Planen legger til rette for 455 nye boenheter i tre og fire etasjes blokker, samt areal for barnehage.
Markagrensen beholdes uendret.