Målet med planen er å fastsette areal for sikker vegforbindelse med god fremkommelighet over Breivikeidet, fra Breivikeidet bru til Hov. Strekningen er på om lag 9 km, og forbindelsen skal gi forbedret beredskap regionalt.