Endringer av plan 1783A Nedre Vangberg er vedtatt av kommunestyret 29.08.2018 i sak 149/18.
Endringene gjelder justering av uteområdet, samt  økt garasjeplass innen det nye boligområdet.

1783A utsnitt.jpg

Dokumenter
Vedtak
Saksfremlegg

1. Plankart til vedtak
2. Forslag til planbestemmelser
3. Forslagsstillers planbeskrivelse
4. Landskapsplan

 

Kommentarer eller merknader til planen sendes:

Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
eller til:
postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no