Formålet med planen er å legge til rette for en oppgradering av eksisterende infrastruktur og sikre trygg skoleveg langs busstraséene. Planen tilrettelegger for økt gang- og sykkelbruk i området, og dimensjonerer vegarealet for buss.

B 3k 3W 5EYOS 0QAAAAAElFTkSuQmCCAA==

Dokumenter:
Saksfremlegg
Vedtak
Vedlegg:
1. DATERT PLANKART
2. O1.OVERSIKTSKART
3. 02.FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN
4. 03.FORSLAG TIL BESTEMMELSER
5. 04.FORSLAGSTILLRES PLANBESKRIVELSE
6. UTSNITT 1 PLANKART
7. UTSNITT 2 PLANKART
8. UTSNITT 3 PLANKART
9. UTSNITT 4 PLANKART
10. PARKERINGSONE MELLOM VEG OG GARASJE = 5 M
11. MERKNADER OFFENTLIG ETTERSYN

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ