Anbefalinger til butikker

Informer kundene om å bruke håndsprit, holde avstand og å unngå å ta på varer som ikke skal kjøpes. Informasjonen kan gis gjennom oppslag eller ved å benytte butikkverter.
 
Gjennomfør tiltak som sikrer at avstandsregler overholdes
 • Bruk maskeringstape i gulvet ved kassa for å markere én-meters-streker
 • Benytt eventuelt annen hver kasse der dette er mulig for å spre kunder
 • Gi direkte informasjon dersom det oppstår sammenstimling av kunder
Gjennomfør tiltak som sikrer at smitte ikke overføres ved kontakt
 • Sørg for renhold av handlevogner, handlekurver, håndtak, dørhåndtak til kjøle- og frysevarer, bankterminal, kasse og andre berøringsflater flere ganger daglig
 • Av hensyn til de ansatte, monter pleksiglas mellom kasse og kunde der dette er mulig.
Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. Du finner mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.
 

Anbefalinger til betjening og kunder
 • Holde minst en meters avstand til betjening og andre kunder
 • Det er lov å si ifra hvis noen er for nært
 • Ikke ta på varer du ikke skal kjøpe
 • Betale med kort eller tæpping
 • Unngå hamstring av varer
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på forkjølelse, influensa eller lignende

Anbefalinger og regler for serveringssteder

Registering av gjester
Alle som besøker kafeer, restauranter og kantiner skal registrere seg som gjest ved ankomst. Serveringsstedet er forpliktet til å regge tile rette for at registrering gjøres.

Nasjonale regler som gjelder i Tromsø
Serveringssteder i Tromsø kommune kan holde åpent i tråd med nasjonale retningslinjer.For de serveringsstedene som også har skjenkebevilling, er det tillatt å skjenke alkohol etter gitte retningslinjer:
 • Ved serveringssteder som har skjenkebevilling, skal servering skje ved bordservering, og det skal være sitteplasser til alle gjester.
 • På alle serveringssteder må det føres gjesteliste for å holde oversikt over hvem som er til stede. Denne skal oppbevares i minst 10 dager. Les mer hos Datatilsynet. 
 • Informer gjester om gode rutiner for håndhygiene. Tilby desinfeksjon til hender når gjesten kommer og når gjesten forlater stedet.
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene på minst én meter kan overholdes, både inne og ute. Det skal være god plass inne i lokalet. Sperr av sitteplasser om det ikke er mulig å ta dem bort.
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bestillingsdisk. La gjerne all bestilling foregå med bord der det er mulig. Er ikke dette mulig, må dere sørge for at gjester følger avstandsreglene ved bestilling.
 • Der det er mulig anbefales det å montere pleksiglass mellom kasse og kunde.
 • Bruk kortbetaling. Unngå kontantbetaling.
 • Sørg for renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater, flere ganger daglig.

Nasjonal skjenkestopp kl. 24.00. Serveringssteder med skjenkebevilling kan ikke slippe inn nye gjester etter kl. 22.00. Endringen iverksettes ved midnatt, natt til lørdag 7. november.


Gjennomfør tiltak som sikrer at avstandsregler overholdes
 • Sørg for at antall gjester inne i lokalet ikke er større enn at avstandsregler kan overholdes
 • Sørg for at bordene på stedet er plassert slik at avstandskravene kan overholdes, både inne og ute. Det skal være god plass inne i lokalet. Sperr av sitteplasser om det ikke er mulig å ta de bort. Gi direkte informasjon dersom det oppstår sammenstimling av kunder
 • Unngå oppsamling av gjester ved inngangsparti og bestillingsdisk. La gjerne all bestilling foregå med bord der det er mulig. Er ikke dette mulig, må dere sørge for at gjester følger avstandsreglene ved bestilling.
Gjennomfør tiltak som sikrer at smitte ikke overføres ved kontakt.
 • Bruk kortbetaling, unngå kontant betaling.
 • Sørg for renhold av dørhåndtak, bord, menyer, betalingsautomater og andre berøringsflater, flere ganger daglig.
Av hensyn til de ansatte, monter pleksiglass mellom kasse og kunde der dette er mulig.
 
Mattilsynet har laget en faktaartikkel til kantiner, serveringssteder og matbutikker. Du finner mer informasjon på nettsidene til Helsedirektoratet, helsenorge.no og Folkehelseinstituttet.

Anbefalinger til publikum
 • Holde minst en meters avstand til betjening og andre kunder/gjester
 • Det er lov å si ifra hvis noen er for nær
 • Betale med kort eller tæpping
 • Hold deg hjemme om du har symptomer på forkjølelse, influensa eller lignende
Hold avstand for å begrense smitte!

Anbefalinger til arrangører

Skal du avholde et arrangement?

Da må du også tenke på smittevern! Her er informasjon og tips til deg som arrangør.
Hva er et arrangement?
Hva må jeg som arrangør gjøre?
 • Du må sette deg inn i Covid-19 forskriften og myndighetenes gjeldende smittevernråd. Informasjon om hva du må gjøre finner du i Folkehelseinstituttets veileder om arrangementer, samlinger og aktiviteter.
 • Du må gjennomføre en risikovurdering for å avgjøre hvordan kravene til smittevern skal overholdes.  Risikovurderingen bør også inneholde en plan for ringvirkninger/konsekvenser utenfor arrangementsområdet. For eks. ansamlinger av mennesker utenfor et konsertområde, kødannelse til kollektivtrafikk o.l.

  Mal for risikovurdering hos folkehelseinstituttet. 
   
 • Du må lage en plan for gjennomføring av arrangementet for å sikre god smittevernhåndtering.

For midlertidige markeder og messer
 • Midlertidige markeder og messer faller inn under definisjonen for arrangement, og må derfor også følge nasjonale retningslinjer som beskrevet over.
 • Boder og aktiviteter må samles på et avgrenset og avsperret område.
 • Det må være vakter som kontrollerer innganger og utganger.
 • Kunder må oppfordres til å desinfisere hendene både ved inngang og ved utgang.
 • Kundene må registreres med navn og telefonnummer. Opplysningene oppbevares i 10 dager for mulig smittesporing. Til registering kan QR-kodeapp benyttes eller skriftlige skjema. Eksempel på skjema er vedlagt.
 • Det må være god nok plass mellom bodene og aktivitetene, til at folk kan holde min 1 meter avstand.
 • Det må tilrettelegges for at folk også kan holde 1 meter avstand i køer, f.eks i påvente av å slippe inn.
 • Det må være gode, tydelige oppslag om de generelle smittevernreglene.
 • Det bør oppfordres til elektroniske betalingsløsninger.
 • Ha rutiner for jevnlig renhold av utsatte kontaktpunkt, tilpasset antall besøkende.
 • Strenge hygienerutiner for servering av matvarer. Mat og drikke må serveres porsjonsvis, og ikke ved noen form for selvbetjening.
 • For store arrangement må det sørges for tilstrekkelig toalettfasiliteter, samt ettersyn og renhold av disse.
 • Enkeltstående/selvstendige salgsboder eller biler regnes ikke som et arrangement.

Antall deltakere

Fra 9. november gjelder:
 • Maks 20 personer på privat sammenkomst i leid/lånt lokale. 
 • Maks 50 personer på innendørs arrangement, men maks 200 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
 • Maks 200 personer på utendørs arrangement - men 600 personer hvor alle i publikum sitter i fastmonterte seter.
Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom gruppene. Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem. 
Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede. 

Krav om avstand og de generelle smittevernrådene gjelder for alle arrangementer.

For private arrangement er det vedtatt egne lokale bestemmelser. Det er nå forbud mot private sammenkomster med flere enn 10 deltakere i eget hjem, hage eller hytte. Se fanen "Lokale tiltak" under kommunens Alt om korona.

Private sammenkomster; sammenkomster for familie, venner og bekjente eller sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole, inkludert tilstelninger etter seremonier, fester og bespisning med servering av alkohol i forbindelse med seminarer, konferanser, kurs og andre faglige sammenkomster.


Viktig informasjon til deg som arrangør
 • Du som arrangør er ansvarlig for at arrangementet gjennomføres på en forsvarlig måte og i henhold til gjeldende regelverk. Kommunen ved smittevernoverlegen kan føre tilsyn med at smittevernreglene følges.