Tromsø formannskap vedtok 29.01.2019, sak 21/19, mindre endring av plan 1817. Formålsgrenser, byggegrenser og veganlegg for feltene B1.1a og B1.1d, er oppdatert i tråd med eksisterende bebyggelse. Møteplass langs Storbakkvegen er flyttet fra oversiden til nedsiden av Storbakkvegen.

illustrasjon.jpg
Kommentar eller merknad til planen kan sendes:
postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ