Tromsø kommunestyre vedtok 12.12.2018, sak 199/18, detaljregulering for Solstrandvegen 146, gnr 18/648, 690, 12, 323. Planen legger til rette for boliger og vern av kulturmiljø og landskap.


illustrasjon.jpg

 

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ


​Dokumenter:

Vedtak.pdf
Saksprotokoll.pdfSaksprotokoll.pdf
1831_vedtatt_plan-A3-L.pdf