Arbeidet som startet i vinter ferdigstilles nå. Det innebærer noen nye stolper, retting av skjeve stolper, skogrydding og nye skap. Se oversiktskart.
 
Rødt område:
Maskinarbeid med gravemaskin og skogrydding. Stolperøysing av nye stolper. På grunn av flommen som er i området vil dette tas så fort det er tørket opp. Områdene sperres periodevis når det er anleggsarbeid.
 
Blått område:
Maskinarbeid med gravemaskin og skogrydding. Stolperøysing av nye stolper. Publikum bes om å respektere sperringene.
 
Gult område:
Mindre linjearbeid. Nytt fordelingsskap som blir montert på bakken. Ingen sperringer.

Anleggskart Tromsdalen 2.jpg

Har du spørsmål? Kontakt elektroingeniør, Dag-Ove Nilsen, seksjon for byutvikling, Veg på e-post eller telefon: 974 36 849.