illustrasjon.jpg

Kommunestyret vedtok 13.12.17 i sak 309/17 reguleringsplan 1801 for Strandvegen 108.  Planen tilrettelegger for kombinert bebyggelse hvor det tillates boliger og nærbutikk med tilhørende parkeringsarealer for bil og sykkel. Det tillates inntil 100 boliger fordelt på tre punkthus over felles garasjeanlegg med utearealer anlagt på taket av garasjeanlegget.

Dokumenter
Saksfremlegg
Vedtak

Vedlegg
2. VEDLEGG 1 - LOKALISERINGSKART
3. VEDLEGG 3 - REGULERINGSBESTEMMELSE
4. VEDLEGG 4 - PLANBESKRIVELSE
5. VEDLEGG 5 - UTOMHUSPLAN
6. VEDLEGG 6 - UTOMHUSPLAN, VINTER
7. VEDLEGG 7 - ROS-ANALYSE
8. VEDLEGG 8 - SOL/SKYGGEANALYSE
9. VEDLEGG 9 - OSG-RAMMEPLAN
10. VEDLEGG 10 - VAO-RAMMEPLAN
11. VEDLEGG 11 - PLAN OG PROFILTEGNING, VAO-RAMMEPLAN
12. VEDLEGG 12 - STØYUTREDNING
13. VEDLEGG 13 - GRUNNUNDERSØKELSE
14. VEDLEGG 14 - MILJØKARTLEGGINGSRAPPORT
15. VEDLEGG 15 - LOKALKLIMATISK UTREDNING
16. VEDLEGG 16 - HANDELSANALYSE
17. VEDLEGG 17 - BYGGEHØYDER NABOBEBYGGELSE
18. VEDLEGG 18 - MERKNADSBEHANDLING
19. VEDLEGG 2 - PLANKART

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ