illustrasjon 1850.jpg


Planen legger til rette for bygging av inntil 58 boenheter og forretnings- og kontorvirksomhet på eiendommene i Erik Vangbergsgate 5-7 og Søren Zakariassens gate 14-18. Det er stilt krav til oppgradering av lekeparken sør for byggeområdet. Planen omfatter også vegarealer i Søren Zakariassens gate, Borgermester Eidems veg og Sommerfeldts gate slik at det kan gjennomføres trafikksikkerhetstiltak for gående og syklende.


Dokumenter
Saksfremlegg
Vedtak

​Vedlegg

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ