Tiltakshaver ønsker å endre plassering av gjeldende regulerte formål boligtomt vis a vis lekeplass, slik at boligparsellen får en mer hensiktsmessig plassering.

1868_bilde.JPG

Dokumenter:
Saksfremlegg
Vedtak
Vedlegg:
2. VEDLEGG 1 - OVERSIKTSKART
3. VEDLEGG 2 - PLANKART
4. VEDLEGG 3 - PLANBESTEMMELSER
5. VEDLEGG 4 - PLANBESKRIVELSE
6. VEDLEGG 5 - MERKNADER

Kommentar eller merknad til planen kan sendes:

postmottak@tromso.kommune.no
eller:
Tromsø kommune
Byutvikling
Postboks 6900
9299 TROMSØ