukene. Fremdeles er importsmitte den mest sannsynlige smittemåte i Tromsø. Den største risiko er knyttet til massespredningshendelser dersom disse deltar på arrangementer med mange deltakere og dårlig gjennomførte smittevernrutiner.
Tirsdag 20. oktober. Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 2. (1 person smittet i Polen. 1 person smittet i Tromsø, smittesporing pågår). 
Siste påviste tilfelle 19.10.2020
Antall tester gjennomført i går 129
Antall som er isolert pga. covid-19 23
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 62
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Russisk tråler, ingen nye. Avisoleringer pågår.
Sør-Tromsøya sykehjem. Ingen nye.
Norsk fiskebåt med mannskap på 14 ble testet. 13 har testet negativ. Den siste må retestes.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud  7
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 19. oktober 2020)
 


Mandag 19. oktober: To ansatte på Sør-Tromsøya sykehjem har testet positivt
Ytterligere to ansatte på Sør-Tromsøya sykehjem har testet positivt for covid-19. I tillegg er en prøve inkonklusiv der det endelige resultatet kommer senere.
Begge smittede var allerede definert som nærkontakter og i karantene på tidspunktet for test. Nærkontaktene kartlegges nå av smittesporingsteamet.
Totalt har fire beboere og fem ansatte testet positivt for covid-19.


Mandag 19. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  2 (begge nærkontakter og ansatte ved Sør-Tromsøya sykehjem, begge var i karantene).
Siste påviste tilfelle  18. oktober 2020
Antall tester gjennomført i går 97
Antall som er isolert pga. covid-19 21
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 57
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Russisk tråler, 30 personer av 34 testet positiv. 4 er i karantene
Sør-Tromsøya sykehjem 4 beboere og 5 ansatte smittet.
Siste tidspunkt for påvist lokalt smittet uten kjent smittekilde er 6. oktober.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (oppdatert 15. oktober)


Fredag 16. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Siste påviste tilfelle 13. oktober.
Antall tester gjennomført i går 136
Antall som er isolert pga. covid-19 37
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 95
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Sør-Tromsøya sykehjem: ingen nye tilfeller siste to dager. Totalt 4 beboere og 2 ansatte smittet.
Russisk tråler: 30 smittet, 4 i karantene.
Generell smitte i Tromsø: ingen nye tilfeller med lokal smitte og ukjent smittekilde siden 6. oktober
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 21 
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (oppdatert 15. oktober) 
 

​15. oktober: Ukesrapport for perioden 5. til 11. oktober

Den siste uka har vært preget av smitte på russisk tråler. Dette medfører at det blir registrert mange personer i Tromsø med påvist covid-19.  Tråleren utgjør en vesentlig belastning på helsetjenestene i kommunen, men utgjør ikke fare for smitte til befolkningen. 

I tillegg til noen enkelttilfeller med importsmitte har det vært noen tilfeller med personer som har ukjent smittekilde og som ikke har vært på reise.

De nevnte tilfellene har medført smitte på Sør-Tromsøya sykehjem, og fire beboere på én avdeling er smittet. Det er ikke tegn til smittespredning til resten av sykehjemmet.

Smittesituasjonen i Tromsø må sies å vippe mellom fase 1 (enkelttilfeller) og fase 2 (importtilfeller med nye tilfeller i klynger).

Testing av personer tilknyttet utesteder med smittetilfeller har ikke gjort at man har funnet flere tilfeller, og konklusjonen er at det ikke har foregått massespredning på de utestedene som har vært i fokus.
   

Torsdag 15. oktober: Dagens pandemitall
 
Antall nye positive siste døgn
Siste påviste tilfelle 13. oktober 
Antall tester gjennomført i går 130
Antall som er isolert pga. covid-19 44
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 97
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen nye som er lokalt smittet med ukjent kilde siste seks dager.
Utbrudd sykehjem: ingen nye positive.
Utbrudd russisk tråler: ingen nye positive
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 25
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (oppdatert 12. oktober) 
 


Onsdag 14. oktober: Dagens pandemitall
 
Antall nye positive siste døgn  5, 2 knyttet til russisk tråler, 1 nærkontakt Sør-Tromsøya sykehjem, 1 person som har kommet fra utlandet, 1 person som er nærkontakt til annet smittetilfelle
Siste påviste tilfelle 13.10.2020
Antall tester gjennomført i går 147
Antall som er isolert pga. covid-19 45
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 104
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Aktuelle utbrudd er russisk tråler og Sør-Tromsøya sykehjem. Ingen nye tilfeller med ukjent smittekilde.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 45
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (oppdatert 12. oktober)
 

Onsdag 14. oktober: Nye smittetilfeller i Tromsø

Det ble i går kveld (tirsdag 13. oktober) bekreftet fem nye personer som har testet positivt på covid-19 i Tromsø. 
 • En ansatt ved Sør-Tromsøya sykehjem. Vedkommende har vært i karantene siden sist torsdag. Sykehjemmet har varslet pårørende til beboere på avdelingen
 • 2 mannskaper ombord på den russiske tråleren Obelyay
 • 1 polsk borger som testet seg ved ankomst til Tromsø
 • 1 nordmann bosatt i Tromsø
Smittesporingsteamet til Tromsø kommune arbeider for å kartlegge alle nærkontakter og vil be disse om å gå i karantene. Alle som er bekreftet positiv, er i isolasjon.

Tirsdag 13. oktober: Dagens pandemitall
 
Antall nye positive siste døgn 0
Siste påviste tilfelle 9. oktober, seks personer 
Antall tester gjennomført i går 157 
Antall som er isolert pga. covid-19 40
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 98
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Tråler med mannskap på 34, hvorav 28 er testet positiv. De resterende er i karantene.
3 enkelttilfeller med ukjent smitteopphav. Det jobbes med smittesporing.
Smitte på Sør-Tromsøya sykehjem med 4 beboere som er blitt smittet. Ingen nye tilfeller her.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 27 
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (Oppdatert 12. oktober) 
 

Mandag 12. oktober: Koronatelefonen fortsetter med utvidet åpningstid
Det er mange som ringer koronatelefonen og kommunen har derfor de neste tre ukene åpent fra 08:30 til 19:00.
Bestilling av time for koronatest kan gjøres via vår digitale bestillingsløsning via app eller via internett.


Mandag 12. oktober: Korona-tilfeller i helga
Fra pressemelding søndag 11. oktober:
 • Ingen nye positive siste døgn
 • Antall isolert: 40. Av disse er 28 mannskap ombord på tråleren Obeylay. 
 • Antall i karantene: 106
 • Antall covid-19-prøver tatt siste døgn: 174
- Vi har ikke fått svar på alle prøver, men det er godt nytt at et stort antall prøver ikke har gitt nye positive. Mange av de som tar covid-19-test er knyttet til utelivet, som ansatte eller gjester. Pågangen på koronatelefonen gikk ned i løpet av lørdagen, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.


Fra pressemelding lørdag 10. oktober: Fem nye personer i Tromsø har bekreftet positivt på covid-19. Antallet positive i Tromsø er nå 40, av disse er 28 mannskaper ombord på den russiske tråleren Obelyay

Alle smittede er gått i isolasjon, og smittesporingsteamet til Tromsø kommune arbeider med å kartlegge nærkontakter. Så langt kommunen kjenner til, er helsetilstanden til alle som er smittet i Tromsø for øyeblikket bra. Noen har lette symptomer. 

- Vi har allerede rimelig god oversikt på nærkontakter til de sist smittede, fordi de i hovedsak knyter seg til tidligere smitte, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem i Tromsø kommune.


Mandag 12. oktober: Dagens pandemitall

​Følgende er pandemitall for Tromsø per 12. oktober 2020
Hva rapporteres Tall per i går klokka 2400
Antall nye positive siste døgn 0
Siste påviste tilfelle 9. oktober. 6 personer påvist positive
Antall tester gjennomført i går 119 
Antall som er isolert pga. covid-19 41
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 88
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd
 1. Tråler med besetning på 34, hvorav 28 har testet positiv.
 2. Ansatt på Sør-Tromsøya sykehjem har testet positiv. 4 beboere er smittet.
 3. 3 personer i en klynge der opphavet til smitten er ukjent og under utredning, mens disse tre er nærkontakter til hverandre.
 4. Alle nærkontakter knyttet til smittet elev ved Langnes skole er ute av karantene uten at noen har blitt smittet.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 27 
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 1 (oppdatert 12. august) 
 

Fredag 9. oktober: 37 registrerte smittede
Smittestatus i Tromsø per fredags ettermiddag er at det er 32 registrerte covid-19-smittede, inkludert de 25 tilhørende den russiske tråleren Obelyay. Alle de smittede er i isolasjon nå. Smittesporing pågår fortsatt og vil pågå gjennom helgen.

Fredag 9. oktober: Prelaten-tilfellet er sannsynligvis «import»-smitte
Den ansatte ved Prelaten, som vi tidligere har meldt er smittet, er sannsynligvis smittet et annet sted hvor det er mer smitte enn i Tromsø. Vedkommende er i isolasjon.

Fredag 9. oktober: Ved utelivsbesøk – registrer deg
Dersom du i helgen blir forespurt om å registrere deg som gjest når du besøker kafeer, puber eller restauranter, oppfordrer vi deg til å samtykke til dette. Du kan bli forespurt om å registrere deg ved enten direktehenvendelse fra servicepersonalet, eller elektronisk – gjerne via smarttelefonapplikasjoner. I helgen er det frivillig å registrere seg, men gjesteregistrering vil effektivisere vårt smittesporingsarbeid betraktelig dersom det i etterkant blir avdekt smitte ved det aktuelle utestedet. Fra mandag 12. oktober er det obligatorisk å la seg registrere på steder som serverer alkohol.

Fredag 9. oktober: Pressekonferanse i dag klokken 15:15
Vi har innkalt til pressekonferanse på rådhuset i dag klokken 15 om koronasituasjonen i Tromsø, og kommunens håndtering av den. Temaene er i hovedsak smittestatusen ved Sør-Tromsøya sykehjem, utelivet og utelivsbransjens håndtering av koronasituasjonen, og øvrig smittesituasjon og -sporingsarbeid. Vi gjør oppmerksom på at Tromsø kommune ikke sender pressekonferansen direkte på nett i egen regi, men mediene har som vanlig anledning å sende pressekonferansen direkte. NRK Troms og Finnmark, Nordlys og iTromsø har for vane å «streame» våre pressekonferanser.

Fredag 9. oktober: Utvidet åpningstid på koronatelefonen
I dag, lørdag 10. og søndag 11. oktober er koronatelefonens åpningstid midlertidig forlenget. Åpningstiden er 08:30 – 19:00. Innringere kan bli møtt av en telefonsvarer som oppgir en annen åpningstid, men denne kan publikum da se bort fra. Det kan periodevis være lang ventetid på å komme gjennom på koronatelefonen. Dersom henvendelsen gjelder bestilling av time til koronatesting, har mange anledning til å bestille time via vår digitale bestillingsløsning via app eller via internett. Vårt koronasenter, som har ansvaret for koronatelefonen og koronatesting, har styrket bemanningen gjennom hele helgen.

Fredag 9. oktober: Fem smittetilfeller ved Sør-Tromsøya sykehjem
Tre beboere ved Sør-Tromsøya sykehjem ble i går kveld testet positivt på covid-19. Disse kommer i tillegg til en beboer og en assistent på sykehjemmet som tidligere har testet positivt. Smittesporing og smitteverntiltak er i gangsatt.

Fredag 9. oktober: Var du på Prelaten 2. eller 3. oktober? Vær vár på symptomer
De som som har besøkt utestedet Prelaten 2. eller 3. oktober oppfordres til å være oppmerksom på symptomer på korona, og ta kontakt med koronatelefonen hvis symptomer oppstår i etterkant av besøket. Koronatesting kan også bestilles via vår digitale bestillingsløsning på app eller internett. Oppfordringen til publikum er å ha lav terskel for tå ta kontakt og for å bestille testing. Ta gjerne HelseNorges koronasjekk.

Fredag 9. oktober: Smittesporing pågår – mange i isolasjon og i karantene
Fredags formiddag er det i Tromsø registrert tilsammen 31 personer i isolasjon og 110 i karantene, men disse tallene er forventet å endre seg i løpet av dagen i dag.

Tirsdag 6. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Siste påviste tilfelle 03.10.2020
Antall tester gjennomført i går 128
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 91
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd
 • Smittet ansatt på UNN: 13 nærkontaker.
 • Smittet elev ved Langnes skole: 71 nærkontakter (det ble identifisert én ny nærkontakt i går). 9 personer knyttet til skolen ble testet basert på symptomer søndag 4. oktober. Alle testene var negative.
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 5. oktober 2020) 


Torsdag 8. oktober: Smittetilfeller i Tromsø knyttes til samme utested
Kommunens smittesporingsteam knytter tre av smittetilfellene den siste tiden til utestedet No. 24 i Tromsø. Alle tre har vært gjester på utestedet 1-3. oktober. Kommunen jobber nå tett med No. 24 for å kartlegge nærkontakter og bevegelser. Stedet er stengt ned for dagen og lokalene vaskes etter gjeldende smittevernregler.

Personer som har oppholdt seg på utestedet på nevnte datoer bes være obs på symptomer, det skal være lav terskel for å bestille testtime på Helseboka eller koronatelefonen. Nærkontakter til de tre smittede er allerede satt i karantene.


Torsdag 8. oktober: Telenor-problemer for korona-telefonen (oppdatering: skal være utbedret)

Koronatelefonen i Tromsø er påvirket av tekniske problemer hos Telenor. Dette fører til at personer som ringer kan få problemer med å komme gjennom, og at det kan bli litt ventetid. De som kan oppfordres til å bruke nettbestilling. Telenor jobber med saken.

Torsdag 8. oktober: Ny test fra tråler positiv
Det totale antallet smittede på den russiske tråleren Obelyay er nå 25. Den siste av prøvene som ble tatt av mannskapet er ferdig, og ytterligere ett tilfelle er bekreftet positivt. Vedkommende er flyttet til Tromsø kommunes isolasjonsavdeling i Kroken. Oppdaterte smittetall fra skipet viser nå at 25 av et mannskap på 34 har testet positivt for covid-19, mens ni er negative. 

Onsdag 7. oktober: Utvidet åpningstid på koronatelefonen
I forbindelse med flere smittetilfeller i Tromsø utvides koronatelefonen til kl 19:00 i kveld. Talemeldingen når man ringer sier at telefonen stenger kl 15, men den er altså åpen utover ettermiddagen.
Vi dobler også  testkapasiteten i kveld, og i morgen fra 0830-1500.


Onsdag 7. oktober: Smittetilfeller på russisk tråler i Tromsø
 
Totalt 24 personer av et mannskap på 34 personer ombord på den russiske tråleren Obelyay har testet positivt på covid-19. Hele mannskapet har hatt landlovsnekt og har ikke kunnet gå i land siden båten ankom Tromsø.

Vi regner derfor med at det er liten fare for spredning av smitte utover mannskapet på tråleren.
 
Mer informasjon vil bli gitt på dagens pressekonferanse klokken 13, der også smittetilfellet i tilknytning til Driv blir tema. Bare adgang for media, konferansen streames ikke av Tromsø kommune i egen regi.

Pressekonferansen streames åpent av mediehuset  iTromsø. Du finner streamen her. (abonnement ikke påkrevd).


Mandag 5. oktober: Status på smittesituasjonen ved Langnes skole
Mandag kveld kom resultatet fra tester gjort på en gruppe elever fra Langnes skole. Alle er negative for covid-19.
Se egen side med oppdateringer fra Langnes skole her.

Mandag 5. oktober: To smittetilfeller fredag og lørdag
Det er påvist to nye tilfeller av covid-19 fredag 2. oktober og lørdag 3. oktober. Begge personene har blitt smittet i utlandet og begge har blitt testet kort tid etter ankomst. I tillegg har en elev på Langnes skole i helga testet positiv på covid-19, les mer her.

5. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Siste påviste tilfelle 3. oktober 2020 (elev på skole i Tromsø)
Antall tester gjennomført i går  13 (testsenteret var i utgangspunktet stengt pga. flytting, men smitte på skole gjorde at et ble utført noen tester)
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 90
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Smittet elev på skole har medført at 63 elever og 7 ansatte er i karantene. Smittet ansatt på UNN har medført at 8 ansatte, 1 pasient og 1 pårørende er satt i karantene
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19

Fredag 2. oktober: Mandag åpner Tromsøs nye koronasenter i Kroken.
Skal man teste seg for covid-19 og har fått time skal man fra mandag  5. oktober dra til tidligere Kroken sykehjem i Jadeveien. Vi minner om at man ikke skal møte opp uten avtale på forhånd. I forbindelse med overflytting vil testsenteret i Fiolvegen og koronatelefonen være stengt hele søndag 4. oktober. Bestilling via nett og appen Helseboka vil fungere som normalt.

2. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  1
Siste påviste tilfelle 01.10.2020
Antall tester gjennomført i går 94
Antall som er isolert pga. covid-19 3
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 18
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd. Kun enkelttilfeller
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 1. oktober 2020) 
 

​Torsdag 1. oktober: Nye skjenketider og delvis oppstart av breddeidrett fra 12. oktober.
Nye nasjonale retningslinjer for smitteverntiltak innføres også i Tromsø. Det blir en trinnvis gjenåpning av breddeidretten for voksne, skjenkestopp ved midnatt oppheves og fra denne datoen kan inntil 600 personer være til stede på utendørsarrangementer, fordelt på grupper på inntil 200 personer. Det vil også være tilstrekkelig med ett sete mellom personer på arrangementer med fastmonterte seter. Les mer på regjeringens nettsider: Smitteverntiltak erstattes av lokale tiltak ved smitteutbrudd.
​Torsdag 1. oktober: Ett nytt smittetilfelle
En person ansatt ved UNN i Tromsø har testet positivt på covid-19. Vedkommende har vært i Oslo i helgen, og fikk symptomer etter retur til Tromsø. Vedkommende testet seg i går, 30. september, og svar på prøven fikk vi i formiddag. Smittesporingsarbeid pågår. Fem pasienter, fem pårørende og åtte ansatte er nå i karantene, skriver UNN i en pressemelding.

1. oktober: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
Siste påviste tilfelle 26.09.2020
Antall tester gjennomført i går 131
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 4
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 28. september 2020) 
 


30. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Siste påviste tilfelle 26. september
Antall tester gjennomført i går 112
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 4
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 28. september)
 


29. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Siste påviste tilfelle 26.09.2020
Antall tester gjennomført i går 168
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 5
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 28. september)
 

28. september: Ukesrapport for perioden 21. til 27. september
Det har vært påvist ett positivt smittetilfelle i uke 39. Vedkommende er antatt smittet i utlandet. Én person er satt i karantene knyttet til dette tilfelle. Det pågår ingen lokale utbrudd.
28. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn 0
Siste påviste tilfelle 26. september 2020 (Smittet i utlandet, 1 nærkontakt)
Antall tester gjennomført i går 63
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 4
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 25. september)
 


25. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 19.09.2020
Antall tester gjennomført i går 121
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 6
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 1
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 21. september)


24. september: Ukesrapport for perioden 14. til 20. september
Det har vært to positive i løpet av uka, begge med antatt smitte utenfor Tromsø, og med begrenset antall personer i karantene. Det har vært en «klynge» med smitte innad i én husstand, og med nærkontakter både i hjemmetjeneste og barnehage. Alle nærkontakter har gått ut av karantene uten at det er påvist smitte. Fremdeles er viktigste utfordring spredning av smitte fra områder med utbrudd andre steder i landet. Sett opp mot FHIs faseinndeling av pandemien er vi i overgangen mellom fase 1 (enkelttilfeller) og fase 2 (importtilfeller med nye tilfeller i «klynger»).

24. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 19. september (mulig smittet påvist 22. september er nå avklart som falsk positiv og regnes da som negativ)
Antall tester gjennomført i går 117
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 5
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer isolert pga. covid-19  i kommunalt bo-tilbud 1
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (Oppdatert 21. september)
 

23. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  1 (uavklart om dette er reell positiv, videre undersøkelser pågår, begrenset smittesporing)
Siste påviste tilfelle 22.09.20
Antall tester gjennomført i går 137
Antall som er isolert pga. covid-19 6
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 7
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd  Ingen pågående lokale utbrudd.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling  1
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 21.09.2020

22. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 19.09.2020
Antall tester gjennomført i går 168
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 5
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Siste klynge med 3 smittede. Alle nærkontakter er ferdig med karantene. Ikke påvist ny smitte.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling 1
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (Oppdatert 17.09.2020)
 

21. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle  19.09.2020 (antatt smittet i utlandet)
Antall tester gjennomført i går 91
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 31
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd «Klynge» med tre positive, hvorav én ansatt i hjemmetjenesten og ett barnehagebarn. For begge er vi nå kommet til karantenedag 10. Ennå ikke påvist nye smittetilfeller knyttet til disse.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling  1 (bor i kommunal bolig, pandemiavdelingen ikke etablert ennå)
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 17. september)

20. september: En person smittet
En person bosatt i Tromsø har testet positivt på covid-19. Vedkommende er gått i isolasjon, og en nærkontakt er i karantene. Smitten stammer trolig fra en utenlandsreise. Den smittede har milde symptomer. – Vi har ingen kjent smittespredning i Tromsø, men i andre deler av landet har vi en tid sett betydelig økt smitte. Vi vet at et lokalt utbrudd kan oppstå raskt. Det viktigste hver enkelt av oss kan gjøre for å forebygge smitte, er fortsatt å følge smittevernråd som er gitt, sier smittevernoverlege Trond Brattland i Tromsø kommune. Rådene som gjelder, er fortsatt:
 • En svært lav terskel for holde seg hjemme ved symptomer på forkjølelse/korona. Dette gjelder også barn i barnehage og skole.
 • Vask hender ofte og godt, i minst 20 sekunder hver gang.
 • Oppretthold avstandsregler og ikke samle seg i større grupper enn det som er anbefalt. Private sammenkomster kan gjennomføres i grupper på maksimalt 20 personer. For arrangementer på offentlig sted er maksimal gruppestørrelse 200.
 • Hoste/nyse i armhulen eller et lommetørkle.
I Tromsø er det pr. 20. september fem personer i isolasjon og 31 personer i karantene.

18. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn
 1. Vedkommende har vært nærkontakt, antatt smittet i Oslo. Smittesporing pågår.
Siste påviste tilfelle 17.09.2020
Antall tester gjennomført i går 155
Antall som er isolert pga. covid-19 5
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 34
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Lokal klynge med 3 som er smittet, hvorav én vurdert som «sannsynlig tilfelle». Ingen nye positive i denne klyngen. For både hjemmetjenesten og barnehagen har det nå gått 7 dager siden siste dag smitte kan  ha skjedd.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling  0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 17. september 2020)
 

17. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 14.09.2020*
Antall tester gjennomført i går  150
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 34
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd
Lokal klynge med 3 som er smittet, hvorav én vurdert som «sannsynlig tilfelle». Ingen nye positive i denne klyngen. For både hjemmetjenesten og barnehagen har det nå gått 6 dager siden siste dag smitte kan  ha skjedd.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling  0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  1
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 14. september)

* Sannsynlig tilfelle, som betyr at vedkommende har vært smitteutsatt, har symptomer, men at det er vanskelig å få tatt prøve av vedkommende. Vedkommende blir da definert som sannsynlig covid-19-tilfelle og håndteres som det.

16. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 14.09.2020*
Antall tester gjennomført i går  151
Antall som er isolert pga. covid-19 4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 34
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Klynge med tre positive husstandsmedlemmer. Totalt 28 nærkontakter.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling  0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 14. september)

* Sannsynlig tilfelle, som betyr at vedkommende har vært smitteutsatt, har symptomer, men at det er vanskelig å få tatt prøve av vedkommende. Vedkommende blir da definert som sannsynlig covid-19-tilfelle og håndteres som det.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller i Tromsø. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

15. september: Dagens pandemitall
Vi gjør oppmerksom på at tilfellet omtalt her er det samme tilfellet som ble omtalt i går, 14. september, lenger ned i spalten her.
Antall nye positive siste døgn  1, vurdert som sannsynlig covid-19*
Siste påviste tilfelle  14.09.2020
Antall tester gjennomført i går  180
Antall som er isolert pga. covid-19  4
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 19
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Én person antatt smittet i Oslo, påvist smittet forrige uke. To husstandsmedlemmer. En påvist smittet, den andre vurdert som sannsynlig smittet og håndteres som om vedkommende er smittet. Den ene jobber i hjemmetjenesten. To tjenestemottakere og tre ansatte satt i karantene. Ytterligere to i karantene utenfor arbeidsplass. Den andre som er smittet er et barn i en barnehage. Fem ansatte og 13 barn i karantene.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling  0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 14. september 2020)
* Sannsynlig smittet betyr at vedkommende har vært smitteutsatt, har symptomer, men at det er vanskelig å få tatt prøve av vedkommende. Vedkommende blir da definert som sannsynlig covid-19 og håndteres som om det er påvist smitte.

Vi gjør også oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller i Tromsø. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

15. september: Ukesrapport for perioden 7. til 13. september
Det har vært tre positive covid-19-tilfeller i løpet av uken. To av disse har antatt smittested utenfor Nord-Norge. Den tredje er husstandsmedlem til en av de disse to, og har blitt smittet vi av vedkommende. Fremdeles er vår viktigste utfordring å hindre spredning av smitte fra områder med utbrudd andre steder i landet.

14. september: Et barn i Norlandia Polarmåsen barnehage i Tromsø har blitt smittet av koronaviruset covid-19. Alle nærkontakter er kontaktet, formen til barnet er god. Barnet er i familie med en person som fredag forrige uke testet positivt på covid-19, og har vært i karantene siden fredag ettermiddag. I alt er 13 barn og 5 ansatte i barnehagen i karantene. 
Hele barnehagen vil holde stengt tirsdag, for å desinfiseres og vaskes ned. Foreldre som er urolig, oppfordres til å ta kontakt med barnehagen.

14. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 12. september 2020
Antall tester gjennomført i går 79
Antall som er isolert pga. covid-19 3
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 15
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd En person testet positiv den 11. september. Husstandsmedlem testet positiv 12. september. Husstandsmedlemmet er ansatt i hjemmetjenesten. To tjenestemottakere satt i karantene.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling  0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud  0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar  0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 10. september)


12. september: Ytterligere en person smittet
En ansatt i Midtbyen hjemmetjeneste i Tromsø kommune har testet positivt på covid-19. Vedkommende er gått i isolasjon og nærkontakter er i karantene. – Vi har god kontroll på nærkontakter, som er få. Smittesporingsteamet har lørdag kveld vært i kontakt med alle. De er nå gått i karantene, sier smittevernoverlege Trond Brattland. Den smittede er nærkontakt med en som fredag 11. september fikk påvist covid-19 og har vært i karantene siden fredag. Vedkommende har hatt nærkontakt med to pasienter og tre kollegaer. Formen til den som er smittet er god, ingen nærkontakter har utviklet symptomer. – Det er mange som får tjenester fra hjemmetjenesten i Tromsø. Dersom man ikke er blitt kontaktet, er man ikke nærkontakter og trenger ikke uroe seg, sier Brattland.

12. september: En har testet positivt på covid-19
Det ble fredag 11. september, påvist et nytt tilfelle av covid-19 i Tromsø. Smittesporing er utført og nærkontakter satt i karantene. Nærkontakter som utvikler symptomer vil bli testet. Den smittede er bosatt i Oslo, men er på besøk i Tromsø. Man antar at smitten har skjedd i hjemkommunen.

11. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 08.09.2020
Antall tester gjennomført i går 140
Antall som er isolert pga. covid-19 1
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 5
Ventetid på test – befolkning (dager) 1
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19 0 (oppdatert 10. september)
Vi gjør oppmerksom på at det kan være forskjell i rapporteringen om nye tilfeller av covid-19 mellom det antallet kommunen offentligjør og det antallet Folkehelseinstuttet (FHI) offentliggjør. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettside, og aviser som rapporterer fra denne, registreres alle smittede som har folkeregistrert adresse i Tromsø som smittetilfeller i Tromsø. Eksempelvis vil borteboende studenter i Oslo, som er folkeregistrert i Tromsø, i FHIs statistikk registreres på Tromsø.

10. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 08.09.2020
Antall tester gjennomført i går 136
Antall som er isolert pga. covid-19 1
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 5
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 7. september)


9. september: Én har testet positivt på covid-19
På kvelden den 8. september var det én person som testet positivt på covid-19. Vedkommende er såkalt nærkontakt, og vi antar smittested er på Østlandet. Vi jobber nå med smittesporing.

9. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  1
Siste påviste tilfelle 08.09.2020
Antall tester gjennomført i går 144
Antall som er isolert pga. covid-19 1
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 3
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd. Ett nytt tilfelle. Nærkontakt, antatt smittested Østlandet. Smittesporing pågår.
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 7. september)

8. september: Vi publiserer dags- og ukesrapporter
Vi vil nå daglig publisere dagsrapporter her under «Siste nytt» som viser pandemitall, som kommunen har registrert siste døgn. Dagsrapportene har fast overskrift som lyder «Dagens pandemitall».

I tillegg vil vi hver mandag publisere en ukesrapport her. Første ukesrapport er publisert, og er å finne lenger ned i spalten her.

7. september: Ukesrapport for 31. august til 6. september
Utdrag fra rapporten: Det er ingen pågående utbrudd i Tromsø, og ingen som er i isolasjon på grunn av sykdom. Det er heller ingen som er i karantene på grunnlag av å være nærkontakt. Det ser ut til å ha gått en forkjølelsesbølge med rhinovirus, men denne virker nå å være avtakende. Selv med omfattende testing av personer med symptomer på luftveisinfeksjon har det ikke blitt påvist personer som er smittet lokalt. Dette tyder på at sannsynligheten for lokal smittespredning for tiden er svært lav.
8. september: Fire i karantene
Det siste døgnet har vi testet i alt 119 personer og alle ga negativt resultat. Likevel er fire personer satt i karantene på bakgrunn av å være såkalte nærkontakter. Disse fire er i karantene grunnet smitteutbrudd andre steder i landet. Det er ingen registerte smittede i Tromsø nå.

8. september: Dagens pandemitall
Antall nye positive siste døgn  0
Siste påviste tilfelle 19.08.2020
Antall tester gjennomført i går 119
Antall som er isolert pga. covid-19 0
Antall som er i karantene pga. å være nærkontakt 4
Ventetid på test – befolkning (dager) 0
Ventetid på test – helsepersonell (dager) 0
Kort status lokale utbrudd Ingen lokale utbrudd. Personer i karantene knyttet til utbrudd andre steder i landet
Antall personer innlagt på kommunes pandemiavdeling 0
Antall personer som oppholder seg i kommunens karantenetilbud 0
Antall personer som har botilbud hos kommunen i avvente på testsvar 0
Antall pasienter innlagt på UNN (Tromsø) pga. covid-19  0 (oppdatert 7. september 2020)
 

7. september: Ingen i isolasjon eller i karantene
Per søndag 6. september ved midnatt natt til mandag er det i Tromsø ingen personer i isolasjon eller i karantene grunnet covid-19. Søndag testet vi 92 personer for covid-19, og følgelig var det null positive tilfeller.

4. september: Aleris Tromsø har gjenåpnet testtilbudet, men kun for dem uten symptomer
Aleris Sykehus i Tromsø, som er en privat og kommersiell aktør uten tilknytning til kommunen, har meldt at de fra og med fredag 4. september 2020 kan tilby koronatest for personer uten symptomer. Dette er et tilbud for dem som av ulike årsaker trenger dokumentasjon på at man ikke har korona. Les mer om deres testtilbud på Aleris' nettsider: Aleris Tromsø. Aleris melder også at de på sikt vurderer å tilby testing også for dem med symptomer.

3. september: Nå kan du bestille time til koronatest via nett
Du finner all info, lenke til bestillingsløsningen og instruksjoner her: Her kan du bestille time for koronatest på nett

3. september: Kun én er i isolasjon – kort ventetid på test
For ordinære innbyggere er ventetiden fra bestilling til testing på vår koronateststasjon på kun én dags venting. For helsearbeidere tilbys testing samme dag som bestilling. Det er for tiden ingen registrerte lokale utbrudd i tromsøområdet. Det er kun én person som er i isolasjon grunnet smitte av covid-19, og én i karantene fordi vedkommende er nærkontakt av en smittet person. Det siste døgnet har vi testet 135 personer, og alle ga negativt resultat.

31. august: Ingen nye smittetilfeller siden 19. august
Det siste døgnet har vi testet 83 personer for covid-19, og alle har testet negativt. Antall i Tromsø som per i dag er isolert grunnet covid-19, er to personer. Én person er i tillegg i karantene fordi vedkommende er nærkontakt. Vi har ingen registrerte lokale smitteutbrudd for tiden, og siste nye smittetilfelle i Tromsø var 19. august.

31. august: Derfor kan det være ulik rapportering om antall smittetilfeller
Det kan tidvis være forskjell på antallet nye tilfeller av covid-19. Dette skyldes at vi rapporterer på antall som er testet i Tromsø. På FHIs nettsider og i aviser som rapporterer fra denne er alle som har testet positivt og som har folkeregistrert adresse i Tromsø oppført. Typiske eksempler er studenter, som har sin folkeregistrerte i Tromsø, men som bor og studerer i Oslo. Tromsø kommunes tall har større aktualitet for Tromsøs befolkning siden disse bedre beskriver smittesituasjonen lokalt.

28. august: Dobler kapasiteten ved koronasenteret
Fra og med den 29. august utvides testkapasiteten til det dobbelte ved koronasenteret i Tromsø. I tillegg til utvidet testkapasitet, arbeider kommunen nå med å doble bemanningen på linjen til koronatelefonen og også i arbeidet med smittesporing. Den kommende uken rekrutteres det nye ressurser fortløpende. Opplæringen er allerede i gang. 
 
20. august: Vitusapotek-kunder bes være oppmerksomme på luftveisinfeksjoner
Torsdag den 19. august ble det påvist smitte av covid-19 hos én ansatt ved Vitusapoteket på Jekta i Tromsø. Det er sannsynlig at vedkommende ble smittet i utlandet. Mange er satt i karantene grunnet smittetilfellet, og butikken blir vasket og rengjort.

I forbindelse med dette smittetilfellet anbefaler vi at alle som har vært kunde på dette apoteket lørdag den 15. august er ekstra oppmerksomme på tegn på luftveisinfeksjon.

–  Vi tror at smitterisikoen har vært lav, men vil for sikkerhets skyld gjøre folk oppmerksomme på situasjonen, og be om at de som kjenner tegn på luftveisinfeksjon, etter å ha vært på apoteket denne dagen, tar kontakt med Tromsø kommunes koronatelefonen for testing (tlf. 469 07 899), sier smittevernoverlege i Tromsø kommune, Trond Brattland.

Vi understreker at denne anbefalingen kun gjelder kunder for dette ene apoteket og kun for denne dagen. Dersom man har vært på apoteket denne dagen og ikke har tegn på luftveisinfeksjon, trenger man ikke å foreta seg noen spesielt, utover de ordinære anbefalingene for smittevern, slik som håndvask og avstand.

20. august: Aleris Helses tilbud om koronatesting opphører
Aleris Helse i Tromsø har orientert oss om at de ikke kan tilby koronatesting i Tromsø lenger. Vi gjør oppmerksom på at Aleris Helse ikke har kommunal tilknytning, men er en privat og kommersiell aktør som ikke er en del av det offentlige helsevesenet. Mer info og kontaktopplysninger til Aleris i Tromsø finner du på deres nettsider.

19. august: Vil du jobbe ved vårt koronasenter?
Koronasenteret i Tromsø trenger flere medarbeidere, og vi søker gjerne deg som tar eller har helsefaglig utdanning. Vårt koronasenter har blant annet ansvaret for å svare koronatelefonen, for koronatesting av Tromsøs befolkning, og smitteoppsporing av covid-19-positive. Du får jobbe i et tverrfaglig og ungt miljø i en variert arbeidsdag og med varierte arbeidsoppgaver. Det har vært studenter og nyutdannede som har vært med på å bygge opp koronasenteret fra starten, og du vil få en unik erfaring. Arbeidstiden vil hovedsakelig være på dagtid i hverdager og helg, men det jobbes med en løsning med mer arbeid på ettermiddag og kveld som er tilpasset studenter og studiehverdagen. Les mer i artikkelen «Vil du jobbe ved vårt koronasenter?» eller gå rett til stillingsannonsen i WebCruiter.

18. august: Fortsatt stor pågang til koronatelefonen – slik prioriterer vi
Det er fortsatt stor trafikk til vår koronatelefon. Mandag 17. august besvarte telefonen 1.267 henvendelser, med en gjennomsnittlig ventetid på 43 minutter. Dette er det største antall henvendelser som har vært til koronatelefonen på én dag. Svarprosenten var 75. Totalt i august er det til nå besvart 6.696 henvendelser. – Vi opplever at mange henvendelser er knyttet til oppstart på skole og barnehage. Derfor forventer vi at det vil bli noen færre henvendelser de neste dagene, og ventetiden går ned som følge av det, sier fungerende leder Øivind Benjaminsen ved koronasenteret. Koronasenteret prioriterer å teste personer med sykdom eller som har symptomer. Personer uten symptomer skal normalt ikke teste seg. Dersom man har en jobb der det kreves negativ koronatest, kan man kontakte Aleris, som er en privat helseaktør. Koronasenteret vil gjenoppta denne tjenesten, som vi normalt tilbyr, når det er kapasitet til det.

18. august: Én ny covid-19-positiv
En person fra Tromsø testet mandag 17. august positivt på koronaviruset covid-19. Vedkommende har oppholdt seg i en annen del av Norge, og utviklet symptomer etter hjemkomst til Tromsø. Etter positiv prøve har vedkommende vært isolert. Tromsø kommune har kartlagt nærkontakter, har god kontroll på smittekjeden, men driver fortsatt aktivt smittesporingsarbeid. Alle nærkontakter kontaktes og blir bedt om å teste seg. – I smittesporingsarbeidet er det viktigst å raskt få kontakt med nærkontakter slik at man stopper at smitten spres videre. Man ser da på perioden fra 48 timer før den syke fikk symptomer og fram til vedkommende har blitt isolert. Dette er den perioden der andre kan ha blitt smittet. Vi ringer alle nærkontakter og ber disse om å være i karantene. I tillegg forsøker vi å finne ut hvor smitten kommer fra. For tiden kjenner vi smitteopphavet til alle som har blitt syke, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen.

17. august: Korrigering: Koronatelefonen er åpent til 19 på hverdager
Tidligere i formiddag meldte vi at koronatelefonens åpningstider er 08:30 – 18:00. Dette er ikke korrekt. Åpningstiden er den samme som den har vært i forrige uke, altså er åpningstiden fra klokken 08:30 – 19.00 på hverdager, og 08:30 – 15:00 på lørdager og søndager. Koronatelefonen er stengt mellom klokken 11 og 12 hver dag. Koronatelefonen opplever for tiden stor pågang og det kan være vanskelig å komme gjennom. Bemanningen jobber på spreng for å ta unna alle henvendelsene.

15. august: Ytterligere tre personer har testet positivt
Tre nye personer knyttet til et reisefølge i Vestvågøy i Lofoten har testet på koronaviruset Covid-19. Alle er bosatt i Tromsø, og er gått i isolasjon. – Siden disse er blitt kontaktet som nærkontakter, har de fulgt karanteneregler i påvente av prøveresultat, sier kommuneoverlege Kathrine Kristoffersen i Tromsø. To av de smittede var en del av reisefølget som var i Vestvågøy tidlig i august, den tredje personen er en nærkontakt som ikke deltok på reisen. Tidligere har fire personer i Tromsø bekreftet positiv på covid-19 fra samme reisefølge, i tillegg til fire personer bosatt i andre kommuner. – Vi har godt kontroll på nærkontakter til de smittede. Det oppfatter vi at også Vestvågøy kommune har, men vi jobber med fortsatt smittesporing - som betyr at vi kontakter nærkontakter og ber dem teste seg umiddelbart, sier Kristoffersen.

14. august: Stor pågang på vår koronatelefon
Dersom du har generelle spørsmål om korona og covid-19, som ikke dreier seg om hvorvidt du eller noen du står nær bør testes, ber vi deg besøke Folkehelseinstituttets nettsider eller ringe den nasjonale koronainfotelefonen på 815 55 015. Vi opplever for tiden stor pågang på vår kommunale koronatelefon, noe som fører til lang ventetid og noen opplever å bli kastet ut av telefonkøen. En del av oppringningene dreier seg om spørsmål og henvendelser man fint kan få svar på via andre infokanaler, slik som hos Folkehelseinstituttet. Vi gjør også oppmerksom på at den kommunale koronatelefonen ikke er opprettet som et varslingsmottak om smittevernbrudd blant ulike private og offentlige aktører. Slike henvendelser kan du rette på e-post til Covid19@tromso.kommune.no. Men har du symptomer, eller vurderer at du eller noen du står nær bør testes, da bør du ringe vår koronatelefon på 469 07 899, som er åpen til kl. 19 på hverdager og til 15 på lørdag og søndag.

14. august: Du kan oppleve å bli feilinformert av koronatelefonens telefonsvarer
Vår koronatelefon 469 07 899 har for tiden åpent på hverdager fra 08:30 til 19:00 (stengt 11 – 12). Koronatelefonens telefonsvarer kan beklageligvis feilaktig melde at telefontjenesten stenger allerede 15:00 på hverdager. Publikum kan se bort fra feilinformasjonen man kan få oppgitt fra telefonsvareren. Det er åpningstiden vi informerer om her på nett som gjelder, altså til klokken 19. Lørdag 15/8 og søndag 15/8 er telefontjenesten riktig nok åpent fra fra 08:30 til 15:00. Vi opplever for tiden svært stor pågang på koronatelefonen, så det kan i perioder være vanskelig å komme gjennom. Ventetiden kan strekke seg til over 45 minutter før man får svar. Vi ber deg prøve igjen.

14. august: Bruk munnbind på buss og tog til og fra Oslo og innad Indre Østfold
Helsedirektoratets anbefaling om bruk av munnbind i rushtid på offentlig transport i Oslo kommune og i Indre Østfold, gjelder i første omgang fra og med mandag 17. august og to uker fremover. Anbefalingen berører i utgangspunktet ikke kollektivreiser i, til og fra Tromsø, men også her anbefales bruk av munnbind for:
 • Personer som er smittet eller har symptomer på covid-19 og må bryte sin selvisolasjon for å transporteres til og fra helseinstitusjon eller teststasjon.
 • Ved reiser fra flyplasser til hjemmet etter reiser som medfører karanteneplikt.
 • For pårørende som ikke kan holde minst en meter avstand til en person med mistenkt eller bekreftet covid-19-sykdom ved behov for pleie eller omsorg.
 • I jobbsammenheng der nær kontakt ansikt-til-ansikt ikke kan unngås

13. august: Tre nye positive
Vi har i kveld fått bekreftet tre nye positive prøver av koronaviruset covid-19. Alle tre er bosatt i Tromsø, og tilhører et reisefølge som har vært på ferie sammen og er gått i isolasjon. De tre er nærkontakter til en person som testet positivt på covid-19 onsdag. Samtlige er knyttet til et lokalt smitteutbrudd i Vestvågøy i Lofoten, der fire personer de siste dagene har testet positivt på covid-19. Tromsø kommune har kontroll på alle nærkontakter. Disse er allerede bedt om å teste seg umiddelbart.

13. august: Én ny koronapositiv
En person bosatt i Tromsø er i går bekreftet smittet av koronaviruset covid-19. Vedkommende er gått i isolasjon og vårt smittesporingsteam kartlegger nå alle nærkontakter. – Vedkommende har vært på reise og ble kontaktet av vårt smittesporingsteam fordi det har vært nærkontakt med en covid-19-positiv i en annen kommune. Det ble raskt gjennomført en test, sier kommuneoverlege Inger Hilde Trandem. Alle nærkontakter blir fortløpende kontaktet og gitt beskjed om at man umiddelbart må teste seg i den kommunen man er. – Vi har lite smitte i Tromsø, men også dette er en påminnelse om at den finnes. Hver og en av oss må derfor gjøre en innsats for å stoppe smitten. Det gjør vi best med å følge råd og regler for hygiene, holde avstand og ikke oppsøke andre om man har symptomer på luftveisinfeksjon og feber, sier Trandem. Vi gjør oppmerksom på at dette smittetilfellet ikke har noen tilknytning til smitteutbruddet på MS Roald Amundsen.


12. august: Karanteneplikt for alle nærkontakter 
Regjeringen innfører fra i dag igjen karanteneplikt for alle nærkontakter til en bekreftet smittet person. Karanteneplikten vil dermed gjelde alle som har hatt nærkontakt med en smittet person – og ikke bare hustandsmedlemmer. Les mer på regjeringens nettsider.

12. august: Karanteneplikt innføres for reiser fra flere land
På grunn av økt smitteimport til Norge og økende covid-19-smitte i mange land, blir alle land som tidligere var markert grønne nå gule. Det vil ikke være karanteneplikt for gule land, men alle unødvendige reiser til utlandet bør unngås, har statsminister Erna Solberg i dag meldt på regjeringens pressekonferanse. Flere land og regioner i Norden har økt smitte og blir markert som røde. Karanteneplikten for de nye landene og regionene, som er røde, i Norden inntrer fra midnatt natt til lørdag. Se gjeldende kart og kriterier på Folkehelseinstituttets nettsider og reiseråd fra Utenriksdepartementet. Les mer på regjeringens nettsider.

10. august: Ingen krav om henvisning fra lege for å teste seg
Fra onsdag 12. august innføres nye nasjonale testkriterier for covid-19. I kriteriene fra Folkehelseinstituttet heter det at alle som selv mistenker at de er smittet av covid-19, kan teste seg uten leges vurdering eller henvisning. I Tromsø kommune vil dette imidlertid ikke få noe praktisk betydning for publikum, da vi i Tromsø allerede i lengre tid ikke har hatt noe krav om legevurdering eller -henvisning for å få teste seg ved vårt koronatestsenter i Fiolvegen. Vi krever riktig nok at man ringer vår koronatelefon først: 469 07 899. Les mer under fanen «Hvem bør teste seg? / Attest for negativt prøvesvar».

7. august: Ingen skjenking av alkohol etter midnatt
Helsedepartementet har innført forbud mot skjenking av alkohol fra klokken 00:00 og resten av nattestiden for alle utesteder, restauranter og skjenkesteder i hele landet. Dette gjelder følgelig også i Tromsø kommune. Forbudet trer i kraft fra og med ettermiddags- og kveldstid lørdag 8. august. Mer informasjon finner du under «Anbefalinger og regler for butikker og serveringssteder».

7. august: Koronasituasjonen omkring hurtigruteskip
Vi minner om at oppdatert informasjon knyttet til smittesituasjonen på og omkring hurtigruteskipet MS Roald Amundsen er å finne i en egen artikkel: Oppdateres: Korona på hurtigruteskip

4. august: Étt nytt smittetilfelle
Tromsø kommune har i dag fått ett nytt positivt covid-19-tilfelle, som ikke er knyttet til MS «Roald Amundsen». Vedkommende er i isolasjon i Tromsø. Dette dreier seg om en person som reiste til Tromsø med fly i slutten av juli fra utlandet. Arbeidet med å kartlegge nærkontakter er i full gang. Folkehelseinstituttet har ansvaret for å spore eventuell smitte om bord på den aktuelle flyvningen. Dette er det første positive tilfellet i Tromsø siden 8. juli, sett bort fra tilfellene knyttet til hurtigruteskipet.

3. august: Følg vår oppdatering om smittesituasjonen på «MS Roald Amundsen»
nyhetsartikkelen «Koronasmitte på hurtigruteskip» vil vi jevnlig oppdatere informasjonen omkring situasjonen på hurtigruteskipet, hvor det er oppdaget koronasmitte blant besetning og passasjerer.

31. juli: Smitte på hurtigruteskip
Tromsø kommune jobber med smittesporing etter at flere av mannskapet på hurtigruteskipet MS Roald Amundsen har testet positivt på covid-19-sykdom (koronaviruset). Les mer om situasjonen omkring hurtigruteskipet her.

24. juli: Oppdaterte reiseråd og karanteneplikt ved utenlandsreiser
Fra 25. juli går Spania fra grønn til rød status. En del andre land endrer også status, blant annet for deler av Sverige. Les mer på Folhelseinstituttets sider hva dette betyr. 

22. juli: Ingen nye smittetilfeller de tre siste dagene
Totalt har 283 personer vært testet, og alle ga negative resultater.

15. juli: Ingen nye smittetilfeller de tre siste dagene
Totalt har 265 personer blitt testet sist uke. Da var det én som testet positivt på koronaviruset den 8. juli.

10. juli: Alle koronatester ga negativt resultat
I går har vi testet fem ansatte og syv beboere på Heracleum, som den koronasmittede har vært i kontakt med. Nå foreligger testresultatene, og alle har gitt negativt resultat. Karantenen for beboerne på Heracleum bo- og servicesenter opprettholdes i til sammen ti dager tellende fra og med søndag 5. juli. Noen av de fem ansatte må være i karantene i ti dager, mens andre kan jobbe med bruk av munnbind og med gjentatt testing. Stengningen av Heracleum oppheves og det er igjen i all hovedsak ordinær adgang til bo- og servicesenteret for brukere og publikum. Det kan ennå være en viss mulighet for at de som har vært i kontakt med den smittede selv kan utvikle sykdom, men sannsynligheten for at andre skal bli smittet er svært liten. Vi anser derfor at situasjonen på og omkring Heracleum er under kontroll.

9. juli: Bo- og servicesenter stengt inntil videre
Den koronasmittede er en yngre person ansatt på Heracleum bo- og servicesenter, og er nå satt i isolasjon. Senteret er stengt for publikum inntil videre på ubestemt tid. Vedkommende kom til Tromsø lørdag 4. juli, ble testet i begynnelsen av denne uka, og positivt prøvesvar kom i går, 8. juli. Antatt smittested er på Østlandet hvor vedkommende reiste fra. Vedkommende har hatt relativt lite nærkontakt med øvrig publikum utenfor sin arbeidsplass, men fem ansatte ved Heracleum og syv beboere der er satt i karantene. Alle Heracleum-tilhørende testes for korona, og svar på prøvene ventes i løpet av nær framtid. Videre smittesporing og bevegelseskartlegging vil vise om det er behov for karantene for flere personer. Vi anser det for å svært liten sannsynlighet for at vedkommende har smittet andre ute i tromsøsamfunnet. Vedkommende er i god form til tross for være smittet.

9. juli: Étt smittetilfelle påvist – pressekonferanse klokken 14
I går testet én person positivt for covid-19 i Tromsø. Det er det første positive tilfellet siden 17. mai i år. Vi har invitert media til pressekonferanse klokken 14 på rådhuset. Da vil det bli gitt mer opplysninger om tilfellet og arbeidet videre. Vi har ikke anledning til å sende pressekonferansen direkte på nett eller Facebook i egen regi, men det er selvsagt anledning og adgang for mediene å gjøre dette. NRK Troms og Finnmark har meldt oss at de sannsynligvis kommer til å sende pressekonferansen direkte, enten på nett eller via NRK Troms' facebookside.

6. juli: Fortsatt ingen koronatilfeller
I forrige uke, altså i perioden fra og med mandag 29. juni til og med søndag 5. juli, testet vi 273 personer for koronaviruset. Alle resultatene var negative. Dermed er det rundt halvannen måned siden sist vi testet noen positivt for koronaviruset i Tromsø.

29. juni: Ingen koronatilfeller på lang tid
I Tromsø kommune har vi ikke funnet noen positive tilfeller av koronaviruset siden midten av mai, ei heller i perioden mandag 22. juni til og med søndag 28. juni. I løpet av uka gjennomførte vi totalt 334 koronatester, og alle ga negative resultater.

15. juni: Slik kontakter du oss – gjenåpning av kommunen
Rådhuset er åpent for publikum fra og med tirsdag 16. juni, men vi kan hjelpe deg via telefon og e-post med det meste hva angår kommunale tjenester. Har du behov for personlig oppmøte, kan du bestille time hos servicetorget. Fra og med mandag 15. juni gjenåpnes store deler av kommunens publikumstjenester og -tilbud, riktig nok mot en del smittevernhensyn.

9. juni: Direktesending fra formannskapsmøtet avlyst
Grunnet tekniske utfordringer får vi dessverre ikke sendt dagens formannskapsmøte direkte på nett. Vi beklager dette. Vi gjør oppmerksom på at pressen har adgang og er til stede i møtelokalet på rådhuset. Mer info her: «Utgår: Direktesending fra formannskapsmøtet»

2. juni: Ingen nye smittetilfeller 
Vi har fremdeles ikke hatt noen nye tilfeller av korona i Tromsø siden 17. mai. Vi har nå ingen personer som er registrert med koronavirus.

Antall personer testet siste uke:
1. juni: 9
31. mai: 12
30. mai: 29
29. mai: 42
28. mai: 19
27. mai: 40

2. juni: Nye åpningstider for koronatelefonen
Koronatelefonens åpningstider er fra og med i dag fra klokken 08:30 til 11:00 og fra klokken 12:00 til 15:00 (altså stengt fra klokken 11 til 12). Dette gjelder alle dager inkludert lørdager og søndager.

28. mai: Oppdaterte testkriterier
Folkehelseinstituttet har justert sine anbefalinger noe hva gjelder hvem som bør testes for covid-19-sykdom, altså for koronaviruset. Fortsatt er anbefalingen at alle personer med symptomer på korona testes, men at det i enkelte situasjoner også kan det være aktuelt å teste personer uten symptomer. Du finner lenker og mer informasjon om dette under fanen «Hvem bør teste seg?». 

28. mai: Status på smittede og antall personer testet på vårt testsenter i Fiolvegen
Ingen nye tilfeller siste dager. Sist registrerte smittetilfelle var 17. mai. Vi har da totalt 178 personer som har testet positiv i Tromsø. Det er tre som er døde. Per 25. mai er det registrert 173 som har blitt friske og gått ut av isoleringen, mens to personer fortsatt er i isolasjon.

Antall personer testet i Fiolvegen:
Tirsdag 26. mai: 52 
Mandag 25. mai: 43
Søndag 24. mai: 27
Lørdag 23. mai: 39
Fredag 22. mai: 57
Torsdag 21. mai: 63
Onsdag 20. mai: 64
Tirsdag 19. mai: 60
Mandag 18. mai: 55

19. mai: Det blir ikke pressekonferanser knyttet til korona denne uka.
Vi vurderer fortløpende behovet, og kan komme med endringer på kort varsel.

Oppdaterte smittetall 18.mai: 
1 ny person testet i går positiv på covid-19. Vedkommende er nærkontakt. Da har vi totalt 178 som har testet positiv.  I alt 192 personer har testet seg på Fiolveien de siste tre døgn (62-68-62)

14. mai: Ingen nye smittede siste døgn
56 ble testet i Fiolvegen.

13. mai: Ingen nye smittetilfeller
67 ble testet i Fiolvegen. Ingen nye smittede.

12. mai: 61 testet i Fiolvegen det siste døgnet. Ingen smittet.

12. mai: Unngå offentlig transport ved bekreftet eller mistanke om covid-19

Er det bekreftet eller mistanke om at du har covid 19-sykdom, skal du ikke ta offentlig transport. Du skal da kontakte helsepersonell for rekvirering av transport til behandlingssted. Mer informasjon om ordningen kan du lese her på UNNs nettsider, eller ved å ringe vår koronatelefon på 469 07 899 (kl 08–20 alle dager).
11. mai: Ingen nye smittede
Det ble testet 52 personer det siste døgnet i Fiolvegen. 

10. mai: Ett nytt smittetilfelle
Det siste døgnet har det blitt testet 48 personer i Fiolvegen. En av disse testet positivt på covid-19. Totalt har det da blitt registrert 177 smittetilfeller i Tromsø kommune.

9. mai: Ingen nye smittetilfeller
Ingen nye tilfeller av covid-19 i går 9. mai.
Det ble i går testet 106 personer i regi av teststedet i Fiolveien.

8. mai: En smittet
Det siste døgnet ble det påvist ett nytt tilfelle av koronavirus i Tromsø. Det ble gjennomført 90 tester i regi av Fiolvegen.

7. mai: Nye regler for vigsler / New rules regarding weddings
Fra 7. mai er det på grunn av nye smittevernregler plass til maksimalt ni gjester i tillegg til brudeparet og vitner. Les mer her.
English: According to updated coronavirus guidelines, as of May the 7th we will allow a maximum of nine guests in addition to the bridal couple and witnesses. Read more here.

6. mai: En smittet
Det siste døgnet ble det påvist ett nytt tilfelle av koronavirus i Tromsø. Det totale antallet er nå 174. Det ble gjennomført 58 tester i regi av Fiolvegen.

5. mai: Ingen nye smittetilfeller registrert siste døgn

4. mai: Pressekonferanse torsdag 7. mai

Det blir som hovedregel færre pressekonferanser fra oss om koronasituasjonen i tiden fremover. Denne uken har vi etter planen kun én pressekonferanse. Det er torsdag 7. mai klokken 15:00. Den sendes direkte fra rådhusfoajeen på nett via vår Youtube-kanal og her via våre nettsider. Kun pressen og inviterte aktører har adgang til å møte opp.

4. mai: 2 nye positive
Det siste døgnet ble det registrert to nye tilfeller av koronavirus. Totalt har vi da 173 som har testet positivt i Tromsø kommune.

Oppdaterte tall fra siste dager: (edit 3/5 kl. 13:25)
3. mai : 1 ny positiv siste døgn. Totalt: 171 tilfeller.
2. mai: Ingen nye tilfeller.
1. mai: Ett nytt smittetilfelle. Totalt 170.
30. april: Tre nye positive. Totalt 169.

29. april: Fire nye smittetilfeller
Det siste døgnet har fire personer testet positivt. Totalt har 166 personer testet positivt på koronaviruset i Tromsø.

29. april: Ingen pressekonferanse i dag
Grunnet dagens kommunestyremøte, som du kan følge her fra klokken 12, blir det ingen pressekonferanse i dag på rådhuset. Pressekonferansen arrangeres etter planen i morgen, torsdag 30. april klokken 13.

28. april: Ett nytt smittetilfelle
Det siste døgnet er 46 personer testet og det ble bekreftet ett nytt smittetilfelle. Totalt har 162 personer testet positivt på koronaviruset.

27. april: Ingen nye smittetilfeller siste døgn
På vårt testsenter i Fiolvegen har vi testet 27 personer siste døgn. Ingen av disse testet positivt på koronaviruset .

25. april: Nytt smittetilfelle
I dag ble det påvist ett nytt tilfelle av covid-19. Antall som ble testet er 56. Totalt har vi registrert 162 tilfeller av koronaviruset  Tromsø.

24. april: Mandag 27. april gjenåpner helsestasjonene
Helsestasjonene vil fra mandag 27. april ha tilnærmet normal drift. Gruppekonsultasjoner vil fortsatt utgå. Det samme gjelder «åpen helsestasjon». Alle øvrige konsultasjoner vil gå som normalt. Dette gjelder også konsultasjoner hos lege.

Hjemmebesøk erstattes av besøk på helsestasjonen. Vi følger helsedirektoratets anbefalinger, og ber om at barn kun følges av en foresatt såfremt det ikke er særlige behov som gjør at to må følge. De bør ikke ta med søsken på konsultasjoner. Unntak er hvis foreldre ikke kan komme uten å ta med søsken. De må da være symptomfrie. Når «hjemmebesøk» foretas som konsultasjon på helsestasjonen, er det åpnet for at to foresatte kan møte hvis de ønsker det.

Helsesykepleiere i helsestasjons- og skolehelsetjenesten vil fortsatt være tilgjengelig på telefon. Mer informasjon om våre helsestasjoner finner du her.
22. april: To personer har testet positivt
Det siste døgnet er det to personer som har testet positivt for koronaviruset. Det er dermed totalt 156 personer som har testet positivt i Tromsø.

22. april: Rådhuset åpnes for vielser igjen den 1. mai
Fra 1. mai åpner Tromsø kommune igjen opp for vielser i rådhuset. Av smittevernhensyn vil det kun bli anledning for ektepar og to vitner å være tilstede under seremonien. Vigsel på rådhuset er avlyst fram til og med 30. april. Frem til da gjennomfører vi kun vielser som er tidskritiske. Det vil si vielser hvor oppholdstillatelse går ut, alvorlig sykdom, og tilfeller hvor det er problematisk å skaffe seg ny prøvingsattest hvis denne går ut på dato i løpet av perioden. Prøvingsattestene er gyldig fire måneder fra utstedt dato. Vi ber dere ta kontakt på e-post vigsel@tromso.kommune.no for å bekrefte avlysningen, eller avklare behov for tidskritisk vielse.

22. april: Nå kan private barnehager søke om kompensasjon for stenging
Private barnehager i Tromsø skal motta kompensasjon for inntektsbortfallet de har i forbindelse med foreldrebetaling i perioden barnehagen må holde stengt grunnet koronasituasjonen. Dette gjelder både private ordinære barnehager og private familiebarnehager. Tromsø kommune vil i disse dager sende de private barnehagene informasjon om hvordan barnehagene kan søke om kompensasjon. Ordningen er beskrevet i detalj på Utdanningsdirektoratets nettsider. Der vil man også finne malene man skal bruke ved søking. For spørsmål til Tromsø kommune om ordningen eller innsending av søknad, kontakt Olaug Johanne Susegg i avdeling for oppvekst og utdanning.

20. april: Veileder om smittevern for åpning av barneskoler
Utdanningsdirektoratet og Folkehelseinstituttet har laget en Veileder for oppstart av barneskoler.

20. april: Testkriteriene er oppdatert, til blant annet å gjelde alle over 65 år. Du finner dem under fanen "Hvem bør teste seg for koronaviruset" under.

20. april: Fem personer har testet positivt det siste døgnet
Det er registrert fem nye tilfeller av koronasmittede det siste døgnet. 30 personer er testet i regi av kommunen og 15 er testet ved UNN. Hittil i år er 5 230 personer testet i Tromsø.

20. april: Presisering om åpning av barnehager og reduserte åpningstider
Torsdag 15. april kom en midlertidig forskrift, covid-19-forskriften, som blant annet gir barnehagene adgang til redusert åpningstid i særskilte tilfeller. De kommunale barnehagene kan få redusere åpningstiden i oppstartfasen for å ha alt tilgjengelig personell til stede i hele åpningstiden. Dette for at de skal kunne organisere og innarbeide de nye smittevernsrutinene som beskrives i nasjonal veileder. Beslutningen er viktig for at foreldre, barn og ansatte skal oppleve det trygt å komme tilbake til barnehagen. 

Det er nå kommet en presisering av forskriften som lyder: «Retten til plass og formålet om å sikre tilbud til barn med særlige behov og barnepass for foreldre i samfunnskritiske funksjoner vil gå foran beslutninger om redusert åpningstid. Hvor omfattende tilbud barn til foreldre i samfunnskritiske funksjoner mv. skal ha, må vurderes ut fra foreldrenes behov for barnepass for å kunne ivareta den samfunnskritiske funksjonen.» Barnehagene er blitt informert om presiseringen. Foreldre dette gjelder kan derfor ta kontakt med sin barnehage for å få tilpasset behov for åpningstid. 

19. april: Det er registrert tre nye positive tilfeller av koronaviruset det siste døgnet. 33 personer har blitt testet. Totalt har 146 testet positivt i Tromsø.

18. april: Det er registrert tre nye positive tilfeller av koronaviruset det siste døgnet. 34 personer har blitt testet. Totalt har 143 testet positivt i Tromsø.

17. april: Det er registrert tre nye positive tilfeller av koronaviruset det siste døgnet. 58 personer har blitt testet. Totalt har 140 testet positivt i Tromsø. 94 er friskmeldt. Totalt er 5 035 personer testet.

16. april: Det er registrert tre nye positive tilfeller av koronaviruset det siste døgnet. Totalt har 138 testet positivt i Tromsø. 90 er friskmeldt.

15. april: Utdanningsdirektoratet har laget en veileder for hvordan smittevernet skal ivaretas når barnehagene åpner. Les mer i Veileder for smittevern i barnehager

15. april: Det er klart at det ikke blir 17. mai-tog i år. 17. mai-komiteen vil gjerne ha innspill til hvordan årets feiring kan gjennomføres.

15. april: Det er registrert to nye positive tilfeller av koronaviruset det siste døgnet. Totalt har 135 testet positivt i Tromsø.

14. april: Kriteriene for hvem som nå kan teste seg for koronaviruset er endret fra og med i dag. Les mer under avsnittet "Hvem bør teste seg for koronaviruset Covid-19?". 

14. april: Ordfører Gunnar Wilhelmsen kunngjorde i dag at Tromsø kommune ikke viderefører lokale karantenebestemmelser.

14. april: Det siste døgnet har det blitt påvist seks nye tilfeller av koronaviruset i Tromsø. Ni personer har blitt testet. Totalt har nå 4718 blitt testet i Tromsø. 133 personer har hittil testet postivt. 

13. april: Det siste døgnet har det blitt påvist to nye tilfeller av koronaviruset i Tromsø. 15 personer har blitt testet.

12. april: Det siste døgnet har det ikke blitt påvist nye tilfeller av koronaviruset i Tromsø. 12 personer har blitt testet.

11. april: Det siste døgnet har to personer smittet av koronaviruset. Totalt har nå 125 personer testet positiv.

10. april: 19 personer er blitt testet. 

7. april: Totalt har 117 personer testet positivt for koronaviruset i Tromsø kommune.

6. april: Ingen er registrert smittet det siste døgnet. Totalt har 116 personer testet positivt for koronaviruset  Tromsø kommune. Hittil er 3 343 personer testet i kommunen. Tallet på friskmeldte har vi ikke på nåværende tidspunkt. 

1. april: Per i dag er det 103 personer som har testet positivt i Tromsø kommune siden pandemiens start. Tallet på friskmeldte har vi ikke på nåværende tidspunkt. Det betyr altså at det angivelig er langt færre, som har viruset i dag, enn det nevnte tallet på 103 smittede. 

30. mars: Per i dag er det 95 smittede i Tromsø kommune.

27. mars: Antall smittede og endrede kriterier for testing 
Per i dag er det 77 smittede i Tromsø kommune. Du kan lese om endringer i hvem som nå kan teste seg under fanen "Hvem bør teste seg for koronaviruset Covid-19?" lengre ned på denne siden.

26. mars: Antall smittede 
Per i dag er det 63 personer som er registert smittet av koronaviruset i Tromsø kommune. Syv personer er også blitt friskmeldt av korona.

26. mars: Smittevernhensyn og -regler ved begravelser
Tromsø kirkelige fellesråd melder at ute i det offentlige rom bør folk ha minst en meters avstand til andre mennesker. Når man er ute bør man ikke være mer enn fem personer sammen i gruppe. Det tillates at et begravelsesfølge på rundt 20 personer kan følge kisten til graven. Innendørs bør folk ha minst to meters avstand til hverandre. Under en begravelse skal annenhver benk benyttes med to meters avstand mellom de som sitter. Kirketjener lager og plasserer ark der det står «Ikke benytt denne benkeraden/stolraden». Ved kremasjonsbisettelse ber vi om at det vurderes om de pårørende  bære kista ut eller om dette er noe byrået kan ordne i ettertid. Fellesrådet melder at det er mulig til å utvise skjønn i noen situasjoner. For mer informasjon og spørsmål, kontakt Tromsø kirkelige fellesråd

25. mars: Få betalingsutsettelse av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Har du problemer med å betale regningen på grunn av korona-situasjonen? Du kan søke om betalingsutsettelse, som vi innvilger uten nærmere vurdering frem til 1. september 2020. Send da din søknad om utsettelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen du mottar. Su kan også søke via elektroniske skjema. Vi anbefaler imidlertid at du betaler fakturaen så snart du har anledning, fordi rentene på betalingen uansett vil løpe frem til fakturaen er betalt. Du kan også betale fakturaen i avdrag, men slik at hele beløpet er betalt innen 1. september 2020. Du finner mer informasjon på nettsidene kommunale avgifter og eiendomsskatt.

25. mars: Ingen vigsler på rådhuset frem til 1. mai grunnet koronasituasjonen
Vigsel på rådhuset avlyses fram til og med 1. mai. Vi gjennomfører kun vielser som er tidskritiske, det vil si vielser hvor oppholdstillatelse går ut, alvorlig sykdom, og tilfeller hvor det er problematisk å skaffe seg ny prøvingsattest hvis denne går ut på dato i løpet av perioden. Prøvingsattestene er gyldig fire måneder fra utstedt dato. Vi ber deg ta kontakt på e-post vigsel@tromso.kommune.no for å bekrefte avlysningen eller avklare behov for tidskritisk vielse. Les mer her: «Borgerlig vigsel»

ENGLISH: No weddings at the town hall up to and including May the 1th
Weddings at the town hall are cancelled in the period up to and including May the 1th. We only perform wedding ceremonies that are time-critical; marriages where a residence permit expires, serious illness, and cases where it is problematic to obtain a new test certificate if it expires on a date during the period. The test certificates are valid for four months from the date of issue. Please contact us by email vigsel@tromso.kommune.no to confirm the cancellation, or clarify the need for time-critical marriage. Read more: «Civil wedding ceremonies»

24. mars: Slik kan du søke om utsettelse av innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Vi starter i dag med utsendelse av faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Fakturaforfall vil være den 7. april. Grunnet koronasituasjonen kan du søke om betalingsutsettelse. Send da din henvendelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen, eller bruk dette elektroniske skjemaet og søk via det. Vi har dessverre ikke anledning til å håndtere telefonhenvendelser angående dette. Du finner mer informasjon på nettsidene kommunale avgifter og eiendomsskatt.

23. mars: Slik får du kontakt med NAV Tromsø
NAV Tromsø har styrket bemanningen og opprettet tre vakttelefoner for å sikre at publikum får kontakt med dem. NAV har nå stor pågang grunnet omfattende permitteringer og sterk økning i antall søknader om dagpenger, sykepenger, sosialhjelp og omsorgspenger. Du finner alle telefonnumrene og åpningstidene her: NAV Tromsø.

23. mars: Tilbud om rask psykisk helsehjelp eller rask rushjelp
Hos kommunens lavterskelsenter, Losen, tilbys samtaler og behandling for personer over 18 som sliter med psykisk helse eller rus. Grunnet koronasituasjonen tilbys samtaler for tiden kun via telefon. Du kan ringe infosentralen for psykisk helse og rus på telefon 915 27 690. Åpent mandag til fredag 09.00 – 15.00. Les mer om tilbudet her.

21. mars: To nye smittede
Tromsø kommune har nå to nye smittetilfeller, og er per 21. mars oppe i 21 som har fått påvist smitte. Totalt er 2.176 personer testet i kommunen  1 685 av disse er bosatt i Tromsø. De to siste som har testet positivt på covid-19, er begge knyttet til helsetjenesten. Den ene er medarbeider på Langnes legesenter, mens den andre jobber i hjemmetjenesten på Brensholmen.

20. mars: Facebookgruppa «Tromsø hjelper Tromsø» er opprettet
Mange mennesker i Tromsø trenger for tiden hjelp på grunn av koronasituasjonen. «Tromsø hjelper Tromsø» vil legge til rette for at du både kan motta og tilby hjelp her i tromsøområdet. Sammen med frivilligheten i Tromsø Røde Kors og Kirkens bymisjon legger Tromsø kommune til rette for god dugnadsånd. Alle som vil hjelp eller trenger hjelp kan melde seg inn. Klikk her for å gå direkte til gruppa på Facebook.

20. mars: Info til studenter
Universitetet i Tromsø har en egen infoside for sine studenter som studerer i Tromsø eller ved andre tilhørende campus i Nord-Norge. Siden oppdateres fortløpende med aktuell info. Du finner deres side her: Informasjon vedrørende koronaviruset

18. mars: Jordmortelefon opprettet – egen telefontjeneste for gravide
Grunnet koronavirussituasjonen har jordmortjenesten stor pågang fra bekymrede gravide. Er du gravid og har har behov for å snakke med jordmor, ta kontakt på telefonnummer 910 05 483. Timebestilling er som før, på timetiljordmor@tromso.kommune.no. Vi oppfordrer gravide å holde seg oppdatert på Fhi.no

18. mars: Vi har akutt behov for smittevernutstyr
Kommunen er svært takknemlig for alle næringsaktører og andre i regionen som kan bidra med utstyr. Her kan man se hva slags utstyr vi trenger og hvordan man melder om utstyr man kan bidra med.

18. mars: Hjertetelefonen er nå åpen
Dette er en kontakttelefon hvor det gis råd og veiledning til barn, ungdom og foresatte som ønsker å prate med noen. Det ytes ikke helsehjelp. Nummeret er 907 21 195. Mer info finner du under fanen «Koronatelefonen og andre hjelpetelefonnumre».

18. mars: Ingen betaling for stengte barnehager og SFO
Regjeringen har bestemt at foreldre slipper å betale for barnehage og skolefritidsordninger (SFO) så lenge tilbudene er stengt på grunn av koronautbruddet. Faktura for mars er imidlertid allerede sendt ut fra Tromsø kommune og skal betales i sin helhet, men dager der barnehagene og SFO har vært stengt vil det bli refundert for på neste faktura. De som har barn i privat barnehage får informasjon om fakturering fra sin barnehage.

18. mars: Utsettelse av innbetaling av kommunale avgifter og eiendomsskatt
Vi er forsinket med utsendelse av faktura for kommunale avgifter og eiendomsskatt. Fakturaforfall vil derfor ikke være den 1. april, men 14 dager etter dato for utsendelse av faktura. Grunnet koronasituasjonen kan du søke om betalingsutsettelse. Send da din henvendelse til e-postadressen som står oppført på fakturaen. Vi har dessverre ikke anledning til å håndtere telefonhenvendelser angående dette.

18. mars: Karantenepåbud gjelder nå også reiser fra Sverige og Finland
Fra og med i går er det karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland som ankom Norge 17. mars eller senere skal i karantene i 14 dager, dersom de ønsker å oppholde seg i Norge. Regelen gis ikke tilbakevirkende kraft til 27. februar for reisende fra Sverige og Finland, slik den gjør for personer som kommer reisende fra andre land. Les mer om denne bestemmelsen på regjeringen.no – eller i forskriften på Lovdata.no.

17. mars: De som trenger helsehjelp må først få komme gjennom til legevakt, legekontor eller koronatelefonen
Vi gjentar at det for legevakt og legekontorer er særdeles viktig at vi opprettholder gode tilbud for pasientgruppene som trenger helsehjelp. Vi oppfordrer derfor friske personer til å ta tiden til hjelp. Lette luftvegssymptomer er sjeldent farlige, og legevakta, kommunale legekontorer og koronatelefonen kan derfor ikke håndtere absolutt alle med hoste og temperatur- eller forkjølelsessymptomer. Vi gjentar også at Folkehelseinstituttet har bestemt at personer som har lette symptomer, som forkjølelse eller vondt i halsen, ikke skal testes. De bør holde seg hjemme og forholde seg til karantenereglene. Testene forbeholdes sårbare grupper og helsepersonell. Kriteriene for hvem som skal testes og ikke, finner du på Folkehelseinstituttets nettsider her.

17. mars: Sterk oppfordring til å holde avstand til andre mennesker
Folkehelseinstituttet presiserer råd om såkalt sosial distansering. Sosial distansering er en måte å begrense og forsinke utbrudd av koronaviruset. Rådene gjelder for befolkningen generelt, de som er i hjemmekarantene og de syke som skal være i isolering. Les mer på Folkehelseinstituttets nettsider.

16. mars: Alle sykehjem og Helsehuset stenger for besøk
I tråd med nasjonale retningslinjer stenger Tromsø kommune alle sykehjem og Helsehuset for alle besøkende. Hvis noen beboere blir akutt syke, kan pårørende avtale besøk direkte med enhetsleder på sykehjemmet eller Helsehuset. 

16. mars: Statsministeren: – Folk i karantene skal ikke gå i butikken
Folkehelseinstituttet meldte fredag 13. mars at det er en åpning for at folk i karantene kan gå i butikken. Dette avkreftet statsminister Erna Solberg søndag 15. mars på en pressekonferanse. Avkreftelsen er gjengitt i en rekke medier, blant annet i NTB.
 
16. mars: De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes
Dersom du har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, bør du holde deg hjemme. Det gjelder også hvis du har lette symptomer som for eksempel forkjølelse eller vondt i halsen. De fleste som har symptomer på akutt luftveisinfeksjon, behøver ikke testes for det nye koronaviruset. Testene bør forbeholdes sårbare grupper og helsepersonellet som behandler dem. Helsepersonell og andre kan gå på jobb som normalt, selv om de har husstandsmedlemmer med vanlig luftveisinfeksjonDette melder Folkehelseinstituttet.

15. mars: Kommunalt hastevedtak om utvidet karantenebestemmelse for reisende innenlands gjelder fra og med 10. mars 
Tromsø kommune har besluttet at tilreisende og innbyggere i Tromsø, som har ankommet Tromsø fra og med 10. mars, har karantene i 14 dager. Dette gjelder for de som kommer fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet (tidligere Hedmark og Oppland) og Vestland. Kommuneoverlegen understreker at Tromsø har et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av korona i Nord-Norge. Karantenepåbud gjelder i 14 dager fra ankomst Tromsø. De som er i karantene skal følge de nasjonale retningslinjer om karantene
 
16. mars: Flere typer virksomheter er nå stengt av myndighetene
Helsedirektoratet har vedtatt stenging av en rekke virksomheter for å stoppe spredning av korona. Vedtaket gjelder fra og med i dag til og med 26. mars. Virksomheter som rammes av stengevedtaket er blant annet optikere, fysioterapeuter, kiropraktorer og psykologer. For utfyllende oversikt – og unntaksbestemmelser – se Helsedirektoratets nettsider. Kommunene forutsettes å sikre at pasienter fortsatt får dekket sitt behov for helt nødvendig helsehjelp.

15. mars: Viktig presisering angående karantenepåbud for reisende fra flere kommuner og fylker
En rekke spørsmål fra publikum angående gårsdagens vedtak om karantepåbud, gjør at vi ser behov for noen presiseringer: Personer som har reist til Tromsø fra fylkene Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland, har mulighet til å returnere frem til 22. mars 2020, så lenge de ikke har symptomer på luftveisinfeksjon. Frem til retur, skal alle fra de nevnte områdene være i karantene på planlagt oppholdssted. De får ikke reise med offentlig transport. Disse karantenebestemmelsene gjelder kun den reisende selv. Les karantenepåbudene inkludert presiseringene i detalj under fanen «Karantenepåbud for reisende til Tromsø kommune» lenger ned.

14. mars: Karantenepåbud for reisende fra flere kommuner og fylker
Det er med umiddelbar virkning innført karantenepåbud for reisende fra Oslo, Agder, Rogaland, Viken, Vestfold og Telemark, Innlandet og Vestland. Kommuneoverlegen understreker at Tromsø har et særlig ansvar for å redusere smitterisiko av koronaviruset i Nord-Norge. Dette er nødvendig å iverksette karantene for tilreisende herfra. Helsedirektoratet har bedt om at det gjøres lokale vurderinger. Vedtaket er en naturlig følge av dette. Vedtaket gjør unntak for samfunnskritisk nøkkelpersonell. 
 
14. mars: Bruk av legekontor og legevakt med tanke på dagens situasjon
Tromsø kommunes legevakt og legekontorer melder at det nå er særdeles viktig at vi opprettholder gode tilbud for de pasientgruppene som trenger akutt helsehjelp. Man oppfordrer derfor friske personer til å ta tiden til hjelp. Lette luftvegssymptomer er sjeldent farlige, og legevakta og kommunale legekontorer kan derfor ikke ta inn absolutt alle med hoste og temperatur- eller forkjølelsesymptomer. Ring vår koronatelefon på 469 07 899 (08 – 20) hvis du er usikker. Kriteriene for hvem som skal testes og ikke, finner du på Folkehelseinstituttets nettsider her.

14. mars: Skjerpede karanteneregler for reiser utenfor Norden – Danmark og Island innlemmet i karantenekrav
Personer som ankommer Norge fra andre land enn Sverige eller Finland, skal nå oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge. Dette gjelder også for personer som har oppholdt seg i andre land i løpet av de siste 14 dagene. På grunn av utviklingen av korona i Danmark og på Island er det bestemt at også personer som ankommer fra disse landene må i karantene i 14 dager. Les mer på Regjeringen.no.
 
13. mars: Det kan ikke være flere enn ti i et brudefølge
Borgerlige vielser går som planlagt, men på grunn av koronautbruddet innføres det følgende restriksjoner: Brudefølget skal ikke overstige ti personer inkludert brudeparet og vitner. Mer info om borgerlige vigsler finner du her.

13. mars: Hørselshemmede kan nå ta kontakt med koronatelefonen vår:
Se under fanen «For hørselshemmede» lenger ned her i artikkelen.

13. mars: De som er i hjemmekarantene vil ikke lenger bli testet for koronasmitte
De i hjemmekarantene skal heller ikke kontakte helsevesenet, med mindre de har behov for helsehjelp, melder Folkehelseinstituttet. Testing er forbeholdt visse pasientgrupper og helsepersonell som får luftveissymptomer. Har du spørsmål om korona kan du som normalt ringe Tromsø kommunes koronatelefon på 469 07 899 (08 – 20).

12. mars: Helsedirektoratet stenger alle barnehager, skoler, utdanningsinstitusjoner og forbyr arrangementer
For å stoppe spredning av koronaviruset og for å bidra til å opprettholde nødvendige helse- og omsorgstjenester, har Helsedirektoratet besluttet en rekke restriksjoner, forbud og tiltak. Les mer her på siden under fanen «Stenging av barnehager, skoler, haller, servicesteder og institusjoner».

12. mars: Hele rådhuset stengt for publikum
Hele rådhuset, inkludert biblioteket og kinoen, er nå stengt for publikum inntil videre. Ansatte har tilgang som vanlig. Avfallsposer vil bli plassert utenfor hovedinngangen slik at disse fortsatt kan hentes. Vi vil avholde møter med eksterne aktører via videokonferanse eller telefonmøter. Interne møter reduseres til et minimum. Politiske møter gjennomføres inntil videre uten publikum, men pressen har anledning til å være til stede.

12. mars: Klokken 15 åpner vi koronatelefonen
Nummeret er 469 07 899. Mer informasjon om tjenesten finner du under overskriften «Koronatelefon og teststasjon».

12. mars: Søpla blir hentet – men Remix stenger kundesenter og butikk
Kundetorget på Remiks bruktbutikk og miljøpark blir stengt for besøk. Innhenting av avfall går som normalt, men det kan være at avfallet hentes på et senere tidspunkt. Les mer på Remix' facebooksider.

12. mars: Forbudt for passasjerer og mannskap på cruiseskip og lignende skip å komme i land
Formannskapet har vedtatt at passasjerer og mannskap på cruiseskip og andre lignende skip som anløper Tromsø havn, har ikke anledning til å komme i land i Tromsø kommune. Forbudet er ikke til hinder for at skipene legger til kai og provianterer, lassing og lossing mv., og etter nærmere avtale med Tromsø havn KF. Tilsvarende gjelder også for Hurtigruten. Les vedtaket i sin helhet her.
 
11. mars: Kontroll av passasjerer på utenlandsflygninger
Tromsø kommune innfører med umiddelbar virkning kontroll av flypassasjerer som kommer med fly fra andre land til Langnes lufthavn. Tiltaket gjennomføres i samarbeid med Avinor. Les mer i pressemeldingen.