Formannskapet vedtok mindre endring av plan 1813 i møte 18.09.2018, saknr. 279/18 Det tillates etablert inntil 15 000 kvm BRA innenfor planområdet, herav tillates det etablert inntil 4 500 kvm BRA næringsformål; hotell. 
illustrasjon.jpg


Kommentarer eller merknader til planen sendes:

Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900 Langnes
9299 Tromsø
eller til:
postmottak.byutvikling@tromso.kommune.no

Dokumenter
Vedtak
Saksfremlegg

1.  Lokaliseringskart
2. Forslag til planbestemmelser
3. Forslag til planbeskrivelse
4. Merknad fra fylkesmannen i troms
5. Merknad fra troms fylkeskommune
6. Merknad fra statens vegvesen