Løypestrekning stenges

På løypestrekket ved anleggsområde 1 ved Turnhallen vil det bli montert fem lys. Det vil også bli skiltet og satt opp gjerder i området.

Løypestrekningen ved Turnhallen stenges for all turferdsel; skiløpere, gående og syklende. Publikum som skal passere området, må derfor ta omvei via nedsiden av hallen, altså passasjen mellom Tromsøbadet og Turnhallen. (Klikk på bildet nederst i artikkelen).

I anleggsområde 2 ved Templarheimen vil det bli montert tre lys. Publikum vil ikke bli hindret i å ferdes i løypa, men må grunnet mangel på lys være aktsom.

Det vil skiltes i området.

Unngå ødelagte ski

De som går på ski nær anleggsområdene må være obs på at det kan være fremmedelementer på løypesporet (grus o.l.).

Vi oppfordrer derfor skigående til å ta av seg skiene ved passering nær anleggsområdene. Dette for å ikke risikere å ødelegge skiene.

Vi gjør oppmerksom på at lysløypa ellers ikke er mørklagt.

  • Klikk på bildet nedenfor for å forstørre det. Omvei ved Turnhallen er markert med rød strek.