Målet med planen er å tilrettelegge for etablering av næringsvirksomhet, handel og pendlerhotell.

AUB 4JrIo 8Nq 1AAAAAElFTkSuQmCCAA==

Dokumenter:
Saksfremlegg
Vedtak
Vedlegg:
2. VEDLEGG 01 LOKALISERINGSKART
3. VEDLEGG 02 PLANKART
4. VEDLEGG 03 BESTEMMELSER
5. VEDLEGG 04 PLANBESKRIVELSE
6. VEDLEGG 05 UTEROMSPLAN
7. VEDLEGG 06 MERKNADESBEHANDLING
8. VEDLEGG 07 ROS
9. VEDLEGG 08 VAO
10. VEDLEGG 09 GEOTEKNIKK

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ