Revisjonen av kommunedelplan for Byutviklingsområde Stakkevollvegen, ble vedtatt i kommunestyret under sak 58/19, 24.04.2019. Revisjonen er avgrenset til området benevnt som «Midtbyen», resten av planområdet i kommunedelplan 0253 ble vedtatt i kommunestyret 25.04.2018, sak 85/18. Revidert planen sikrer at «Midtbyen» kan utvikles til et levende og fremtidsrettet bydelssenter med høy arealutnyttelse, offentlig bydelspark og varierte sentrumsfunksjoner som vil fremme en grønn- og urban byutvikling inn i fremtiden. Kommunestyrets vedtak om kommunedelplan kan ikke påklages jf. § 11-14 Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven).

Illustrasjon.png

 

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØDokumenter:
Vedtak.pdf
Saksfremlegg.pdf
Storyboard.pdf
 

1. Kdp 0253 merknader 2019
2. Kdp 0253 merknadsbehandling 2019
3. Planbeskrivelse kdp 0253
4. Planbestemmelser kdp 0253
5. Plankart kdp 0253
6. Vedlegg 6 ny merknadsbehandling og nytt innspill 2018
7. Vedlegg 7 innkomne innspill 2018
8. Vedlegg 8 innkomne merknader 2017
9. Vedlegg 9 kommunestyrets vedtak 85/18