Kommunestyret har i møte 25.10.17 vedtatt overnevnte reguleringsplan, sak 250/17. Planen tilrettelegger for asfaltert rulleskiløype i friområde på Storelva.

illustrasjon[1].jpg

Dokumenter
Saksfremlegg
Vedtak

Vedlegg:
2. VEDLEGG 1 - OVERSIKTSKART
3. VEDLEGG 2 - PLANKART
4. VEDLEGG 3 - REGULERINGSBESTEMMELSER
5. VEDLEGG 4 PLANBESKRIVELSE
6. VEDLEGG 5 - ROS-ANALYSE
7. VEDLEGG 6 - LØYPEPROFIL
8. VEDLEGG 7 - SNITT
9. VEDLEGG 8 - ILLUSTRASJON
10. VEDLEGG 9 - VAO-RAMMEPLAN
11. VEDLEGG 10 - OSG-RAMMEPLAN
12. VEDLEGG 11 - GRUNNUNDERSØKELSE

 

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ