Kommunestyret vedtok i møte 12.12.2018, sak nr. 204/18 - detaljreguleringsplan nr. 1867. Planen legger til rette for bygging av nytt logistikksenter for Posten-konsernet som skal re-etableres i Breivika sammen med Bring. Det skal også legges til rette for et nytt anlegg for Nor Lines. Planområdet er totalt ca. 90 daa. For å forbedre sammenhengen med de tilgrensende arealene, samt å få helhetlige løsninger for blant annet adkomst- og varemottak omfatter området del av eiendommen gnr/bnr 125/282 og 124/17 samt eiendommene 124/111 (Schenker AS), 125/627 (Brødrene Dahl AS). Arealformål er i samsvar med gjeldende reguleringsplan industri i kombinasjon med forretning unntatt eiendommene Posten og Bring samt Schenker AS. Disse er foreslått å regulere til næringsbebyggelse med tilhørende veier og anlegg.


illustrasjon.jpg


Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ


​Dokumenter
Vedtak.pdf