Plan 1861 - detaljregulering for storelva, eiendom 71/753
Reguleringsplan 1861 for Storelva, eiendom 71/753 er vedtatt i kommunestyret 30.05.2018 i sak 118/18.
​Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for 170 boenheter på Kvaløya.


foto.jpg

Dokumenter
Vedtak
Saksfremlegg
Plankart
Bestemmelser

1. Vedlegg 5. Ros analyse 28.03.17.pdf
2. Vedledd 4. Planbeskrivelse
3. Vedlegg 1. Oversiktskart
4. Vedlegg 8. Snitt datert 23.03.17.pdf
5. Vedlegg 6. Illustrasjonsplan 23.03.17.pdf
6. Vedlegg 7. Landskapsplan 23.07.17.pdf
7. Vedlegg 12. Datarapport grunnundersøkelser multiconsult, datert 01.03.16.pdf
8. Vedlegg 13. Rapport naturmangfold storelva, ecofact, datert 03.03.17.pdf
9. Vedlegg 14. Trafikkanalyse, datert 20.12.16.pdf
10. Vedlegg 16. Ervervstegning datert 01.02.17.pdf
11. Vedlegg 10 a) vao-rammeplan_storelva_29-03-2017.pdf
12. Vedlegg 10 b) kostnadsoverslag 29.03.17.pdf
13. Vedlegg 10 c) kart_1_vannforsyningssystemet 29.03.17.pdf
14. Vedlegg 10 d) kart_2_avløpssystemet_spillvann 29.03.17.pdf
15. Vedlegg 10 e) kart_3_overvannssystemet 29.03.17.pdf
16. Vedlegg 10 f) kart 4 planområdets_flomveger 29.03.17.pdf
17. Vedlegg 10 g) kart_5_framtidig_vao-system 29.03.17.pdf
18. Vedlegg 10 h) kart_6_eksist_va 23.03.17.pdf
19. Vedlegg 10 i) uttalelse til vao storelva plan 1861 fra va tromsø kommune 30.03.17.pdf
20. Vedlegg 10 j) notat storelva plan 1861 godkjent av va tromsø kommune 30.03.17.pdf
21. Vedlegg 10 k) vao tegninger storelva plan 1861 godkjent av va tromsø kommune 30.03.17.pdf
22. Vedlegg 10 l) kostnadsoverslag storelva plan 1861 godkjent av va tromsø kommune 30.03.17.pdf
23. Vedlegg 11. Rapport områdestabilitet multiconsult, datert 02.02.17.pdf
24. Kotekart storelva
 

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ